Paikka: Koko Suomi

Ajankohta: 1.4.-10.5.2019. Opetus 2 kertaa viikossa arki-iltaisin.

Aikataulun ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Hinta: 325 euroa + 15 euroa toimitus- ja käsittelykulut. Varausmaksun osuus hinnasta 140 euroa. Tarkemmat maksutiedot täällä.

Kurssitakuu: Kurssimme on TAKUU –kurssi ja mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat vastaavan kurssin ensi vuonna puoleen hintaan.

Kurssille ilmoittautuvat abiturientit saavat lisäksi valitsemansa aineen abikurssin (kurssilla rajoitettu paikkamäärä), abi KOTI –kurssin tai itseopiskelumateriaalin ilmaiseksi kurssin päälle.

Kurssin laajuus: 44 oppituntia

Kurssissa on kolme osaa: aineisto (16h), logiikka ja päättely (12h) sekä tilastot ja kuvaajat (8h). Kurssi alkaa aineistokoeosuudella, jonka aikana harjoitellaan aineistokoetaitoja, erilaisten aineistojen käsittely-, luku- ja vastaustekniikkaa sekä ajankäyttöä. Aineisto-osuudessa käsitellään alan kirjallisuutta ja sen keskeisiä teemoja, keskitytään kokonaisuuksien ja yksityiskohtien jäsentämiseen sekä selvennetään keskeiset päälinjat, teoriat ja käsitteet. Matematiikan osuuksissa käsitellään tilastoja, matematiikan peruslaskuja ja loogisia päättelytehtäviä. Harjoitukset perustuvat uudistettuun logopedian valintakokeeseen.

Erilaiset harjoitustehtävät tunnilla, kotitehtävinä sekä pistareina/ välikokeina auttavat jäsentämään käsitteitä, kehittävät vastaustekniikkaa, auttavat arvioimaan omaa osaamistasi ja ajankäyttöäsi pääsykoetilanteessa sekä opettavat kirjallisuuden soveltamista aineistokoetta varten.

Kurssimateriaali jaetaan opetuskertojen yhteydessä ja siihen kuuluu matematiikan harjoituksia, aineistokoeharjoituksia sekä opiskeluteknisiä ohjeita. Kurssilla tutustutaan myös aiempien vuosien valintakokeiden tehtävätyyppeihin. Saat käyttöösi Moodlen sähköisen ympäristön, jossa voit katsoa kurssikertojen tallenteet kotoasi käsin.

Kurssin kuvaus

Pääsykoevalmentautumisen työkalut: Kurssilla käydään läpi erilaisia luku- ja muistiinpanotekniikoita sekä lukusuunnitelmaan ja aikataulun laatimista helpottavia asioita. Tehokkaat luku- ja muistiinpanotekniikat helpottavat asiasisältöjen hallintaa sekä niiden muistamista vastausta laadittaessa.

Aineistokoekerrat: Kurssilla käsitellään aineistokoeosuutta, joka muodostaa kolmasosan valintakokeen pisteistä. Aineistokoekerroilla tutustut erityyppisiin aineistokoeteksteihin, harjoittelet tekstinkäsittelytaitoja, luku- ja vastaustekniikkaa sekä ajankäyttöä.

Matematiikka: Kurssilla käydään läpi erilaisia kuvaajia ja taulukoita yhdessä tekstimuotoisen aineiston kanssa. Lisäksi harjoittelet erilaisia päättelytehtäviä.

Harjoituspääsykokeet: Kurssin aikana tehdään kaksi harjoituspääsykoetta, jonka avulla testaat osaamistasi ja harjoittelet ajankäyttöä koetilannetta varten.

Kokeen palautus ja kertaus: Opettaja palauttaa harjoituspääsykokeet arvioituna ja pisteytettynä sekä käy kokeen läpi kokonaisuudessaan. Voit laittaa opettajalle kysymyksiä ennen kokeen palautusta ja varmistaa itsellesi epäselviä asioita ennen varsinaista valintakoetta.