Yo-koevalmennus pitkä matematiikka LOKAKUU Hki 2019-2020

kaupunki
Helsinki
kurssin laajuus
80 ot (a 45 min)
28 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
690
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
ilmoittaudu tästä

Ajankohta: Luokkaopetus 12 kertaa lauantaisin klo 9.00-13.00 ja verkko-opetus 5 kertaa lauantaisin klo 9-12. Tarkemman aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua Moodle-oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat ilmoittautuessasi. Tunnukset aktivoituvat tunnin kuluessa ilmoittautumisestasi. 

Hinta: 690 € + 15 € toimitus- ja käsittelykulut. Voit valita kurssin maksun 1-6 erässä tai verkkomaksuna. Varausmaksun osuus hinnasta on 100 €. Tarkemmat maksutiedot. 

Eurooppalaisen nuorisokortin haltijat ja SLL-jäsenet saavat 50 %:n alennuksen kurssista. Jos ilmoittaudut jollekin pääsykokeisiin valmentavalle valmennuskurssillemme, saat yhden aineen Yo-koelvalmennuksen ilmaiseksi. 

Kurssin laajuus: Luokkaopetus 60 oppituntia (12 x 5 ot) + 20 oppituntia verkko-opetusta. Lisäksi ainoana kurssijärjestäjänä kaikkiin matematiikan lähiopetus Yo-koevalmennuksiimme kuuluu Pitkä matematiikka KOTI -opetusvideot (28 oppituntia).

Kurssin kuvaus

Kurssi on suunnattu kaikille, jotka haluavat panostaa matematiikan kirjoituksiin pitkäjänteisesti. Saat säännöllisen tuen kirjoituksiin valmistautumiseen kurssin alusta aina kirjoituksiin saakka.

Luokkaopetusta tai verkko-opetusta on joka lauantai (pois lukien loma-ajat). Matematiikka koetaan usein vaikeaksi oppiaineeksi, minkä vuoksi lukumotivaation ylläpitäminen saattaa tuntua hankalalta. Hyvä opettaja, joka osaa jakaa vaikeat asiat pienempiin, helposti ymmärrettäviin osiin, on korvaamaton apu. 

Kurssilla kerrataan koko lukion oppimäärä sekä paneudutaan syvällisemmin vaikeiksi koettuihin aihepiireihin. Opetuksessa huomioidaan sähköinen ylioppilaskoe käyttämällä Abitissa vaadittuja ohjelmistoja esimerkkitehtävien yhteydessä. Näin saat selkeän kokonaiskuvan matematiikasta sekä vankan laskurutiinin tiiviin ja ohjatun harjoittelun tuloksena.

Materiaalina käytetään älykästä Viope-oppimisalustaa, jonka saat käyttöösi viimeistään 19.8. Viopen avulla voit harjoitella tehtävien tekoa samoilla työkaluilla kuin Abitti-kokeessa, mikä varmistaa sähköisten työkalujen hallinnan. Lisäksi Viopessa on tehtäviä, joita tehdessä jokainen välivaihe tarkastuu automaattisesti. 

Sähköiseen materiaaliin kuuluu eri lukion kirjasarjojen pohjalta tehty teoriakooste, opetusvideoita, eri tasoisia harjoitustehtäviä mallivastauksineen sekä vanhoja yo-kokeita mallivastauksineen. Ensimmäisellä kurssikerralla jaetaan lisäksi painettu tehtävämateriaali. 

Kurssilla keskitytään teorian lisäksi vastaustekniikkaan ja laskurutiinin parantamiseen. Kurssin harjoitusmateriaali on kehitetty huolellisesti kokeen vaatimuksia silmällä pitäen. Laadukkaiden harjoitustehtävien avulla kehitetään oppilaan tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Samalla kehittyy myös oppilaan itsevarmuus, jota tarvitaan vaativien tehtävien ratkaisussa ja lopulta itse koetilanteessa.

Pitkän matematiikan kurssilla käsitellään kurssien 1-10 sisältöjä.

Kurssin sisältö

  1. Lähtötasotesti: Kurssi alkaa lähtötasotestillä, minkä avulla hahmotat oman osaamistasosi kurssin alussa.
  2. Opetus: Kurssi sisältää 12 luokkaopetuskertaa ja 20 oppituntia verkko-opetusta. Lisäksi voit katsoa oppimisympäristössä luentovideoita oman aikataulun mukaisesti.
  3. Teoria: Luokkaopetuksessa keskeiset teoriasisällöt käydään opettajajohtoisesti tiiviisti läpi esimerkkien kautta. Lisäksi voit hyödyntää opetusvideoita koko valmistautumisen ajan. 
  4. Tehtävät: Oppitunneilla käydään yhdessä läpi vaikeimpia tehtäviä ja harjoitellaan laskurutiinia harjoitustehtävien avulla. Viopen oppimisympäristössä on runsaasti eri tasoisia tehtäviä, joiden avulla voit harjoitella sähköisten ohjelmistojen, kuten GeoGebran käyttöä. Viopesta löytyy myös vanhoja yo-koetehtäviä mallivastauksineen.
  5. Kaksi simuloitua yo-koetta: Simuloidut kokeemme vastaavat aitoa yo-koetilannetta. Kokeet tehdään sähköisesti Abitti-ympäristössä, jolloin saat kokemusta ja harjoitusta sen käyttöön.