Valtiotiede: Sosiaalitieteiden kandiohjelma, Helsinki TAKUU 2019

kaupunki
Helsinki
kurssin laajuus
65 ot
alkaa
päättyy
kurssin hinta
710
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
ilmoittaudu tästä

Ryhmä on täynnä! Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.

Kurssimme valmentaa Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan vaatimusten mukaan. Sosiaalitieteiden kandiohjelma sisältää entiset sosiologian, sosiaalipsykologian sosiaali(yhteiskunta)politiikan ja sosiaalityön pääaineet. 

Paikka: Helsinki

Ajankohta: 28.3.-29.4.2019. Opetus 2-3 kertaa viikossa klo 17-20.45 / 21 sekä mahdollisesti joinakin viikonloppuina 10-13.45 / 14.

Aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. 

Hinta: 710 euroa + 15 euroa toimitus- ja käsittelykulut. Varausmaksun osuus hinnasta 200 euroa. Tarkemmat maksutiedot täällä.

Kurssitakuu: Kurssimme on TAKUU –kurssi ja mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat vastaavan kurssin ensi vuonna puoleen hintaan.

Kurssille ilmoittautuvat abiturientit saavat lisäksi valitsemansa aineen abikurssin (kurssilla rajoitettu paikkamäärä), abi KOTI –kurssin tai itseopiskelumateriaalin ilmaiseksi kurssin päälle.

Kurssin laajuus: 65 oppituntia

Kurssin aikana valintakoekirjallisuus käydään perusteellisesti läpi, käsitellään keskeisiä teemoja, keskitytään kokonaisuuksien ja yksityiskohtien jäsentämiseen sekä selvennetään keskeiset käsitteet. Tehtävät ja opettajan antama palaute auttavat sinua jäsentämään kirjallisuuden sisältöä, kehittävät vastaustekniikkaa, auttavat arvioimaan omaa osaamistasi ja ajankäyttöäsi pääsykoetilanteessa sekä opettavat kirjallisuuden soveltamista aineistokoetta varten. Kurssin pääpaino on kirjallisuuden läpikäymisessä ja sen lisäksi tehdään 3-4 aineistoharjoitusta harjoituspääsykokeen lisäksi. Aineistokoetekniikkaa ja ajankäyttöä harjoitellaan sille erikseen varatuilla opetuskerroilla.


Kurssimateriaali jaetaan opetuskertojen yhteydessä ja siihen kuuluu, kooste keskeisistä valintakoemateriaalin pääkohdista, harjoitustehtäviä vastauksineen, aineistokoeharjoituksia sekä opiskeluteknisiä ohjeita. Kurssilla tutustutaan myös aiempien vuosien valintakokeiden tehtävätyyppeihin.

Kurssin kuvaus


Ennakkotehtävät: Maalis-huhtikuun taitteessa opettaja lataa Moodlen sähköiseen oppimisympäristöön kurssin ennakkotehtävät, joiden avulla aloitat aineistokoeharjoittelun.

Pääsykoevalmentautumisen työkalut: Illan aikana käydään läpi erilaisia luku- ja muistiinpanotekniikoita sekä lukusuunnitelmaan ja aikataulun laatimista helpottavia asioita. Tehokkaat luku- ja muistiinpanotekniikat helpottavat asiasisältöjen hallintaa sekä niiden muistamista vastausta laadittaessa.

Aineistokoekerrat: Kurssi alkaa aineistokoeharjoituskerroilla, joiden aikana harjoittelet tekstinkäsittelytaitoja, luku- ja vastaustekniikkaa sekä ajankäyttöä.

Valintakoekirjallisuuden opetus: Opettaja käy läpi valintakoekirjallisuuden keskittyen keskeisiin teorioihin, käsitteisiin ja ongelmakohtiin. Kurssikerroilla kerrataan edellisen kerran asiat kotitehtävien tai pistokokeiden avulla, käsitellään uusi kokonaisuus ja tehdään lisäksi tehtäviä asioiden sisäistämiseksi sekä kertaamiseksi. Jokaisen kurssikerran jälkeen saat kotitehtäväksi perehtyä uuteen aihealueeseen.  Näin toimittaessa valintakoekirjallisuuden sisällöt tulee käsiteltyä vähintään kolmeen kertaan kurssin aikana.

Harjoituspääsykoe: Kurssiin kuuluu harjoituspääsykoe, jonka avulla testaat osaamistasi ja harjoittelet ajankäyttöäsi koetilannetta varten. Kokemuksemme mukaan moni ensikertaa pääsykokeeseen valmistautuja arvioi aikansa väärin koetilanteessa, ennen kaikkea aineistokokeessa. Tämän vuoksi kokeet ja testit kuuluvat olennaisena osana kurssiimme, jotta kaikki voivat harjoitella osaamista ja ajankäyttöä ennakkoon. 

Kokeen palautus ja kertaus: Kurssin lopuksi opettaja palauttaa harjoituspääsykokeen arvioituna ja pisteytettynä sekä saat henkilökohtaiset kommentit osaamisestasi. Kurssin viimeisenä kokeen palautus- ja kertausiltana sinulla on vielä mahdollisuus varmistaa itsellesi epäselviä asioita ennen pääsykoetta.

Kevään 2017 ja 2018 kurssiryhmät olivat täynnä. Mikäli haluat varmistaa paikan kurssiltamme, ilmoittaudu ajoissa!