Logopedia - pääsykoetietoa

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, joka tutkii ihmisäänen puheen, kielen ja kommunikaation toimintaa sekä sen häiriötilojen ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta.

Pääsykoetietoa

Logopediaa voi opiskella Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Olemme keränneet tälle sivulle tietoa pääsykoe-käytännöistä ja yhteisestä valintakokeesta. 

Keväällä 2019 koe on torstaina 9.5.2019 klo 9-12 samaan aikaan kaikissa yliopistoissa.

Suomenkieliseen ja kokeessa jaettavaan aineistoon perustuva valintakoe pidetään samana ajankohtana kaikissa neljässä yliopistossa. Vaikka koe on sama kaikissa hakukohteissa, sen voi suorittaa vain yhdessä yliopistossa. Koesuoritusta ei huomioida muissa yliopistoissa, joten opiskelija voi siis hakea yhteishaussa vain yhteen yliopistoon opiskelemaan logopediaa. Valintakoe koostuu monivalintatehtävistä ja sen tekemiseen on aikaa kolme tuntia. Aineistokoe vaatii opiskelijalta kykyä omaksua tekstissä esitetyt asiat ja etsiä tekstistä olennaiset asiat nopeasti.

Kevään 2018 valintakoetietoja

Logopedian opiskelupaikoista käytiin keväällä 2018 kovaa kilpailua. Hakijoita oli keskimäärin noin 36 yhtä aloituspaikkaa kohti. Eniten hakijoita yhteen opiskelupaikkaan oli Tampereella, jossa samaa paikkaa tavoitteleli 61 hakijaa.

2018 kevät    Hakijat (ensisijaiset) Aloituspaikat (ensikertalaiskiintiö)
Helsinki
1042 (601)
25 (15)
Oulu
915 (510)
30 (18)
Tampere 904 (447) 15 (9)
Turku 707 (375) 28 (17)


Helsingin yliopistossa logopedia kuuluu lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmiin. https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/logopedia

Tampereen yliopistossa logopedia kuuluu yhteikuntatieteelliseen tiedekuntaan. http://www.uta.fi/yky/esittely/logopedia.html

Oulun yliopistossa logopedia kuuluu humanistiseen tiedekuntaan. http://www.oulu.fi/logopedia/

Turun yliopistossa logopediaa opiskellaan yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/logopedia/Sivut/home.aspx

Valintakokeen päivämäärä
Koe pidettiin 14.5.2018 samaan aikaan kaikissa neljässä yliopistossa. Päivitämme vuoden 2019 tiedot, kun ne julkaistaan.

Kokeen pisteytys

Viime kevään pisteytyksen pohjana oli korkeakoulujen yhteishaussa Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun yliopiston logopedian hakukohteisiin hakeneiden ja 14.5.2018 valintakokeeseen osallistuneiden yli 2500 hakijan kokeet. On kuitenkin hyvä huomioida, että logopedian osalta ei ole kyse yhteisvalinnasta, vaan jokainen hakukohde on itsenäinen ja kukin yliopisto tekee oman valintansa.

Valintakoe pisteytetään asteikolla 0–40 siten, että parhaiten valintakokeessa menestynyt hakija saa kokeessa 40 pistettä. Hyväksyttävissä olevan hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 15 pistettä. Tehtävistä saatava pistemäärä vaihtelee tehtävän vaikeusasteen mukaan. Joissain tehtävissä vastaus voi olla osittain oikein, tällöin täysin oikeita vastauksia painotetaan enemmän kuin osittain oikeita vastauksia.

Koe jakautuu kolmeen osatehtävään, jotka olivat tilastot, logiikka ja aineisto. Koska ennen koetta ei ole mahdollista tietää, miten parhaiten menestynyt hakija menestyy eri osatehtävissä, ei voida sanoa jokaisen osatehtävän täsmällistä osuutta loppupisteistä. Osuudet ovat kuitenkin suuntaa-antavia ja kertovat tehtävien suhteellisen painon toisiin tehtäviin nähden. Tehtävistä saatavat maksimipistemäärät suhteessa koko kokeeseen ovat likimäärin seuraavat:

40 % tilasto, 25 % logiikka ja 35 % aineisto-osuus

(Lähde: Oulun yliopiston mallivastaukset)

Vuonna 2018 Helsingin yliopistoon hakeneista eniten pisteitä saanut hakija sai täydet pisteet tilasto-osuudesta (18,8p) ja loogisesta päättelystä (11,5p). Aineisto-osuudesta hän sai 16,5/21 pistettä.

Turku suullinen koe

Turun yliopistossa valintakoe on kaksivaiheinen. Kirjallisen kokeen jälkeen on suullinen koe, jossa arvioidaan opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä puheilmaisua. Suullisen kokeeseen valitaan ensikertalaisista valintakokeen perusteella 18 sekä valintakokeen ja ylioppilastodistuksen perusteella 18 parasta hakijaa. Muista hakijoista valitaan valintakokeen perusteella 12 sekä valintakokeen ja ylioppilastodistuksen perusteella 12 parasta hakijaa. Kirjallisen kokeen pisteitä ei huomioida suullisessa kokeessa. Hakijan on esitettävä audiogrammi eli kuulokäyrä tullessaan suulliseen kokeeseen.