Psykologia TAKUU maaliskuu, Tampere 2019

kaupunki
Tampere
kurssin laajuus
67 ot
45 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
805
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
ilmoittaudu tästä

Kevään 2019 psykologian valintakoevaatimuksena ei ole enää erillistä tilastotieteen valintakoekirjaa, mutta valintakoevaatimuksissa mainitaan edelleen, että kokeen tehtävät edellyttävät tieteellisen ajattelutavan jatilastollisten menetelmien perusteiden ymmärtämistä, kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Valintakokeessa voi olla laskemista vaativia tehtäviä ja hakijoiden käyttöön annetaan nelilaskin kokeen ajaksi. Kokeessa voi olla myös taulukoita, kuvia ja kaavoja. Tämän vuoksi kursseihimme kuuluu edelleen osana tilastollisten menetelmien perusteiden osuus.

Psykologia TAKUU maaliskuu –kurssilla keskitytään valintakoemateriaalin sisällön opetukseen, mutta ennen materiaalin julkaisua kerrataan intensiivisesti psykologian valintakokeen kannalta keskeisimmät tilastotieteen aiheet. Kurssiin kuuluu yksi harjoituspääsykoe.

Paikka: Tampere

Ajankohta: Tilastollisten menetelmien perusteiden kertaus 31.3.-8.4.2019 klo 10-13.30 / 17-20.30 ja valintakoemateriaalin osuus 2.4.-3.5.2019 klo 17-20.30. Opetusta on 2-3 kertaa viikossa.

Aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. 

Hinta: 805 euroa. Ensimmäinen osa maksusta (280 euroa + toimitus- ja käsittelykulut 15 euroa) suoritetaan varausmaksuna ilmoittautumisen jälkeen ja loppuosa maksetaan kurssin alkaessa. Laskut lähetetään sähköpostitse. 

Kurssitakuu: Kurssimme on TAKUU –kurssi ja mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat vastaavan kurssin ensi vuonna puoleen hintaan. 

Kurssin laajuus: 67 oppituntia + KOTI -kurssin opetusvideot 45 oppituntia.

Kurssiin kuuluu Psykologia valintakoeaineisto KOTI –kurssien opetusvideot, joihin on rajaton katseluoikeus oman kurssisi ohella. Saat KOTI –kurssin videoiden katselua varten sähköisen oppimisympäristön Moodlen käyttäjätunnuksen ja salasanan sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen. Opetusvideot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan.

Kurssille ilmoittautuvat abiturientit saavat lisäksi valitsemansa aineen abikurssin (kurssilla rajoitettu paikkamäärä), abi KOTI –kurssin tai itseopiskelumateriaalin ilmaiseksi kurssin päälle.

Kenelle kurssi sopii?: Kurssi sopii henkilöille, jotka hallitsevat jo tilastotieteen perusteet ja haluavat keskittyä pelkän valintakoemateriaalin omaksumiseen. Mikäli peruslaskutaidot tai tilastomatemaattinen perusosaaminen kaipaavat perusteellisempaa kertausta, suosittelemme myös Psykologian matemaattiset työkalut –kurssia: Psykologian matemaattiset apuneuvot KOTI -kurssi  tai Tilastollisten menetelmien perusteet KOTI –kurssia

Kurssin sisältö

1) Opetus:

Valmistautuminen kurssikerroille: Kurssiosuuksien ensimmäisellä kerralla saat tarkemman sisällön, jonka avulla tiedät mitä aihetta milläkin kurssikerralla käsitellään. Välipäivinä, ennen seuraavaa kurssikertaa, on hyvä tutustua tulevaan aihealueeseen itsenäisesti ja merkitä epäselviä kohtia, joista voi esittää kurssilla kysymyksiä. Lisäksi tulee kerrata aiempien kurssikertojen aiheita sekä tehdä annetut kotitehtävät. Näin olet parhaiten selvillä osaamisesi edistymisestä.

Tilastollisten menetelmien kertaus (18,5 oppituntia): Kurssiosuudella kerrataan keskeisimmät aihealueet tilastotieteen kannalta mm. todennäköisyyslaskenta ja tärkeimmät testausmenetelmät.

Kurssimateriaali sisältää teoriatietoa selventäviä esimerkkejä, vanhoja pääsykoetehtäviä sekä harjoituksia, joiden avulla kertaat tilastotieteelliseen ajatteluun, matemaattiseen päättelyyn ja eri menetelmiin liittyvät keskeisimmät aihealueet, joita pääsykokeessa edellytetään. Tunti- ja kotitehtäviä tekemällä vahvistat laskurutiinia. Materiaalin jaetaan kurssin edetessä.

Valintakoeaineiston osuus (45 oppituntia): Ensimmäisellä kurssikerralla opetellaan artikkelilukutekniikkaa ja yleisellä tasolla psykologisen tutkimustekstin käsittelyä. Ohjeiden avulla pääset heti lukuvauhtiin valintakoemateriaalin ilmestyttyä. Kurssin aikana käyt perusteellisesti läpi valintakoemateriaalin niin artikkelit kuin mahdollisen tilastomatemaattisen sisällön, käsitteistön, terminologian sekä ymmärrät materiaalin keskeiset painotukset ja johtopäätökset. Kurssin kuluessa saat kertausmateriaalin, joka sisältää mm. käsitelistan, apukysymyksiä, opetusmonisteet sekä tehtäviä. Opetusta on 2-3 kertaa viikossa.

2) Harjoituspääsykoe (5 oppituntia): 

Kurssiin kuuluu harjoituspääsykoe, jonka avulla testaat omaa osaamistasi sekä harjoittelet koetilanteen ja ajankäytön hallintaa. Opettaja palauttaa kokeen arvioituna ja pisteytettynä. Kurssin päätteeksi olevan kokeen palautusillan aikana voit vielä kerrata ja tarkentaa epäselviä kohtia sekä saat viime hetken ohjeet opettajalta pääsykoetilannetta varten.

3) Psykologia valintakoeaineisto KOTI –kurssin opetusvideot 2019 (45 oppituntia):

Opetusvideoiden avulla voit kerrata valintakoeaineiston sisältöjä ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan pääsykokeeseen saakka.