Oikeustiede Super-TAKUU 2019

kaupunki
Helsinki
kurssin laajuus
max 355 ot
151 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
5790
+15 € toimitus- ja käsittelykulut

Paikka: Helsinki 

Ajankohta: x.x.-12.5.2019 (aloitusajankohta valittavissa)

Hinta: 5790 euroa + toimituskulut 15 euroa. Varausmaksun osuus kurssihinnasta 490€. Tarkemmat maksutiedot.

Kurssin laajuus: max 355 oppituntia

Sitoudumme tavoitteeseesi 100 prosenttisesti: Mikäli et saa opiskelupaikkaa Helsingin, Vaasan, Turun, Lapin tai Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2019, maksamme sinun valmennuksesi. Itse et maksa siitä mitään! 

Oikeustiede Super-Takuu –kurssi on markkinoiden ylivoimaisesti laajin valmennusohjelma, joka valmentaa kaikkien Suomen oikeustieteellisten tiedekuntien valintakokeisiin. Kurssin ovat suunnitelleet Suomen kokeneimmat pääsykoevalmentamiseen erikoistuneet lakimiehet yhdessä kasvatustieteen huippuammattilaisten kanssa. Lopputuloksena on kurssi, joka huomioi kaikki valintakokeessa onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Mikäli et halua jättää valmistautumisessasi mitään sattuman varaan, on Oikeustiede Super-Takuu –kurssi sinulle paras vaihtoehto.

Ainoana kurssinjärjestäjänä kaikkiin oikeustieteen kursseihimme kuuluu lähiopetuksen lisäksi Oikeustiede KOTI-kurssin opetusvideot, joihin sinulla on rajaton katseluoikeus koko kurssin ajan. Vastaavaa etua et saa mistään muualta!

Kurssin kuvaus

1. Yksilöllinen opiskeluun ohjaaminen ja aikainen aloitus

Valmistautumisaika valintakokeeseen on hyvin lyhyt. Keväällä 2019 valintakoekirjallisuus julkaistaan vasta 10.4. ja valintakoe pidetään 14.5. On erittäin tärkeää, että orientoidut pääsykoeurakkaan jo ennen kirjojen ilmestymistä. Tämä tapahtuu Johdantokurssilla, Opiskelutekniikkakurssilla ja Vastaustekniikkakurssilla jo ennen valintakoekirjojen julkaisemista. Henkilökohtainen valmentajasi tukee sinua alusta alkaen ja laadit yhdessä hänen kanssaan sinulle parhaiten soveltuvan valmennuskurssiaikataulun. Abien osalta huomioidaan luonnollisesti ylioppilaskirjoitusten aikataulu. 

2. Opetus 

Oikeudenalakohtaisen opetuksen tarkoituksena on, ettei sinulle jää epäselväksi yhtään asiaa kurssin käytyäsi. Jokaista oikeudenalaa opettaa oma asiantuntijaopettajansa. Opettajinamme toimivat juridiikan huippuammattilaiset, joista kukin on erikoistunut juuri siihen oikeudenalaan jota opettaa. Ensimmäisen ryhmän opetus aloitetaan Johdantokurssilla maaliskuussa ja toinen Johdantokurssi alkaa huhtikuussa. Voit osaamistasosi, aikataulusi ja lukurytmisi mukaan valita itsellesi parhaiten soveltuvan opetusryhmän - tai osallistua vaikka kaikkien ryhmien opetukseen. Opetusryhmät ovat Oikeustiede 1, Oikeustiede 2 ja Oikeustiede 3. Oma valmentajasi auttaa sinua ryhmän valinnassa. Lisäksi saat käyttöösi Oikeustiede Koti-kurssin opetusvideot ja sähköisen oppimisympäristön koko kurssin ajaksi. 

