Valtio- ja yhteiskuntatieteitä voi opiskella lähes kaikissa maamme yliopistoissa. Helsingissä opiskelu tapahtuu valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja muissa yliopistoissa yhteiskuntatieteellisissä tiedekunnissa. 

Valtiotieteilijät ovat taustoiltaan ja tavoitteiltaan hyvin erilaisia ihmisiä, mutta kaikkia heitä yhdistää kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin. Valtiotieteilijät seuraavatkin yhteiskunnan kehitystä sekä muutosta aitiopaikalta.

Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta on monialainen ja kansainvälinen koulutusyksikkö. Tiedekunnalla on laajat suhteet ulkomaille eri yliopistoihin. Helsingistä valmistuu 25% maamme kaikista yhteiskuntatieteilijöistä.

Tiedekunnassa on opiskeltu syksystä 2017 lähtien pääaineiden sijasta seuraavissa koulutusohjelmissa: Politiikan ja viestinnän kandiohjelma (entiset valtio-opin ja viestinnän pääaineet), Sosiaalitieteiden kandiohjelma (entiset sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaalityön ja yhteiskuntapolitiikan pääaineet), Taloustieteen kandiohjelma, Yhteiskunnallisen muutoksen kandisohjelma (entiset antropologian, kehitysmaatutkimuksen, talous- ja sosiaalihistorian sekä poliittisen historian pääaineet) ja Filosofian kandiohjelma. Lisäksi tulee englanninkielisiä sekä monitieteisiä maisterikoulutusohjelmia.

Lisää mahdollisuuksiasi onnistua valintakokeessa!

Opiskelupaikka valtiotieteellisestä tiedekunnasta vaatii kovaa työtä, sillä ala on suosittu ja aloituspaikkoja on vähän. Tiedekunnan yleinen sisäänpääsyprosentti on keskimäärin 14%. Pääsykoe muodostuu kirjallisuudesta sekä kokeessa jaettavasta aineistosta. Pääsykokeessa ei riitä pelkkä kirjan osaaminen, tietoa on myös osattava soveltaa aineistokoeosuudessa.

Tutkimustemme mukaan hakijat, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa, kertovat useimmin syyksi sen, etteivät ymmärtäneet kuinka perusteellisesti ja yksityiskohtia myöten kirja tulee kokeessa osata. Toiseksi useimmin mainitaan ajankäytön ongelmat aineistokoeosuudessa. Hakijalla tuleekin olla hyvä lukutekniikka ja kykyä soveltaa lukemaansa tekstiä nopeasti.

Pitkän kokemuksemme ja kursseilta keräämämme palautteen ansiosta olemme kehittäneet oppimista tukevat valmennuskurssit. Asiantunteva opetus, aineistokoetaitojen ja vastaustekniikan harjoittelu, harjoituspääsykoe sekä opettajan antama palaute varmistavat osaamisesi. Kun olet päättänyt pyrkiä, tee se tosissasi!

 

KEVÄÄN 2018 YHTEISHAKU Hakijat Aloituspaikat (ensikertalaiskiintiö)  
Sosiaalityö Turku: 603
Tampere: 849
Itä-Suomi, Kuopio: 537
Jyväskylä: 621
Lappi: 455
28 (19)
30 (21)
60 (39)
25 (18)
58 (40)
 
Sosiaalitieteiden kandiohjelma, Helsingin yliopisto 1571 84 (59)  
Politiikan ja viestinnän kandiohjelma, Helsingin yliopisto 1305 67 (47)  
Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, Helsingin yliopisto 1149 65 (46)  

 

 

Kurssit