Oikeustiede - yleistä tietoa

Oikeustiede on oikeusjärjestykseen, oikeudenmukaisuuteen ja oikeudellisiin käytäntöihin erikoistunut tieteenala. Oikeustieteellistä asiantuntemusta tarvitaan kaikilla yhteiskuntaelämän osa-alueilla.

Yleistä oikeustieteestä

Oikeustiedettä voi opiskella Helsingin, Vaasan, Turun , Itä-Suomen ja Lapin yliopistossa, sekä Åbo Akademissa. Oikeustieteellisen koulutusalan tutkintoja ovat oikeustieteen maisterin tutkinto (OTM) sekä oikeusnotaarin (ON) alempi korkeakoulututkinto. Oikeustieteellisiä jatkotutkintoja ovat oikeustieteen lisensiaatin (OTL) ja tohtorin (OTT) tutkinnot.

Kaikki Suomen oikeustieteelliset tiedekunnat ovat yhteisvalinnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että valintakoekirjallisuus ja valintakoe ovat tiedekunnille yhteiset. Oikeustieteen opintojen suosio säilyy vuodesta toiseen. Pyrkijöiden määrä on jo pitkään pysynyt lähes vakiona, kun vastaavasti monien muiden alojen hakijamäärät vaihtelevat paljonkin vuodesta toiseen. 

Oikeustiede valmistaa monenlaisiin työtehtäviin

Television juristisarjoista tutut asianajajan ja tuomarin tehtävät ovat vain osa lakimiesten työkenttää, sillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto antaa valmiudet hyvin monenlaisiin oikeuslaitoksen, hallinnon ja elinkeinoelämän tehtäviin. Se on niin ikään kelpoisuusvaatimuksena moniin virkoihin. Oikeustoimen ja hallinnon tehtävien lisäksi lakimiehiä työllistävät julkisella sektorilla poliisi-, vero- ja ulosottotehtävien johtamistyö. Yksityisen sektorin työllistäjiä ovat asianajo- ja lakiasiaintoimistot, pankit, vakuutusyhtiöt sekä muut yritykset ja elinkeinoelämän tahot.

Tulevaisuudessa juristien merkitys työmarkkinoilla tulee entisestään korostumaan, sillä kansainvälistyminen ja sääntelyn lisääntyminen ja monimutkaistuminen lisäävät oikeustieteellisen osaamisen tarvetta kaikilla yhteiskuntaelämän sektoreilla.

Seuraa myös oikeustieteelliseen pyrkiville suunnattua blogiamme.