Yo-koevalmennus pitkä matematiikka Tre kevät 2020

kaupunki
Tampere
kurssin laajuus
28 ot
28 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
520
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
ilmoittaudu tästä

Ajankohta: Luennot arkisin 2-3 krt / viikko klo 17.45-21.00. Tarkemman aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat ilmoittautuessasi. Tunnukset aktivoituvat tunnin kuluessa ilmoittautumisestasi.

Kauden 2019-2020 kurssien oppimisympäristö aukeaa 23.6.2019.

Hinta: 520 € + 15 € toimitus- ja käsittelykulut. Varausmaksun osuus kurssimaksusta 100 €. Tarkemmat maksutiedot. 

Eurooppalaisen nuorisokortin haltijat ja SLL-jäsenet saavat 50%:n alennuksen Yo-koevalmennuksesta. Jos olet ilmoittautunut jollekin valmennuskurssillemme, saat yhden aineen Yo-koevalmennuksen ilmaiseksi. 

Kurssin laajuus: 28 oppituntia (á 45 min)

Ainoana kurssijärjestäjänä kaikkiin pitkän matematiikan Yo-koevalmennuksiimme kuuluu Yo-koevalmennus KOTI pitkä matematiikka -kurssin opetusvideot (28 oppituntia).

Matematiikka koetaan usein vaikeaksi oppiaineeksi, minkä vuoksi lukumotivaation ylläpitäminen saattaa tuntua hankalalta. Hyvä opettaja, joka osaa jakaa vaikeat asiat pienempiin, helposti ymmärrettäviin osiin, on korvaamaton apu.

Pitkän matematiikan Yo-koevalmennuksella kerrataan koko lukion oppimäärä sekä paneudutaan syvällisemmin vaikeiksi koettuihin aihepiireihin. Pääpaino on vanhojen ylioppilaskoetehtävien laskemisessa. Näin saat selkeän kokonaiskuvan matematiikasta sekä vankan laskurutiinin tiiviin ja ohjatun harjoittelun tuloksena.

Kurssin kuvaus

Kurssilla keskitytään teorian lisäksi vastaustekniikkaan ja laskurutiinin parantamiseen.

Yo-koevalmennuksien harjoitusmateriaali on kehitetty huolellisesti kokeen vaatimuksia silmällä pitäen. Laadukkaiden harjoitustehtävien ja ongelmakeskeisen lähestymistavan avulla kehität tiedollisia ja taidollisia valmiuksiasi. Samalla kehittyy myös  itsevarmuutesi, jota tarvitset vaativien tehtävien ratkaisussa ja lopulta itse koetilanteessa.

Materiaalina käytetään älykästä Viope-oppimisalustaa. Viopen avulla voit harjoitella tehtävien tekoa samoilla työkaluilla kuin abitti kokeessa, mikä varmistaa sähköisten työkalujen hallinnan. Lisäksi Viopessa on tehtäviä, joita tehdessä jokainen välivaihe tarkastuu automaattisesti. Sisältöön kuuluu eri lukion kirjasarjojen pohjalta tehty teoriakooste, opetusvideoita, eri tasoisia harjoitustehtäviä mallivastauksineen sekä vanhoja yo-kokeita mallivastauksineen. Lisäksi sinulle jaetaan ensimmäisellä kurssikerralla painettu tehtävämateriaali. 

Kurssin päätteeksi pidetään simuloitu ylioppilaskoe, joka korjataan ja palautetaan pisteytettynä. Koe tarjoaa erinomaisen tilaisuuden harjoitella koetilannetta ja testata osaamistasi.

Pitkän matematiikan kurssilla käsitellään kurssien 1-10 sisältöjä.