Miksi logopedian valmennuskurssille?

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, joka tutkii ihmisäänen puheen, kielen ja kommunikaation toimintaa sekä sen häiriötilojen ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta.

Miksi Valmennuskeskuksen kurssille?

Pelkkä kurssilla istuminen ei vie sinua sisään, mutta tehokas kurssimme yhdistettynä päämäärätietoiseen opiskeluun moninkertaistaa onnistumismahdollisuutesi. Siitä osoituksena viime kevään kurssilaisten erinomaiset tulokset: sisäänpääsyprosentti vaihteli 35-63% välillä aineesta riippuen. "Olen suuren kiitoksen sinulle velkaa. Olin melko vaativa läpi kurssin ja satsasit mun sisäänpääsyyn 200% ja siitä tuhannesti kiitos." - Opiskelupaikan saaneen Valmennuskeskuksen kurssilaisen kiitosviesti opettajalle.

1. Ymmärrä olennainen – kokonaisuuksien kautta yksityiskohtiin

Kurssin aikana kokeen rakenne käydään perusteellisesti läpi, keskitytään kokonaisuuksien ja yksityiskohtien jäsentämiseen sekä käsitellään keskeiset teemat ja käsitteet. Samalla harjoittelet löytämään myös itse koekysymysten paikkoja alaan liittyvästä aineistosta. Monipuoliset tehtävät tekevät opiskelusta mielekästä ja ovat tärkeitä harjoituksia.

2. Harjoittele vastaustekniikka ja aineistokoetaitoja

Pääsykoevastauksessa vaaditaan aineiston hallinnan erinomaista osaamista ja nopeaa päätöksentekoa Tehtävänannosta riippuen aineiston käsitteitä ja kokonaisuuksia täytyy osata vertailla, soveltaa ja yhdistää. Kurssimateriaali sisältää opettajan tunneilla jakaman luentomateriaalin, johon on koottu keskeiset asiat aineiston hallinnasta, loogisesta ajattelusta ja tilastoista.

Aineistokokeella arvioidaan yliopistossa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja ja sen merkitys on kasvanut viime vuosina. Aineistokoeosuus muodostaa noin kolmanneksen pisteistä. Aineistot voivat koostua erilaisista ja erimittaisista teksteistä, kuvista ja taulukoista. Aineistojen määrä ja pituus voi vaihdella ja tekstejä voi olla useampia. Kokeessa menestyminen edellyttääkin hyviä tekstinkäsittelyvalmiuksia löytääksesi olennaiset kohdat aineistoista ja niiden sovelluskohdat pääsykoekirjan tietoihin. Kurssin erillisillä aineistokoekerroilla tehdään erilaisia tekstiharjoituksia, harjoitellaan ajankäyttöä ja aineistokokeen vastaustekniikkaa. Toisin kuin monet luulevat, myös aineistokokeeseen voi valmistautua etukäteen.

Opettajat antavat kurssilla henkilökohtaista palautetta osaamisen ja vastaustekniikan kehittämiseksi. "Tehtävät hyviä ja tarpeeksi kriittisesti arvosteltu. Kiva kun palautteeseen oli aina jaksettu miettiä kunnolla sanottavaa."

3. Harjoittele pääsykoetilanne etukäteen

Kokemuksemme mukaan moni ensikertaa pyrkivä arvioi osaamisensa tarkkuuden sekä ajankäytön väärin koetilanteessa. Kurssiimme kuuluu harjoituspääsykoe, jotta kaikki kurssilaisemme voivat harjoitella koetilannetta ja ajankäyttöä. Opettaja arvioi kokeen ja antaa palautteen siitä, mitä asioita tulee jatkossa harjoitella. Kokeeseen sisältyy aineisto-osuus. "Opettaja puuttui heti ongelmaan jos monissa vastauksissa oli samoja virheitä. Eipähän tule niitä sitten kokeessa tehtyä."

4. Asiantunteva opetus tukee oppimista

Osaamisemme perustuu kokemukseen ja järjestelmälliseen kehitystyöhön. Kurssiopetus on pääsykoelähtöistä - tavoitteena ei ole yleissivistyksen karttuminen vaan opiskelupaikka. Opettajiemme valintakriteerit ovat tarkat: opetusnäytteissä heiltä edellytetään sisällöllistä asiantuntemusta, perusteellista pääsykokeen tuntemusta, opetustaitoa sekä taitoa innostaa ja motivoida. Kaikki opettajamme ovat valmistuneita tai opintojen loppusuoralla olevia valtiotieteiden opiskelijoita. Lisätietoja löytyy sivultamme tutustu opettajiin -kohdasta, jonne on koottu opettajaesittelyjä eri aloilta. "Opettaja osasi vastata hyvin kysymyksiin, tunsi kirjan perusteellisesti ja osasi antaa loistavia esimerkkejä, jotka avasivat asiaa ja jäivät mieleen."

5. Aikataulu rytmittää lukemisen

Valmennuskurssin rakenne on suunniteltu siten, että oppiminen etenee tehokkaasti ensimmäisestä tapaamisesta asti. Kurssi alkaa aineistokoeosuudella, jonka aikana harjoitellaan aineistokoetaitoja, erilaisten aineistojen käsittely-, luku- ja vastaustekniikkaa sekä ajankäyttöä. Lisäksi harjoittelet loogista ajattelua ja taulukkojen tulkintaa erilaisten tehtävien kautta. Kurssikertoja on 1-2 kertaa viikossa. Välipäivien ajaksi saat tehtäviä, harjoituksia jo käsitellyn asian kertaamiseen sekä tulevan kurssikerran asioihin perehtymiseen ja kotiesseisiin. "Ennakkotehtävät olivat hyvä alkusysäys opiskelulle ja kirjoittamisen opiskelulle. Kurssimateriaalista oli paljon apua kirjan rinnalla luettuna ja kertauksessa."