Yo-koevalmennus lyhyt matematiikka Hki kevät 2020

kaupunki
Helsinki
kurssin laajuus
21 ot
21 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
520
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
ilmoittaudu tästä

Ajankohta: Luennot arkipäivisin ja iltaisin 2-3 krt / viikko. Tarkemman aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat ilmoittautuessasi. Tunnukset aktivoituvat tunnin kuluessa ilmoittautumisestasi.

Hinta: 520 € + 15 € toimitus- ja käsittelykulut. Varausmaksun osuus kurssimaksusta 100 €. Tarkemmat maksutiedot. 

Eurooppalaisen nuorisokortin haltijat ja SLL-jäsenet saavat 50%:n alennuksen Yo-koevalmennuksesta. Jos olet ilmoittautunut jollekin valmennuskurssillemme, saat yhden aineen Yo-koevalmennuksen ilmaiseksi. 

Kurssin laajuus: 21 oppituntia (á 45 min)

Ainoana kurssijärjestäjänä kaikkiin lyhyen matematiikan Yo-koevalmennuksiimme kuuluu Yo-koevalmennus KOTI lyhyt matematiikka -kurssin opetusvideot (21 oppituntia).

Valmennuskeskuksen lyhyen matematiikan Yo-koevalmennuksella kerrataan koko lukion oppimäärä sekä paneudutaan syvällisemmin vaikeiksi koettuihin aihepiireihin. Pääpaino on vanhojen ylioppilaskoetehtävien laskemisessa. Näin saat selkeän kokonaiskuvan matematiikasta sekä vankan laskurutiinin tiiviin ja ohjatun harjoittelun tuloksena.

Kurssin kuvaus

Kurssi on suunnattu kaikille, jotka haluavat panostaa matematiikan kirjoituksiin. Saat säännöllisen tuen kirjoituksiin valmistautumiseen kurssin alusta aina kirjoituksiin saakka.

Matematiikka koetaan usein vaikeaksi oppiaineeksi, minkä vuoksi lukumotivaation ylläpitäminen saattaa tuntua hankalalta. Hyvä opettaja, joka osaa jakaa vaikeat asiat pienempiin, helposti ymmärrettäviin osiin, on korvaamaton apu. 

Opetuksessa huomioidaan sähköinen ylioppilaskoe käyttämällä Abitissa vaadittuja ohjelmistoja esimerkkitehtävien yhteydessä. Näin saat selkeän kokonaiskuvan matematiikasta sekä vankan laskurutiinin tiiviin ja ohjatun harjoittelun tuloksena.

Kurssilla käytetään älykästä Viope-oppimisalustaa, jonka saat käyttöösi viimeistään 19.8. Viopen avulla voit harjoitella tehtävien tekoa samoilla työkaluilla kuin Abitti-kokeessa, mikä varmistaa sähköisten työkalujen hallinnan. Lisäksi Viopessa on tehtäviä, joita tehdessä jokainen välivaihe tarkastuu automaattisesti. Sisältöön kuuluu eri lukion kirjasarjojen pohjalta tehty teoriakooste, opetusvideoita, eri tasoisia harjoitustehtäviä mallivastauksineen sekä vanhoja yo-kokeita mallivastauksineen. Lisäksi ensimmäisellä kurssikerralla jaetaan painettu tehtävämateriaali.

Kurssilla keskitytään teorian lisäksi vastaustekniikkaan ja laskurutiinin parantamiseen. Kurssin harjoitusmateriaali on kehitetty huolellisesti kokeen vaatimuksia silmällä pitäen. Laadukkaiden harjoitustehtävien avulla kehitetään oppilaan tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Samalla kehittyy myös oppilaan itsevarmuus, jota tarvitaan vaativien tehtävien ratkaisussa ja lopulta itse koetilanteessa.

Lyhyen matematiikan kurssilla käsitellään kurssien 1-6 sisältöjä.

Kurssin sisältö

  1. Opetus: Kurssi sisältää 10 luokkaopetuskertaa. Lisäksi voit katsoa oppimisympäristössä luentovideoita oman aikataulun mukaisesti.
  2. Teoria: Luokkaopetuksessa keskeiset teoriasisällöt käydään opettajajohtoisesti tiiviisti läpi esimerkkien säestyksellä. Lisäksi voit hyödyntää opetusvideoita koko valmistautumisen ajan.
  3. Tehtävät: Oppitunneilla käydään yhdessä läpi vaikeimpia tehtäviä ja harjoitellaan laskurutiinia harjoitustehtävien avulla.
  4. Viopen oppimisympäristössä on runsaasti eri tasoisia tehtäviä, joiden avulla voit harjoitella sähköisten ohjelmistojen käyttöä. Viopesta löytyy myös vanhoja yo-koetehtäviä mallivastauksineen.
  5. Simuloitu yo-koe: Koe vastaa aitoa yo-koetilannetta ja se tehdään sähköisesti Abitti-ympäristössä, jolloin saat kokemusta ja harjoitusta sen käyttöön.