Valtio- ja yhteiskuntatiede - kurssilaisten kommentteja

Tutkimuskohteina ovat erilaiset sosiaaliset ilmiöt, rakenteet ja instituutiot. Valtiotieteilijät työskentelevät usein kansainvälisissä ympäristöissä ja opinnoissa on runsaasti eri suuntautumis- ja sivuainevaihtoehtoja.

Politiikan ja viestinnän kurssi

"Opettajan asiantuntevuus tuli ilmi siinä, että hänellä ei ollut ongelmia opettaa MITÄÄN, vaikka kirjallisuus tuli niin myöhään."

"Opettaja selvitti hyvin kirjan punaisen langan, opetti selkeästi ja ymmärrettävästi, sekä motivoi reippaalla asenteella."

"Opettaja syventyi selvästi vapaa-ajallaan itsekin pääsykokirjaan, mikä näkyi positiivisesti opetuksessa."

"Sain paljon tsemppiä tunneista, ne syvensi tietämystäni ja kasvatti itseluottamusta."

"Opettaja oli todella asiantunteva ja kaikki tehtävät ja materiaalit olivat hyödyllisiä."

"Samaan aikaan vaativa mutta todella kannustava opettaja."

"Opettaja tiesi teemoista kattavasti ja puhui asiantuntevin ilmauksin. Innostava ja positiivinen asenne hommaan myös."

"Opettaja tiesi mitä teki. Motivoi opiskelemaan."

"Selitti asiat ymmärrettävästi ja huomioi oppilaiden toiveet ja ongelmat."

"Joka kerralla oli uusia, virkistäviä työtapoja."

Sosiaalitieteiden kurssi

"Opettaja oli aidosti kiinnostunut aiheista, innostava ja kannustava."

"Opetus oli selkeää, sai esittää kysymyksiä ja keskustella, paljon erilaisia tehtäviä."

"Opettajasta välittyi tunne, että  hän tietää mistä puhuu ja joskus toi jopa kirjallisuuden ulkopuolista materiaalia selventämään."

"Opettaja oli perehtynyt aiheisiin todella huolella ja diat olivat selkeitä. Hänellä oli myös ihanan positiivinen asenne joka heijastui myös luokkahenkeen."

"Ilman opettajaa paljon asioita olisi jäänyt tajuamatta. Opettaja motivoi yrittämään parasta joka pistarissa jne."

Yhteiskunnallisen muutoksen kurssi

"Opettajalla oli uskomaton kyky selittää todella abstrakteja asioita verbaalisesti niin, että ne ymmärtää. Opetus muutenkin tosi hyvää!"

"Asiantuntevuus tulee ilmi siitä, että opettajalla ei ollut vaikeuksia opettaa MITÄÄN vaikka kirjallisuus tuli niin myöhään."

"Fiksu tyyppi, rehellinen, rakentavaa palautetta, tarpeeksi rento lähestymistapa."

"Tunneille oli aina ilo tulla, opettaja oli hyvin innostava ja kärsivällinen."

"Opettaja oli asiantunteva, oppilaita huomioon ottava, kannustava, rehellinen, tasavertainen. Hän otti oppilaat ja niiden mietteet erinomaisesti huomioon, myös piristi hauskalla huumorilla."

Sosiaalityön yhteisvalinnan kurssi

"Huomaa opettajalla olevan kokemusta ja laajaa tietotaitoa."

"Opettaja osasi hyvin havainnollistaa asioita kirjasta elävään elämään, sekä kannusti lukemaan ja tekemään töitä."

 "Opettaja oli erittäin selkeä ja innostava. Avasi hyvin kirjassa olevia käsitteitä. Oli aina valmis auttamaan ja vastaamaan kysymyksiin."

"Alan ammattilainen, kertoi mitä ei kannata ja kannattaa tehdä."

"Opettaja opetti asiat niin hyvin, että ne ymmärsi. Pistarit oli hyvä tapa kerrata."