Valtio- ja yhteiskuntatiede - yleistä tietoa

Tutkimuskohteina ovat erilaiset sosiaaliset ilmiöt, rakenteet ja instituutiot. Valtiotieteilijät työskentelevät usein kansainvälisissä ympäristöissä ja opinnoissa on runsaasti eri suuntautumis- ja sivuainevaihtoehtoja.

Yleistä 

Valtio- ja yhteiskuntatieteitä voi opiskella lähes kaikissa maamme yliopistoissa. Helsingissä opiskelu tapahtuu valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja muissa yliopistoissa yhteiskuntatieteellisissä tiedekunnissa. 

Valtiotieteilijät ovat taustoiltaan ja tavoitteiltaan hyvin erilaisia ihmisiä, mutta kaikkia heitä yhdistää kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin. Valtiotieteilijät seuraavatkin yhteiskunnan kehitystä sekä muutosta aitiopaikalta.

Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta on monialainen ja kansainvälinen koulutusyksikkö. Tiedekunnalla on laajat suhteet ulkomaille eri yliopistoihin. Helsingistä valmistuu 25% maamme kaikista yhteiskuntatieteilijöistä.

Tiedekunnassa on opiskeltu syksystä 2017 lähtien pääaineiden sijasta seuraavissa koulutusohjelmissa: Politiikan ja viestinnän kandiohjelma (entiset valtio-opin ja viestinnän pääaineet), Sosiaalitieteiden kandiohjelma (entiset sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaalityön ja yhteiskuntapolitiikan pääaineet), Taloustieteen kandiohjelma, Yhteiskunnallisen muutoksen kandisohjelma(entiset antropologian, kehitysmaatutkimuksen, talous- ja sosiaalihistorian sekä poliittisen historian pääaineet) ja Filosofian kandiohjelma. Lisäksi tulee englanninkielisiä sekä monitieteisiä maisterikoulutusohjelmia.

Lisää mahdollisuuksiasi onnistua valintakokeessa!

Opiskelupaikka valtiotieteellisestä tiedekunnasta vaatii kovaa työtä, sillä hakijoita on paljon suhteessa aloituspaikkojen määrään. Opiskelupaikan saa noin 5% hakijoista. Valintakoe muodostuu kirjallisuudesta sekä kokeessa jaettavasta aineistosta. Kirjallisuus julkaistaan kuukautta ennen valintakoetta. 

Kokeessa menestyminen edellyttääkin erillisen valintakoekirjallisuuden hallinnan lisäksi hyviä tekstinkäsittelyvalmiuksia löytääksesi olennaiset kohdat aineistoista ja niiden sovelluskohdat pääsykoekirjan tietoihin. Aineiston käsittelytaitojen merkitys on kasvanut viime vuosina, sillä se muodostaa yli puolet kokeen pisteistä. 

Pitkän kokemuksemme ja kursseilta keräämämme palautteen ansiosta olemme kehittäneet oppimista tukevat valmennuskurssit. Asiantunteva opetus, aineistokoetaitojen ja vastaustekniikan harjoittelu, harjoituspääsykoe sekä opettajan antama palaute varmistavat osaamisesi. Kun olet päättänyt pyrkiä, tee se tosissasi!