Psykologia - yleistä tietoa

Psykologia tutkii ihmistä ja psyykkisiä toimintoja. Opinnoissa perehdytään psykologian tieteellisiin lähtökohtiin, tutkimukseen ja teorioihin sekä psykologian sovelluksiin.

Yleistä psykologian opiskelusta

Psykologiaa voi opiskella Helsingin, Itä- Suomen (Joensuu), Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Yliopistosta riippuen psykologian laitos on joko filosofisen tai yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan alaisuudessa, paitsi Helsingissä, jossa psykologiaa opiskellaan käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Vuodesta 2019 lähtien kaikissa yliopistoissa on sama valintakoe. Psykologian suosio hakukohteena on kasvanut useana vuonna peräkkäin. Hakemuksia on lähetetty lähes 7000 ja kokeisiin on osallistunut viime vuosina noin 3500 hakijaa. Kokeisiin osallistuneista opiskelupaikan on saanut 3-10% opiskelupaikkakunnasta riippuen.

Psykologia tieteenä tutkii ihmistä ja tarkastelee ihmisen psyykkisiä toimintoja. Psykologialla on yhtymäkohtia biologiaan, lääketieteeseen, käyttäytymistieteisiin sekä sosiaali- ja yhteiskuntatieteisiin. Viime aikoina myös teknisten tieteiden merkitys on korostunut mm. kognitiivisen psykologian ja tekoälyn tutkimuksessa. Psykologian opinnot ovat monipuolinen kokonaisuus, jossa voi opiskella niin kehitys-, persoonallisuus- ja neuropsykologiaa kuin kognitiivista-, kliinistä-, työ-, organisaatio- ja ammatinvalintapsykologiaakin. Psykologin työ edellyttää monipuolista koulutusta ja soveltuvuutta alalle. Psykologin tulee ammatissaan hallita alan teoreettinen tieto, tutkimusmenetelmät ja ihmissuhdetaidot. 

Valintakoe edellyttää tilastollisen menetelmien hallintaa, tiedon soveltamis- ja oivalluskykyä, aineiston hallinnan taitoja sekä matemaattis-loogistapäättelyä. Psykologian opiskelu ja tutkimus edellyttävät tilastomatemaattisten menetelmien oppimista ja hallintaa, joten tämän vuoksi tilastollista osaamista testataan myös valintakokeessa. Psykologian opinnoissa perehdytään lisäksi tieteellisiin lähtökohtiin, tutkimukseen, teorioihin sekä psykologian sovelluksiin ja ammattikäytäntöön.

Valmennuskurssilta varmuutta koetilanteeseen

Vaikka ala on suosittu ja karsinta on kovaa, sisäänpääsy ei ole mahdoton tehtävä. Se vaatii vahvan tilaston tehtävärutiinin ja valintakoemateriaalin sisällön hallinnan, suunnitellun ajankäytön sekä halun päästä opiskelemaan. Opiskelupaikan saavuttaminen edellyttää päämäärätietoista ja täyspäivästä työntekoa koko pyrkimisprosessin ajan.

Valmennuskeskuksen kurssit antavat tukea pyrkimiseen. Kurssilla sinulla on apunasi ammattitaitoiset opettajat sekä kannustavat tutorit. Kursseillamme valmistaudut kaikkien kaupunkien valintakokeisiin.

Kurssimme ovat saaneet erinomaista palautetta oppilailta ja tehokkuudesta kertoo se, että viime yli vuosina lähes puolet psykologian opintonsa aloittaneista opiskelijoista on Valmennuskeskuksen saman kevään kurssilainen. Olemme lisänneet opetusryhmien määrää sekä verkko-opintoina toteutettavia KOTI -kurssjea, koska suurin osa ryhmistä on ollut täynnä. Aloita valmistautuminen ajoissa ja varmista paikkasi jo tänään!  

Seuraa myös psykologiaan opiskelemaan pyrkiville suunnattua blogiamme osoitteessa www.psykologianopiskelu.fi.