Maatalous-metsätiede Koti 2019

Tämä kurssi valmentaa Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman (3v + 2v) valintakokeeseen.

Maatalous-metsätiede Koti 2019

kaupunki
Itseopiskelu
kurssin laajuus
60 ot
alkaa
päättyy
kurssin hinta
650
+15 € toimitus- ja käsittelykulut

Kurssi valmentaa Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan (3v + 2v). Keväällä 2019 kirjat ovat: 1. Taloustieteen oppikirja ja 2. Liiketoimintaosaaminen - menestyvän liiketoiminnan perusta.

Ajankohta: Ilmoittautumisesta pääsykoepäivään asti. Opetusvideoita voi katsella rajattomasti aina pääsykoepäivään asti. Ilmoittautumisen jälkeen vajaan tunnin kuluessa saat sähköpostiisi oppimisympäristön tunnukset, jonka kautta opetusvideot löytyvät.

Kurssi on täysin riippumaton asuinpaikastasi. Voit osallistua valmennuskurssille omalta tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi; asuit sitten Suomessa tai ulkomailla.

Mallivideoita voit katsoa mm. Kauppatiede Koti -kurssin puolelta.

Kurssin laajuus: 60 oppituntia (á 45 min), joka sisältää pääsykoevalmentautumisen työkalut -avausluennon ja valintakovaatimusten mukaisen opetuksen. Lisäksi kurssiin kuuluu oppimisympäristöön linkitetyt itseopiskelumateriaalit ja kolme harjoituspääsykoetta.

Hinta: 650 euroa (+ 15 euron toimituskulut). Tarkemmat maksutiedot.

Kurssin kuvaus: Kurssi koostuu useammasta moduulista. Jokainen moduuli on tärkeä oppimisen väline kohti haluttua opiskelupaikkaa maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Seuraavassa on esitelty kurssirakenne:


1. Pääsykoevalmentautumisen työkalut -johdantoluento, 4 oppituntia

Kurssi alkaa Pääsykoevalmentautumisen työkalut –johdantoluennolla. Luento on tarkoitettu opintojen ohjaamiseen niin, että luku-urakka alkaa mahdollisimman jouhevasti. Luennolla käsitellään mm. seuraavia asioita:

- Oikean asenteen etsiminen
- Ajanhallinta
- Tehokas valmentautuminen
- Lukusuunnitelman merkitys


2. Video-opetus lähiopetuskurssilta kuvattuna, 56 oppituntia (tauot pois, niin noin 50 oppituntia)

Asiantuntijaopettajan johdolla

- käydään valintakoevaatimukset läpi esimerkkien avulla.
- tehdään tuntiharjoituksia.
- analysoidaan vanhoja pääsykokeita.


3. Harjoituspääsykokeet

Kurssin aikana oppimisympäristöön linkitetään 3 harjoituspääsykoetta ratkaisuineen.


4. Kurssilaisten itseopiskelumateriaali oppimisympäristössä

Kurssilaisten itseopiskelumateriaali sisältää:

· Kohti opiskelupaikkaa –oppaan
· Teoriatiivistelmän valintakoemateriaalista
· Noin 500 harjoitustehtävää vastauksineen (tehtävätyypit ovat lyhyitä esseetehtäviä, käsitteiden määrittelytehtäviä, monivalinta- ja väittämätehtäviä)