• Uutinen

Tältä sivulta löydät kootusti eri alojen pääsykokeiden päivämäärät

Yliopistoalat

Arkkitehtuuri 15.2.2021 (ennakkotehtävät julkaistaan), 7.-8.6.2021 (piirustus- ja suunnittelukokeet), 9.6.2021 (matematiikan ja luonnontieteiden kokeet)
Oikeustiede 24.5.2021
Lääketiede 25.5.2021

Logopedia 26.5.2021
Psykologia 26.5.2021
Valtio- ja yhteiskuntatieteet 26.5.2021 (yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma), 31.5.2021 (politiikan ja viestinnän kandiohjelma), 1.6.2021 (sosiaalityön yhteisvalinta)
Kasvatustiede ja opettajankoulutusojelmat 27.5.2021 (VAKAVA), 16.-18.6.2021 (soveltuvuuskokeet)

Maantiede 28.5.2021
Diplomi-insinöörikoulutus 1.6.2021
Farmasia 2.6.2021
Biologia 2.6.2021
Maatalous-metsätiede 3.6.2021 (ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma)
Historia 4.6.2021
Kauppatiede 8.6.2021

AMK-alat

Tekniikan ala 31.5.-9.6.2021
Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala 31.5.-9.6.2021
Luonnonvara-ala 31.5.-9.6.2021
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 31.5.-9.6.2021
Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala 31.5.-9.6.2021
Humanistinen ala ja kasvatusala 31.5.-9.6.2021
Merenkulun ala 31.5.-9.6.2021