Miksi fysiikan Yo-koevalmennukseen?

Miksi fysiikan Yo-koevalmennukseen?

Yo-koevalmennuksemme takaa sinulle selkeän kokonaiskuvan fysiikasta, vankan laskurutiinin sekä säännöllisen tuen kirjoituksiin valmistautumiseen.

Fysiikan Yo-koevalmennuksella

  • parannat osaamistasi,
  • kasvatat itsevarmuuttasi ja
  • teet runsaasti harjoitustehtäviä.

Parhaan oppimistuloksen saat lähiopetuksessa, jossa kokenut opettajamme neuvoo ja vastaa henkilökohtaisesti kysymyksiisi. Samalla kun laskurutiinisi paranee, saat tarvittaessa yksilöllistä ohjausta.

Opettaja jakaa vaikeat asiat pienempiin, helposti ymmärrettäviin osiin. Näin pystyt hahmottamaan paremmin laajojakin kokonaisuuksia.

Samalla itsevarmuutesi kasvaa – sitä tarvitset vaativien tehtävien ratkaisemisessa ja lopulta itse ylioppilaskirjoituksissa. Harjoitustehtävien avulla kehität tiedollisia ja taidollisia valmiuksiasi - pääpaino on vanhoissa ylioppilastehtävissä. Ammattitaitoiset opettajamme huolehtivat siitä, että tehtäviin liittyvät fysiikan lainalaisuudet selvitetään huolellisesti; opit ymmärtämään laskuja etkä vain ratkaisemaan niitä.

Kurssin sisältö

Kurssilla kerrataan koko lukion oppimäärä (kurssit 1-7) sekä paneudutaan syvällisemmin vaikeiksi koettuihin aihepiireihin. Opetuksessa huomioidaan sähköinen ylioppilaskoe käyttämällä Abitissa vaadittuja ohjelmistoja esimerkkitehtävien yhteydessä.

Materiaalina käytetään älykästä Viope-oppimisalustaa. Viopen avulla voit harjoitella tehtävien tekoa samoilla työkaluilla kuin Abitti-kokeessa, mikä varmistaa sähköisten työkalujen hallinnan.

Sisältöön kuuluu eri lukion kirjasarjojen pohjalta tehty teoriakooste, opetusvideoita, eri tasoisia harjoitustehtäviä mallivastauksineen sekä vanhoja yo-kokeita mallivastauksineen. Kurssin simuloitu ylioopilaskoe vastaa aitoa yo-koetilannetta. Kokeet tehdään sähköisesti Abitti-ympäristössä, jolloin saat kokemusta ja harjoitusta sen käyttöön.

Ainoana kurssijärjestäjänä kaikkiin Yo-koevalmennuksiimme kuuluu ainekohtaiset opetusvideot (20-28 oppituntia), joita voit katsoa rajoituksetta oman kurssisi ohessa. Jos valitset lähiopetuksen sijaan KOTI-kurssin, seuraat opetusta videoiden avulla. Opiskelet juuri sinulle parhaiten sopivaan aikaan ja paikassa. Videot saat käyttöösi heti ilmoittauduttuasi, joten voit aloittaa valmistautumisen heti, kun sinulle sopii!

Mikäli et pääse osallistumaan kurssille, voit valmistautua kirjoituksiin itsenäisesti tehokkaiden itseopiskelumateriaaliemme avulla.

Jos olet valmistautumassa kirjoitusten jälkeen alalle, joka vaatii lukiofysiikan täydellistä hallintaa, saat Valmennuskeskuksen fysiikan Yo-koevalmennuksilta hyvän laskurutiinin valmistautumisesi pohjaksi!

Onnistu fysiikan yo-kokeessa! Tutustu Yo-koevalmennuksiimme