Sosiaalityön yhteisvalinta TAKUU 2019

kaupunki
Helsinki
kurssin laajuus
56 ot
alkaa
päättyy
kurssin hinta
580
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
ilmoittaudu tästä

Kurssimme valmentaa kaikkiin sosiaalityön yhteisvalinnassa olevien yliopistojen valintakokeisiin. 

Paikka: Helsinki

Ajankohta: 1.4.-18.5.2019. Opetus 2-3 kertaa viikossa klo 17-20.15/17-21. Kaksi harjoituspääsykoetta, joista ensimmäinen kurssin puolivälissä huhtikuussa ja toinen toukokuussa kurssin lopuksi.

Aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. 

Hinta: 580 euroa + 15 euroa toimitus- ja käsittelykulut. Varausmaksun osuus hinnasta 200 euroa. Tarkemmat maksutiedot täällä.

Takuu: Kurssi on TAKUU –kurssi ja mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat vastaavan kurssin ensi vuonna puoleen hintaan.

Kurssille ilmoittautuvat abiturientit saavat lisäksi valitsemansa aineen abikurssin (kurssilla rajoitettu paikkamäärä), abi KOTI –kurssin tai itseopiskelumateriaalin ilmaiseksi kurssin päälle.

Kurssin laajuus: 56 oppituntia

Valmennuskurssillamme opiskelu tapahtuu noin 20 hengen oppilasryhmissä, mikä mahdollistaa henkilökohtaisen opetuksen ja tiiviin vuorovaikutuksen opettajan ja oppilaiden kesken. Kurssin aikana käydään pääsykoeaineisto perusteellisesti läpi, käsitellään keskeisiä teemoja, keskitytään kokonaisuuksien ja yksityiskohtien jäsentämiseen sekä selvennetään keskeiset käsitteet. Tehtävät ja opettajan antama palaute auttavat sinua jäsentämään ennakkoaineiston asioita, kehittävät vastaustekniikkaa, auttavat arvioimaan omaa osaamistasi ja ajankäyttöäsi pääsykoetilanteessa sekä opettavat ennakkoaineiston tiedon soveltamista aineistokoetta varten. Kurssin pääpaino on ennakkoaineiston läpikäymisessä ja sen lisäksi tehdään 3-4 aineistoharjoitusta harjoituspääsykokeiden lisäksi. Aineistokoetekniikkaa ja ajankäyttöä harjoitellaan sille erikseen varatuilla opetuskerroilla.
Opetuksen lisäksi saat kurssimateriaalin, joka sisältää teoriakoosteen pääsykoeaineistosta, noin 50 tehtävää ja vanhaa valintakoetehtävää vastaushahmotelmineen sekä opiskelutekniikkaohjeita.

Kurssin kuvaus

Ennakkoharjoittelutehtävät: Maaliskuun alkupuolella opettaja lataa Moodlen sähköiseen oppimisympäristöön valmistautumisohjeet sekä kurssin ennakkotehtävät, jotka palautetaan opettajalle arvioitavaksi ennen kurssin alkua. Ennakkotehtävien avulla aloitat ohjatun perehtymisen pääsykoeaineistoon ja aloitat vastaustekniikan harjoittelun.

Pääsykoevalmentautumisen työkalut: Illan aikana käydään läpi erilaisia luku- ja muistiinpanotekniikoita sekä lukusuunnitelmaan ja aikataulun laatimista helpottavia asioita. Tehokkaat luku- ja muistiinpanotekniikat helpottavat asiasisältöjen hallintaa sekä niiden muistamista vastausta laadittaessa.

Kurssin opetus: Kurssilla opettaja käy läpi pääsykoemateriaalin keskittyen sisäänpääsyn kannalta keskeisiin teorioihin, käsitteisiin ja ongelmakohtiin. Jokaisen kurssikerran aluksi kerrataan edellisen kerran asiat kotitehtävien tai pistokokeiden avulla. Jokaisella kerralla käsitellään uusi kokonaisuus ja tehdään opetuksen lisäksi tehtäviä asioiden sisäistämiseksi ja kertaamiseksi. Jokaisen kurssikerran jälkeen saat kotitehtäväksi perehtyä uuteen aihealueeseen ja esseetehtävän. Tehtävien avulla harjoittelet myös ajankäyttöä koevastaamista varten. Näin toimittaessa ennakkoaineiston sisällöt tulee käsiteltyä vähintään kolmeen kertaan kurssin aikana. Lisäksi harjoitellaan aineistokoevastaamista.

Kaksi harjoituspääsykoetta: Harjoituspääsykokeiden avulla testaat osaamistasi ja harjoittelet ajankäyttöäsi koetilannetta varten. Kokemuksemme mukaan moni ensikertaa pääsykokeeseen valmistautuja arvioi aikansa väärin koetilanteessa, ennen kaikkea aineistokokeessa. Tämän vuoksi harjoituspääsykokeet kuuluvat olennaisena osana kurssiimme, jotta kaikki kurssilaisemme voivat harjoitella niiden avulla.

Kokeen palautus ja kertaus: Opettaja palauttaa kokeet arvioituna ja pisteytettynä sekä saat henkilökohtaiset kommentit osaamisestasi. Kurssin viimeisenä kokeen palautus- ja kertausiltana sinulla on vielä mahdollisuus varmistaa itsellesi epäselviä asioita ennen pääsykoetta.

Kurssin jälkeen: Sinulla on vajaa viikko aikaa kerrata ja varmistaa osaamisesi kokeessa. Kurssilla jaetun tiivistelmän ja harjoitusten avulla kertaat tehokkaasti sekä varmistat asioiden osaamisen.