Lääketiede - pääsykoetietoa

Ala pyrkii terveyden ylläpitämiseen ja palauttamiseen sekä sairauksien ehkäisemiseen. Lääkärin työ edellyttää kiinnostusta potilaaseen, loogista päättelykykyä sekä valmiutta pitkäjänteiseen ja raskaaseen työhön.

Pääsykoetietoa

Lääke-, hammas- ja eläinlääketieteellisten tiedekuntien valintakoe on sama kaikkiin tiedekuntiin. Lääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa ja hammaslääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa. Eläinlääketiede on mukana valintayhteistyössä. Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin tai hammaslääketieteen hakukohteisiin tai eläinlääketieteen hakukohteeseen.

Hakijalle annetaan yksi ensisijaisuuspiste, mikäli hakija on asettanut ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteen. Ensisijaisuuspiste annetaan vain tähän ensimmäiseksi hakutoiveeksi asetettuun lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen. Ensisijaisuuspiste lisätään hakijan saamiin valintakoepisteisiin pisteiden skaalauksen jälkeen.

Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen yliopistossa, jonka hän on asettanut ylimmäksi hakukohteeksi lääketieteen yhteisvalinnassa. Valintakokeeseen ei voi osallistua muiden lääketieteellisten koulutusyksiköiden valintakokeiden yhteydessä. Muualla tehtyä koetta ei arvioida.

Katso lääketieteellisen valintakokeen videoanalyysimme täältä.

Kevät 2019

Lääke-, hammas- ja eläinlääketieteelliseen on mahdollista päästä joko ylioppilastodistuksen ja pääsykokeen yhteispisteillä tai pelkän pääsykokeen pisteillä. Lääketieteen alan valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 140-145
Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-7), opetussuunnitelman sivut 152-156
Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 157-160

Kaikki kurssimme ja materiaalimme on päivitetty vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa.

Sallitut laskimet

Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Tiedekunta ei jaa kokeessa varalaskimia, joten hakija voi ottaa kokeeseen mukaan toisen, ohjeiden mukaisen varalaskimen. Lisätietoa sekä esimerkkejä valintakokeessa sallituista nelilaskimista verkkosivuilla: www.laaketieteelliset.fi

Miten lääketieteen valmennuskurssimme muuttuivat laskinuudistuksen myötä?

Laskinuudistus huomioidaan Valmennuskeskuksen lääketieteen valmennuskursseilla usealla eri tavalla. Valintakokeen todelliset muutokset selviävät aina vasta valintakokeessa, mutta valmennuskurssijärjestäjänä meillä on velvollisuus valmentaa pyrkijöitä mahdollisimman monipuolisesti, jotta valintakokeessa mahdollisesti vastaan tulevia erilaisia tehtävätyyppejä on harjoiteltu riittävästi. Valmennuskeskuksen kokemus ja monialaisuus kurssijärjestäjänä sekä lääketieteen (ja myös muiden alojen kuten psykologia) vanhojen valintakokeiden hyödyntäminen valmennuskurssien suunnittelussa varmistavat tehokkaan valmistautumisen tulevan kevään kokeeseen. Käytännössä uudistukset näkyvät fysiikan ja kemian kurssiosuuksissa seuraavasti:

OpetusKaikkiin kursseihimme kuuluu jatkossa lähiopetuksen lisäksi Lääketieteen matemaattiset apuneuvot KOTI opetusvideot. Videoissa kerrataan ne matematiikan aihealueet, jotka valintakokeen kannalta ovat oleellisia. Videot on kuvattu syksyllä 2016 ja niissä huomioidaan laskinuudistus eli niissä opetetaan jäljempänä mainittujen aiheiden lisäksi mm. eksponentti- ja logaritmitaulukoiden käyttöä. Muut videoilla kerrattavat alueet ovat mm. reaalilukujen peruslaskutoimitukset, yhtälönratkaisu, prosenttilaskenta, verrannot, geometria, vektorit, trigonometria, eksponentti - ja logaritmiyhtälöt, graafiset esitykset, fysiikan suurelaskenta, yksikkötarkastelu ja merkitsevät numerot.
Fysiikan opetukseen lisätään matemaattisten taitojen harjoittelua (esimerkiksi kymmenen potenssien laskeminen, yhtälöiden sieventäminen, muistikolmioiden käyttö ja eksponentti- ja logaritmitaulukoiden käyttö).
MateriaaliFysiikan ja kemian materiaalit (ennakkomateriaali ja kurssimateriaali) päivitetään niin, että tehtävät voidaan ratkaista nelilaskimella. Materiaaleissa on runsaasti valintakokeessa mahdollisesti vastaan tulevia erilaisia tehtävätyyppejä monipuolisen harjoittelun varmistamiseksi.
Kaikki harjoituskokeet ja viikkopistarit (6-8 koetta riippuen valmennuskurssista) tehdään laskinuudistus huomioiden.

Pisteiden laskeminen ja valintamenettely

Opiskelijat valitaan yhteispisteiden (alku- ja koepisteiden) tai pelkkien valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisille varataan 65% aloituspaikoista.

Yleistä valintakokeesta

Katso tarkempi valintakoeanalyysi Yleistä tietoa -osiosta

Vanhat valintakokeet

Lääketieteen alan vanhat valintakokeet löydät oheisen linkin avulla.

Lääketieteen vanhat valintakokeet