3. Henkilökohtainen valmentaja

Henkilökohtainen valmentajasi on tukenasi koko kevään ajan valintakokeeseen asti. Valmentajat ovat itse oikeustieteellisessä tiedekunnassa opiskelevia oikeustieteen ylioppilaita, joten heillä on tuoreessa muistissa, kuinka opiskelupaikka saavutetaan. Valmentajaltasi saat käytännössä oikeudenalakohtaista yksityisopetusta jatkuvan henkilökohtaisen palautteen ja lukemisen ohjauksen lisäksi. Kevään aikana sinulla on käytettävissäsi 20 henkilökohtaista tapaamista valmentajasi kanssa. Tapaamisten tarkoituksena on käydä läpi sinulle epäselviä asioita ja muutenkin varmistaa, että olet jatkuvasti tuloksekkaassa lukuvireessä. 

4. Vastaustekniikan harjoittelu 

Vastaustekniikkakurssilla opetetaan ja harjoitellaan vastaustekniikka kaikkiin valintakokeessa esiintyviin kysymystyyppeihin (oikeustapaus-, essee-, monivalinta-, määrittely-, aineistokoe-, aukkotäydennys- sekä oikein/väärin -väittämätehtävät). Vastaustekniikalla on ratkaiseva merkitys vastattaessa esim. oikeustapaus- ja aineistokoetehtäviin, joihin vastaaminen edellyttää omanlaistaan vastaustekniikkaa ja vaatii runsaasti harjoittelua kevään aikana. Ensimmäiset vastaustekniikkaharjoitukset pidetään jo ennen kirjojen ilmestymistä, ja loput vastaustekniikan kurssikerroista pidetään teoriaopetuksen lomassa huhti-toukokuussa. Vastaustekniikkakurssilla tulee vastaustekniikan lisäksi kerrattua myös kevään aikana opetetut teoria-asiat. Vastaustekniikkaa harjoittelet vastaustekniikkakurssin lisäksi jatkuvasti myös harjoituspääsykokeissa (6 kpl), pienryhmäpäivillä, tuntikokeissa ja omatoimisesti kotitehtäviä tehdessäsi.

5. Kurssimateriaali 

Kattava kurssimateriaali, joka uudistetaan joka vuosi, sisältää: teoriatiivistelmät valintakoekirjoista, harjoitustehtävät mallivastauksineen, moodlen monivalintatehtävät, harjoituspääsykokeet korjattuina mallivastauksineen ja tilastoineen, edellisvuosien valintakokeet, luku- ja vastaustekniikkaohjeet sekä Tehokkaan oppimisen oppaan.

6. Harjoituspääsykokeet

Osaamisesi kehittymistä seurataan jatkuvasti harjoituspääsykokeilla. Valmistautumisesi kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tiedät jatkuvasti realistisesti oman tasosi. Harjoituspääsykokeet ovat oikean valintakokeen kaltaisia ja laajuisia, ja niitä on kevään aikana 6 kpl. Kokeet korjataan ja palautetaan pisteytettynä. Lisäksi saat aina käyttöösi anonyymin tuloslistan kaikkien kokeeseen osallistuneiden kurssilaisten tuloksista. 

7. Pienryhmäpäivät

Kevään aikana pidetään kolme pienryhmäpäivää. Tuolloin käydään valmentajien johdolla läpi vaikeiksi koettuja asioita, tehdään tehtäviä ja harjoitellaan vastaustekniikkaa.

8. Kertausvaihe 

Kertauspäivät pidetään valintakoetta edeltävänä viikonloppuna keväällä 2019. Kertauspäivillä käydään vielä läpi opettajien johdolla valintakokeen kannalta olennaisimmat asiat. Tuolloin Sinulla on lisäksi mahdollisuus kysyä opettajilta viime hetken vinkit koetta varten.


