Logopedia - yleistä tietoa

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, joka tutkii ihmisäänen puheen, kielen ja kommunikaation toimintaa sekä sen häiriötilojen ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta.

Yleistä logopediasta

Logopediaa voi opiskella Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Opiskelijat voivat suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (alempi korkeakoulututkinto) sekä filosofian maisterin (ylempi korkeakoulututkinto) tutkinnot. Maisterintutkinnon suorittaneet työllistyvät usein puheterapeuteiksi, jotka työskentelevät erilaisten puheen, kielen ja kommunikaation ongelmien parissa. Logopedian koulutusohjelmasta valmistunut voi työskennellä puheterapeutin lisäksi esimerkiksi tutkijana tai asiantuntijana.

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, joka tutkii ihmisäänen puheen, kielen ja kommunikaation toimintaa sekä sen häiriötilojen ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta. Opinto-ohjelmaan kuuluu mm. lääketieteen, neurologian ja psykologian opintoja.

Filosofian maisterin opinnot kestävät noin viisi vuotta. Ensimmäisenä kolmena vuonna opiskelija suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon, johon kuuluvat logopedian perusopinnot ja aineopinnot sekä muita pakollisia ja valinnaisia opintoja mukaan lukien kieli- ja viestintäopinnot. Valmistuttuaan opiskelijat voivat hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta oikeutta toimia laillistettuina puheterapeutteina.

Puheterapeuttien työllisyystilanne on Suomessa erittäin hyvä ja opintojen jälkeen voi työllistyä esimerkiksi alan yrityksiin, julkiselle sektorille tai yrittäjäksi. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä. Asiakkaina on sekä aikuisia että lapsia ja kuntoutus tapahtuu joko terveydenhuollon tiloissa tai arjen ympäristöissä, kuten päivähoidossa, koulussa tai työpaikalla. Puheterapiaan kuuluu yksilö- ja ryhmäkuntoutuksen lisäksi yhteistyötä potilaan lähipiirin kanssa sekä potilaan auttamista vammaan sopeutumisessa.

Logopedian opiskelupaikoista käydään kovaa kilpailua. Hakijoita on keskimäärin noin 36 yhtä aloituspaikkaa kohti. Eniten hakijoita yhteen opiskelupaikkaan on Tampereella, jossa samaa paikkaa tavoittelee 61 hakijaa.