Yo-koevalmennus pitkä matematiikka LOKAKUU Hki 2019-2020

kaupunki
Helsinki
kurssin laajuus
80 ot (a 45 min)
28 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
690
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
Frendi- ale -50% KOTI-videot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

x

Eurooppalaisen nuorisokortin haltija ja Suomen Lukiolaisten Liiton jäsen saa Yo-koevalmennuksista ja Yo-koevalmennuksien itseopiskelumateriaaleista, opiskelutekniikkakursseista sekä kauppatieteen verkkokurssista 50 % alennusta.

x

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

ilmoittaudu tästä

Ajankohta: Luokkaopetus 12 kertaa lauantaisin klo 8.30-12.30 ja verkko-opetus 5 kertaa lauantaisin klo 9-12. Tarkemman aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua Moodle-oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat ilmoittautuessasi. Tunnukset aktivoituvat tunnin kuluessa ilmoittautumisestasi. 

Hinta: 690 € + 15 € toimitus- ja käsittelykulut. Voit valita kurssin maksun 1-6 erässä tai verkkomaksuna. Varausmaksun osuus hinnasta on 100 €. Tarkemmat maksutiedot. 

Eurooppalaisen nuorisokortin haltijat ja SLL-jäsenet saavat 50 %:n alennuksen kurssista. 

Kurssin laajuus: Luokkaopetus 60 oppituntia (12 x 5 ot) + 20 oppituntia verkko-opetusta. Lisäksi ainoana kurssijärjestäjänä kaikkiin matematiikan lähiopetus Yo-koevalmennuksiimme kuuluu Pitkä matematiikka KOTI -opetusvideot (28 oppituntia).

Kurssin kuvaus

Kurssi on suunnattu kaikille, jotka haluavat panostaa matematiikan kirjoituksiin pitkäjänteisesti. Saat säännöllisen tuen kirjoituksiin valmistautumiseen kurssin alusta aina kirjoituksiin saakka. Matematiikka koetaan usein vaikeaksi oppiaineeksi, minkä vuoksi lukumotivaation ylläpitäminen saattaa tuntua hankalalta. Hyvä opettaja, joka osaa jakaa vaikeat asiat pienempiin, helposti ymmärrettäviin osiin, on korvaamaton apu. 

Kurssilla kerrataan koko lukion oppimäärä sekä paneudutaan syvällisemmin vaikeiksi koettuihin aihepiireihin. Näin saat selkeän kokonaiskuvan matematiikasta sekä vankan laskurutiinin tiiviin ja ohjatun harjoittelun tuloksena. Opetuksessa huomioidaan sähköinen ylioppilaskoe käyttämällä Abitissa vaadittuja ohjelmistoja esimerkkitehtävien yhteydessä. 

Kurssin harjoitusmateriaali on kehitetty huolellisesti kokeen vaatimuksia silmällä pitäen. Laadukkaiden harjoitustehtävien avulla kehitetään oppilaan tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Samalla kehittyy myös oppilaan itsevarmuus, jota tarvitaan vaativien tehtävien ratkaisussa ja lopulta itse koetilanteessa. Sähköisen Abinetin materiaalin lisäksi saat ensimmäisellä kurssikerralla painetun tehtävämateriaalin. 

Ilmoittautuessasi Yo-koevalmennukseen, saat käyttöösi myös Abinetin. Abinetti on oppimisympäristö, jossa harjoittelet kirjoituksiin omaan tahtiisi haluamassasi aikataulussa.

 1. Voit tehdä tehtävät sähköisesti samoilla työkaluilla kuin Abitissa!
 2. Materiaaliin kuuluu lukion kirjasarjojen pohjalta laadittu teoriaosio sekä harjoitustehtävät tarkkoine mallivastauksineen.
 3. Harjoittelet kirjoituksiin oman aikataulusi mukaan. Edistymiskäyrä kertoo sinulle reaaliaikaisesti, kuinka etenet tavoitteesi saavuttamisessa. Samalla voit seurata, kuinka muut kirjoituksiin valmistautuvat etenevät omassa harjoittelussaan. Näin näet, miten opiskelusi sujuu suhteessa omaan tavoitteeseesi ja muihin kirjoittajiin.
 4. Voit lähettää tehtävistä kysymyksiä opettajillemme, jotka vastaavat sinulle henkilökohtaisesti.
 5. Laadukkaiden, vaiheittaisten mallivastausten ansiosta näet helposti, osasitko tehtävän.
 6. Alusta ohjaa sinut kertaamaan aiemmin opiskelemasi asiat. Kirjautuessasi oppimisympäristöön näet tehtävät, joita et edellisellä kerralla osannut ja jotka kaipaavat kertaamista.
 7. Teoriakoosteesta saat tukea tehtävien ratkaisemiseen.

Kurssin sisältö

 1. Lähtötasotesti: Kurssi alkaa lähtötasotestillä, minkä avulla hahmotat oman osaamistasosi kurssin alussa.
 2. Opetus: Kurssi sisältää 12 luokkaopetuskertaa ja 5 kertaa verkko-opetusta. Lisäksi voit katsoa oppimisympäristössä luentovideoita oman aikataulun mukaisesti.
 3. Teoria: Luokkaopetuksessa keskeiset teoriasisällöt käydään opettajajohtoisesti tiiviisti läpi esimerkkien kautta. Lisäksi voit hyödyntää opetusvideoita koko valmistautumisen ajan. 
 4. Tehtävät: Oppitunneilla käydään yhdessä läpi vaikeimpia tehtäviä ja harjoitellaan laskurutiinia harjoitustehtävien avulla. Abinetissä on runsaasti eri tasoisia tehtäviä, joiden avulla voit harjoitella sähköisten ohjelmistojen, kuten GeoGebran käyttöä. Aibnetistä löytyy myös vanhoja yo-koetehtäviä mallivastauksineen.
 5. Kaksi simuloitua yo-koetta: Simuloidut kokeemme vastaavat aitoa yo-koetilannetta. Kokeet tehdään sähköisesti Abitti-ympäristössä, jolloin saat kokemusta ja harjoitusta sen käyttöön.

Pitkän matematiikan kurssilla käsitellään kurssien 1-10 sisältöjä.