Itseopiskelu: Sosiaalityön yhteisvalinnan itseopiskelumateriaali 2019

Itseopiskelumateriaalia on tarjolla kevään 2019 Sosiaaltyön yhteisvalinnan valintakokeeseen.

Itseopiskelu: Sosiaalityön yhteisvalinnan itseopiskelumateriaali 2019

kaupunki
Itseopiskelu
kurssin laajuus
alkaa
päättyy
kurssin hinta
200
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
ilmoittaudu tästä

Itseopiskelumateriaalia on tarjolla kevään 2019 sosiaaltyön yhteisvalinnan valintakokeeseen. 

Materiaali sisältää:

  • Kohti opiskelupaikkaa -oppaan, johon on koottu keskeiset vinkit valintakokeeseen valmistautumiseksi. Materiaalista löydät mm. opiskeluteknisiä vinkkejä ajankäytön hallintaan ja lukusuunnitelman laatimiseksi sekä tietoa luku- ja muistiinpanotekniikoista.
  • Aineistokokeen teoriaa, jossa selvitetään millaista osaamista aineistokokeella mitataan, miten kannattaa valmistautua ja harjoitella aineistokokeeseen, millaisia erilaisia aineistokoetekstejä ja tehtäviä kokeessa on esiintynyt.
  • Yhdeksän aineistokoeharjoitusta: tekstit, kysymykset ja vastaushahmotelmat / pisteytysperusteet
  • Harjoituspääsykokeen, joka sisältää valintakokeen ennakkomateriaaliosion, aineistokokeen ja arvosteluperusteet. Koe tehdään itsenäisesti ja se löytyy Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä. Koe ladataan Moodleen samaan aikaan valmennuskurssin lopuksi pidettävän harjoituspääsykokeen kanssa. Arvosteluperusteet ladataan Moodleen kurssilla pidetyn kokeen jälkeen, jolloin kokeen voi tarkistaa itsenäisesti.


Materiaali on saatavilla maaliskuusta 2019 lähtien.