Kauppatieteen helmikuun Online-iltakurssilla 5 paikkaa vapaana!

Matematiikan yo-koe

Matematiikan yo-kokeet

Seuraavat pitkän ja lyhyen matematiikan yo-kokeet järjestetään keskiviikkona 23.3.2022. Kokeet ovat sähköisiä ja ne suoritetaan oman lukion järjestämässä valvotussa koetilassa. 

Millainen matematiikan yo-koe on? 

Matematiikan kokeessa on 13 tehtävää, joista kymmeneen voi vastata. Kunkin tehtävän enimmäispistemäärä on 12 pistettä eli kokeen maksimipistemäärä on 120 pistettä. 

 

Kokeen rakenne: 

A-osa Apuvälineinä saa käyttää ainoastaan järjestelmässä olevaa peruslaskinta sekä MAOL-taulukoita. Tehtävätyyppeinä mm. monivalintaa sekä avoimia vastauksen tuottotehtäviä. Osa mittaa lähinnä osaamista lukion pakollisten kurssien oppimäärästä. 
B1-osa Käytössä on kaikki apuvälineet. Tehtävät ovat A-osaa soveltavampia ja ne testaavat yleisen matemaattisen osaamisen lisäksi sitä, kuinka hyvin opiskelija osaa hyödyntää sähköisiä apuvälineitä. Tehtävät yleisesti avoimia tehtäviä. Yleisesti 3 tehtävää pakollisista kursseista ja 2 tehtävää syventävistä kursseista. 
B2-osa Käytössä on kaikki apuvälineet. Tehtävät testaavat laajempaa matematiikan soveltamiskykyä sekä sähköisten oppivälineiden hyödyntämistä. Tehtävät hyödyntävät sekä pakollisten että syventävien kurssien oppimäärää.


A-osassa on 4 tehtävää, joista kaikki ovat pakollisia. B1-osassa on 5 tehtävää, joista tehdään 3 ja B2-osassa 4 tehtävää, joista tehdään 3. 

Miten koe tehdään? 

Koe suoritetaan sähköisesti Abittijärjestelmässä. A-osa tulee palauttaa ennenkuin opiskelija pääsee vastaamaan B-osien tehtäviin. Tätä ennen oppilas näkee B-osien tehtävät, mutta ei voi vastata niihin. Palautettuaan A-osan tehtävät, ei osaan voi enää palata.

Kokeessa ei saa käyttää erillisiä laskimia tai MAOL taulukoita, vaan nämä löytyvät järjestelmästä sähköisinä. Apuvälineistä voi tuoda ratkaisun osat/koko ratkaisun kuvatiedostona suoraan vastauskenttään. Vastauskentissä on yleisesti (B1+B2-osa) myös mahdollistettuna math-abittikaavaeditori. Joissain A-osan tehtävissä kaavaeditoria ei ole ollut aina käytössä.

 

Vinkkejä kokeeseen

  1. Yritä loppuun asti!
  2. Piirrä kuva tilanteesta, ja koita laskea muutamia asioita, jotta tehtävä lähtisi käyntiin.
  3. Tutustu huolella ennen koetta käytössä oleviin sähköisiin apuvälineisiin, jotta osaat varmasti käyttää niitä kokeessa.
  4. Valmennuskeskuksen Abinetti hyödyntää samoja vastaustekniikoita kuin sähköinen yo-koe, joten voit harjoitella sähköistä vastaamista valmennuskurssilla rauhassa.

Ilmoittaudu matematiikan abikurssille