• Uutinen

Farmasian valintaperusteisiin tuli yksi merkittävä muutos aiempiin vuosiin verrattuna - valintakoe on ensi keväänä kaksiosainen

Valintakoe järjestetään tuttuun tapaan yhteistyönä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Åbo Akademin kesken. Hakija voi siis samalla valintakokeella hakea farmaseutin ja proviisorin koulutuksiin molempiin yliopistoihin sekä Åbo Akademiin.

Valintakoe

Farmasian valintakoe järjestetään keskiviikkona 2.6.2021 klo 9-12.

Valintakokeessa on kaksi osaa, joista ensimmäinen osa on karsiva. Molemmissa osissa on 10 aineistoon pohjautuvaa tehtävää ja 10 kemiaan liittyvää tehtävää. Tehtävät ovat tyypiltään monivalinta- tai väittämätehtäviä.

Kemian kysymykset perustuvat lukion kemian pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin. Kokeessa jaettava aineisto on terveystieteiden alalta.

Pandemiatilanteesta johtuen kokeiden tarkka toteutustapa ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään 16.3.2021.

Todistusvalinta

Farmaseutin ja proviisorin koulutuksen uusista opiskelijoista 70 % valitaan yo-todistuksen perusteella

Todistusvalinnalla Helsingin tai Itä-Suomen yliopistoon pyrkivillä tulee olla lukion kemia ja pitkä tai lyhyt matematiikka hyväksytysti suoritettu.

Lisäksi todistuksesta on saatava vähintään 95 pistettä voidakseen tulla valituksi todistusvalinnassa.