Katso vuoden 2018 psykologian tilastotieteen valintakoeanalyysi:

Katso vuoden 2018 psykologian videoinfo:

Katso vuoden 2017 psykologian artikkeliosan valintakoeanalyysi:

Katso vuoden 2017 psykologian tilastotieteen valintakoeanalyysi:

 

Katso vuoden 2016 psykologian yleisen osa valintakoeanalyysi:

Katso vuoden 2016 psykologian tilastotieteen valintakoeanalyysi:

Katso esimerkit KOTI –kurssiemme opetuskerrasta:

1) Tilastotiede KOTI -kurssi

2) Tilastotiede Jyväskylä ja Joensuu KOTI -kurssi

Psykologiaa voi opiskella Helsingin, Itä- Suomen (Joensuu), Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Yliopistosta riippuen psykologian laitos on joko filosofisen tai yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan alaisuudessa, paitsi Helsingissä, jossa psykologiaa opiskellaan käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Vuodesta 2009 lähtien Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistot ovat tehneet valintakoeyhteistyötä: samalla valintakokeella voi hakea kaikkien kolmen yliopiston psykologian koulutusohjelmaan. Jyväskylässä ja Joensuussa on omat valintakoevaatimukset ja kokeet. Psykologian suosio hakukohteena on kasvanut useana vuonna peräkkäin. Hakemuksia on lähetetty lähes 7000 ja kokeisiin on osallistunut viime vuosina noin 3500 hakijaa. Kokeisiin osallistuneista opiskelupaikan on saanut 3-10% opiskelupaikkakunnasta riippuen.

Psykologia tieteenä tutkii ihmistä ja tarkastelee ihmisen psyykkisiä toimintoja. Psykologialla on yhtymäkohtia biologiaan, lääketieteeseen, käyttäytymistieteisiin sekä sosiaali- ja yhteiskuntatieteisiin. Viime aikoina myös teknisten tieteiden merkitys on korostunut mm. kognitiivisen psykologian ja tekoälyn tutkimuksessa.

Psykologin työ edellyttää monipuolista koulutusta ja soveltuvuutta alalle. Psykologin tulee ammatissaan hallita alan teoreettinen tieto, tutkimusmenetelmät ja ihmissuhdetaidot. Soveltuvuutta alalle testataan kuitenkin vain Turussa ja Jyväskylässä.

Kaikilla paikkakunnilla pääsykokeen merkittävimmän osuuden muodostaa tilastomatematiikka, jonka avulla hakijoita karsitaan ensimmäiseksi. Psykologian opiskelu ja tutkimus edellyttävät tilastomatemaattisten menetelmien oppimista ja hallintaa, joten tämän vuoksi tilastomatematiikka painottuu myös valintakokeessa. Psykologian opinnoissa perehdytään lisäksi tieteellisiin lähtökohtiin, tutkimukseen, teorioihin sekä psykologian sovelluksiin ja ammattikäytäntöön.

Valmennuskurssilta saat varmuutta koetilanteeseen

Vaikka ala on suosittu ja karsinta on kovaa, sisäänpääsy ei ole mahdoton tehtävä. Se vaatii vahvan tilaston laskurutiinin ja valintakoemateriaalin sisällön hallinnan, suunnitellun ajankäytön sekä halun päästä opiskelemaan. Opiskelupaikan saavuttaminen edellyttää päämäärätietoista ja täyspäivästä työntekoa koko pyrkimisprosessin ajan.

Valmennuskeskuksen kurssit antavat tukea pyrkimiseen. Kurssilla sinulla on apunasi ammattitaitoiset opettajat sekä kannustavat tutorit. Kursseillamme valmistaudut kaikkien kaupunkien valintakokeisiin.

Kurssimme ovat saaneet erinomaista palautetta oppilailta ja tehokkuudesta kertoo se, että viime yli vuosina joka kolmas psykologian opintonsa aloittanut opiskelija on Valmennuskeskuksen saman kevään kurssilainen. Olemme lisänneet opetusryhmien määrää, koska suurin osa ryhmistä on ollut täynnä. Aloita valmistautuminen ajoissa ja varmista paikkasi jo tänään!  

Seuraa myös psykologiaan opiskelemaan pyrkiville suunnattua blogiamme osoitteessa www.psykologianopiskelu.fi.

Kurssit