Oikeustiede Super-Takuu –kurssin rakenne

Alustava aikataulu (muutokset ovat vielä mahdollisia):

Opiskelutekniikkakurssi: (3 vaihtoehtoista ryhmää tammi-, helmi- ja maaliskuu 2019, joista voit valita; saat tarkat aikataulut ilmoittautumisesi jälkeen)

Johdantokurssi: valittavissa 1.3. tai 29.3. alkaen

Vastaustekniikkakurssi: valittavissa 1.3. tai 29.3. alkaen

Orientaatioilta: huhtikuussa heti valintakoekirjallisuuden ilmestymisen jälkeen

Oikeudenalakohtainen opetus / Oikeustiede 1: valintakoekirjojen ilmestymisestä valintakokeeseen saakka

Oikeudenalakohtainen opetus / Oikeustiede 2: valintakoekirjojen ilmestymisestä valintakokeeseen saakka

(Oikeudenalakohtainen opetus / Oikeustiede 3: valintakoekirjojen ilmestymisestä valintakokeeseen saakka)

Nettiopetus: Johdanto- ja vastaustekniikkakurssien videot heti ilmoittautumisen jälkeen käytössäsi, oikeudenalakohtainen opetus valintakoekirjalisuuden ilmestymisen jälkeen. Rajaton katseluoikeus valintakokeisiin saakka.

Harjoituspääsykokeet (6 kpl): oikean valintakokeen kaltaisia

Tutorointi: Kurssitutor käytettävissäsi kurssipaikalla ennen jokaisen kurssikerran alkua 

Yksityisopetus / henkilökohtainen valmennus: 20 henkilökohtaista tapaamista valmentajasi kanssa

Valmentajien vetämät pienryhmäpäivät: 3 kpl kurssin aikana 

Kertauspäivät: toukokuussa ennen valintakoetta

Sähköinen oppimisympäristö Moodle koko kurssin ajan: aikataulut, monivalinta- ja väittämätehtäviä, kaikki kurssimateriaalit (tehtäväkirjat, teoriatiivistelmät, opettajien luentomateriaalit, harjoituspääsykokeet mallivastauksineen) sähköisessä muodossa paperimateriaalien lisäksi.

___________________________________________________________________________
Kurssin laajuus yhteensä max 355 oppituntia

Oikeustiede Super-Takuu –kurssin lopullinen oppituntimäärä määräytyy sen perusteella, kuinka paljon käyt pääkurssin lisäksi muiden kurssien luennoilla. Suosittelemme, että otat Oikeustiede 1 tai 2-ryhmän pääkurssiksesi, jonka opetusta pääasiallisesti seuraat, ja muiden ryhmien luennoilla kertaat, opettelet useamman kerran vaikeita asioita ja paikkaat poissaolojasi. Tällöin jää riittävästi aikaa myös itsenäiselle opiskelulle.

Tarkat kurssiaikataulut Johdanto- ja Vastaustekniikka -kursseista, sekä Oikeustiede 1, Oikeustiede 2, Oikeustiede 3 ja Oikeustiede KOTI  –kursseista saat kevättalvella 2019 (mikäli tarvitset lisätietoja, kysy: janne.nousiainen@valmennuskeskus.fi tai tytti.luuri@valmennuskeskus.fi)

Hakumenettely Oikeustiede Super-Takuu –kurssille

1) Oikeustiede Super-Takuu –kurssille voivat hakea oikeustieteellisiin tiedekuntiin keväällä 2019 pyrkivät henkilöt. Ilmoittaudu kurssille suoraan nettisivujemme ilmoittautumislomakkeella, tai varaa kurssin alkukeskustelu puhelimitse (puh. 0207 280 340) tai sähköpostitse (janne.nousiainen@valmennuskeskus.fi / tytti.luuri@valmennuskeskus.fi). Keskustelu ei sido sinua vielä mihinkään ja se on maksuton. Keskustelun tarkoituksena on määritellä hakijan lähtötaso, käydä läpi pyrkimisprosessi ja kurssin eteneminen sekä kurssiin kuuluvat asiat.

2) Kurssin ensimmäiseen vaiheeseen otetaan mukaan lopullista kokoonpanoa suurempi ryhmä. Lopullinen kokoonpano valitaan karsintakokeen perusteella. Karsintakoe on yksi kuudesta kevään harjoituskokeesta ja se on oikean valintakokeen kaltainen. Niillä, jotka eivät pääse karsintakokeesta jatkoon, on oikeus jatkaa Oikeustiede VIP-Takuu –kurssilla, joka on rakenteeltaan Oikeustiede Super-Takuu –kurssin kaltainen.