Haetko korkeakouluun? 12 maksutonta webinaaria eri aloille hakemisesta ja tehokkaasta opiskelusta!

Äidinkielen yo-koe

Äidinkielen yo-koe

Äidinkielen yo-koe on kaksiosainen. Koe muodostuu lukutaidon ja kirjoitustaidon kokeista, jotka järjestetään eri päivinä.

Seuraava lukutaidon koe on tiistaina 15.3.2022 ja kirjoitustaidon koe perjantaina 18.3.2022.

Millainen koe on?

Lukutaidon kokeen arvioinnissa painotetaan luetun ymmärtämistä ja tekstien analyysi- ja tulkintataitoja. Kirjoitustaidon kokeen arvioinnissa painotetaan kirjallista ilmaisua ja tekstin rakentamisen taitoa. Aineistoilla ja aineiston lukutaidoilla on iso merkitys molemmissa kokeissa. Kokeessa menestyminen edellyttää lukion kurssisisältöjen hyvää hallintaa.

Lukutaidon koe

Lukutaidon koe koostuu kahdesta osasta. Kokeessa arvioidaan, miten hyvin opiskelija osaa eritellä, tulkita, arvioida ja hyödyntää erilaisia tekstejä ja ymmärtää niiden tavoitteet, ilmaisukeinot ja kontekstin.

Osa I on asia- ja mediatekstien analyysia ja tulkintaa painottava. Osassa korostuu erittelevä ja kriittinen lukutaito.

Osa II vaatii kaunokirjallisten ja muiden fiktiivisten tekstien analysointia ja tulkintaa. Osassa korostuu tekstien tulkinnan taito. Tehtävät voivat olla yksi- tai kaksiosaisia. 

Lukutaidon kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä.

Lukutaidon kokeessa arvioidaan

 • kokonaiskuvaa lukutaidosta
 • vastauksen sisältöaineksia
 • vastauksen esitystapaa.

Kirjoitustaidon koe

Kirjoitustaidon kokeessa tehtävänä on tuottaa pohtiva tai kantaa ottava teksti aineistojen avulla. Kokeessa on äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineeseen tai lukion yhteisiin aihekokonaisuuksiin liittyvä laajahko teema ja 5–7 siihen liittyvää aihetta. Aiheista täytyy valita yksi, rajata näkökulma ja kirjoittaa noin 6000 merkkiä pitkä teksti aineistoja hyödyntäen. Tekstissä täytyy käyttää vähintään kahta aineistoa.

Kirjoitustaidon kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä.

Kirjoitustaidon kokeessa arvioidaan

 • kokonaiskuvaa kirjoitustaidosta
 • näkökulma-, sisältö- ja aineistovalintoja
 • aineistojen käyttöä
 • tekstin rakennetta 
 • kieltä ja tyyliä.

Miten koe tehdään?

Koe on sähköinen ja tehdään koululla suljetussa paikallisverkossa. Koetta varten tarvitsee tietokoneen ja siihen liitettävät kuulokkeet. Vastausten luonnosteluun voi käyttää kynää ja paperia. 

Tutustu tarkemmin digitaalisen kokeen määräyksiin YTL:n ohjeessa

Vinkkejä äidinkielen yo-kirjoituksiin

 1. Kirjoittamista tulee treenata niinkuin kaikkia muitakin taitoja, joissa haluaa kehittyä. Aloita harjoittelu jo tänään!
 2. Koetilanteessa lue aineistot tarkasti ja noudata tehtävänantoa huolellisesti. 
 3. Äidinkielen Abinetti kurssillamme saat opettajalta palautetta kirjoittamistasi teksteistä ja kehität taitojasi kirjoittajana nimenomaan äidinkielen yo-kokeeseen.

Ilmoittaudu äidinkielen abikurssille