Yo-koevalmennus Fysiikka Hki kevät 2020

kaupunki
Helsinki
kurssin laajuus
28 ot
28 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
520
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
Frendi- ale -50% KOTI-videot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

x

Eurooppalaisen nuorisokortin haltija ja Suomen Lukiolaisten Liiton jäsen saa Yo-koevalmennuksista ja Yo-koevalmennuksien itseopiskelumateriaaleista, opiskelutekniikkakursseista sekä kauppatieteen verkkokurssista 50 % alennusta.

x

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

ilmoittaudu tästä

Ajankohta: arkisin klo 16.30-19.45 ja lauantaisin 9.00-12.15

Hinta: 520 € + toimitus- ja käsittelykulut 15 €. Tarkemmat maksutiedot. 

Eurooppalaisen nuorisokortin haltijat ja SLL-jäsenet saavat 50%:n alennuksen abikurssista. 

Kurssin laajuus: 28 oppituntia (á 45 min)

Ainoana kurssijärjestäjänä Yo-koevalmennus fysiikka kurssiimme kuuluu Yo-koevalmennus fysiikka KOTI kurssin opetusvideot (28 oppituntia).

Kurssin kuvaus

Saat säännöllisen tuen kirjoituksiin valmistautumiseen kurssin alusta aina kirjoituksiin saakka.

Fysiikka koetaan usein vaikeaksi oppiaineeksi, minkä vuoksi lukumotivaation ylläpitäminen saattaa tuntua hankalalta. Hyvä opettaja, joka osaa jakaa vaikeat asiat pienempiin, helposti ymmärrettäviin osiin, on korvaamaton apu. 

Kurssilla kerrataan lukion oppimäärää sekä paneudutaan syvällisemmin vaikeiksi koettuihin aihepiireihin. Opetuksessa huomioidaan sähköinen ylioppilaskoe käyttämällä Abitissa vaadittuja ohjelmistoja Abinetti oppimisalustalla harjoitellessa. Näin saat selkeän kokonaiskuvan fysiikasta sekä vankan laskurutiinin tiiviin ja ohjatun harjoittelun tuloksena.

Materiaalina käytetään älykästä Abinetti-oppimisalustaa. Abinetin avulla voit harjoitella tehtävien tekoa samoilla työkaluilla kuin Abitti-kokeessa, mikä varmistaa sähköisten työkalujen hallinnan.

Sisältöön kuuluu eri lukion kirjasarjojen pohjalta tehty teoriakooste, opetusvideoita, eri tasoisia harjoitustehtäviä mallivastauksineen sekä vanhoja yo-kokeita mallivastauksineen.

Kurssilla keskitytään teorian lisäksi vastaustekniikkaan ja laskurutiinin parantamiseen. Kurssin harjoitusmateriaali on kehitetty huolellisesti kokeen vaatimuksia silmällä pitäen. Laadukkaiden harjoitustehtävien avulla kehitetään oppilaan tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Samalla kehittyy myös oppilaan itsevarmuus, jota tarvitaan vaativien tehtävien ratkaisussa ja lopulta itse koetilanteessa.

Fysikan kurssilla käsitellään kurssien 1-7 sisältöjä.

Kurssin sisältö

  1. Opetus: Kurssi sisältää 7 luokkaopetuskertaa. Lisäksi voit katsoa oppimisympäristössä luentovideoita oman aikataulun mukaisesti.
  2. Teoria: Luokkaopetuksessa keskeiset teoriasisällöt käydään opettajajohtoisesti tiiviisti läpi esimerkkien säestyksellä. Lisäksi voit hyödyntää opetusvideoita koko valmistautumisen ajan.
  3. Tehtävät: Oppitunneilla käydään yhdessä läpi vaikeimpia tehtäviä ja harjoitellaan laskurutiinia harjoitustehtävien avulla.
    Viopen oppimisympäristössä on runsaasti eri tasoisia tehtäviä, joiden avulla voit harjoitella sähköisten ohjelmistojen käyttöä. Viopesta löytyy myös vanhoja yo-koetehtäviä mallivastauksineen.
  4. Simuloitu yo-koe: Koe vastaa aitoa yo-koetilannetta ja se tehdään sähköisesti Abitti-ympäristössä, jolloin saat kokemusta ja harjoitusta sen käyttöön.