Miksi lääketieteen valmennuskurssille?

Ala pyrkii terveyden ylläpitämiseen ja palauttamiseen sekä sairauksien ehkäisemiseen. Lääkärin työ edellyttää kiinnostusta potilaaseen, loogista päättelykykyä sekä valmiutta pitkäjänteiseen ja raskaaseen työhön.

Miksi Valmennuskeskuksen kurssille?

Vuosien 2004-2018 kaikista lääketieteen kurssilaisistamme (n. 14 000) 99% on valmis suosittelemaan kurssiaan kavereilleen!

1. Aloita valmistautumisesi heti!

Ainoana kurssijärjestäjänä kaikkiin Lääketieteen kursseihimme kuuluu Lääketiede KOTI kurssin opetusvideot (173 oppituntia), joita voit katsoa rajoituksetta oman kurssisi ohessa. Tämä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useaan kertaan. Videot saat käyttöösi heti ilmoittauduttuasi, joten voit aloittaa valmistautumisen valintakokeisiin sekä yo-kirjoituksiin heti, kun sinulle sopii!

2. Kurssien laajuus

Lääke-, hammas- ja eläinlääketieteen valintakokeessa menestymisen edellytyksenä on erinomainen lukion fysiikan, kemian ja biologian hallinta. Kaikkien valmennuskurssiemme ainekohtaiset oppituntimäärät riittävät hyvin lukioasioiden kertaamiseen. Lukion periodimuotoinen opiskelutapa aiheuttaa usein sen, että eri lukiokurssien asioiden liittyminen toisiinsa jää hämäräksi. Valmennuskursseillamme saat selkeän kokonaiskuvan opiskeltavista aineista ja opit ymmärtämään syy-seuraussuhteita sekä hahmottamaan sen, mitkä asiat ovat oleellisia. Ainekohtaiset oppituntimäärät valmennuskursseillamme ovat 44-57 oppituntia (45 min) / aine. Oppituntimäärän ohella yhtä tärkeää on luonnollisesti kurssikertojen lukumäärä eli se, kuinka paljon asiaa käsitellään yhdellä opetuskerralla. Kaikilla valmennuskursseillamme kurssikertoja on pääsääntöisesti 11-21 kpl / aine.

3. Itsevarmuuden vahvistaminen

Lukion fysiikan, kemian ja biologian sisällöissä on monia haastavia ja vaikeasti ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Näihin kohtiin paneutuminen ja ongelmakohtien selvittäminen ovat suuressa roolissa hankittaessa valintakokeessa vaadittava itsevarmuus ja luottamus omaan osaamiseen. Tärkeimpien ja yleisesti vaikeaksi koettujen asioiden esiin nostaminen ja epäselvyyksien ratkaiseminen onnistuu parhaiten opettajiemme johdolla. Opettajat ovat valintakokeen ja valintakoevaatimusten asiantuntijoita.

4. Opetuksen korkea laatu ja kurssien suunnittelu

Valmennuskeskuksen opettajat valitaan haastattelujen ja koeluentojen perusteella opettajankoulutusohjelmaan, jonka suorittaminen on edellytys opetustehtäviin pääsemiselle. Kokeneet, useita vuosia ja kymmeniä kursseja valmentaneet opettajamme ovat tärkeä apu niin uusien opettajien koulutuksessa kuin kurssien kehittämisessäkin. Valmennuskursseja kehitetään yhdessä opettajien sekä aiempien kurssilaisten kanssa keskittymällä erityisesti sisältöjen ja aikataulujen tehokkuuteen.

5. Ajanhallinta ja motivointi

Valmennuskursseillamme pyrkimisprosessisi säännöllinen aikataulu syntyy automaattisesti opettajan opastuksella. Kurssisuunnitelmat on suunniteltu yhteistyössä opettajien ja aiempien kurssilaisten kanssa. Motivoivat opettajat ja tutorit sekä muiden kurssilaisten läsnäolo varmistavat opiskelumotivaation säilymisen. Erityisesti muiden pyrkijöiden tason ja heidän tekemänsä työn määrän näkeminen antavat puhtia opiskeluun.

6. Kurssimateriaali

Kaikkiin valmennuskursseihimme kuuluu runsas, oppimista tukeva kurssimateriaali. Fysiikan, kemian ja biologian tehtävät sisältävät lukion oppimäärään perustuvia tehtäviä sekä eri aineita integroivia tehtäviä. Tehtävätyyppejä on useita monivalinta- ja väittämätehtävistä soveltaviin paljon aineistoa sisältäviin tehtäviin. Näin valintakokeessa mahdollisesti vaadittavat erilaiset tehtävätyypit tulevat kaikki tutuiksi.

Lääketieteen alan valintakoevaatimukset julkaistaan syksyllä 2018. Oletettavaa on, että vaatimuksina säilyvät lukion biologia, fysiikka ja kemia. Ensi keväänä valmistuvat ylioppilaat ovat opiskelleet vuoden 2016 opetussunnitelman mukaisesti, joten sen pohjalta on myös valmistauduttava valintakokeesen. Kaikki kurssimme ja materiaalimme päivitetään vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa kesän ja syksyn 2018 aikana. Lisäksi kaikki tehtävät on laskettavissa nelilaskimella.

Ennakkomateriaalin saat postitse ilmoittautumisesi jälkeen (postitus aloitetaan syyskuussa). Ennakkomateriaaliin sisältyy Kohti opiskelupaikkaa -opas, vanhoja valintakokeita viimeiseltä kuudelta vuodelta vastauksineen (mukana myös opettajiemme tekemät tarkat mallivastaukset fysiikan ja kemian tehtäviin), ennakkotehtäviä yhteensä n. 350 kpl sekä lääketieteen valintakokeen matemaattiset apuneuvot teoriatiivistelmä.

Kurssimateriaali jaetaan ensimmäisellä kurssikerralla. Kurssimateriaaliin kuuluu ainekohtaiset eri lukion kirjasarjojen pohjalta tehdyt teoriakoosteet sekä harjoitustehtäviä (fysiikka n. 600, kemia n. 500, biologia n. 280) mallivastauksineen.

7. Oppimisen seuranta; monivalintakokeet, harjoituskokeet ja simuloitu valintakoe

Valmennuskurssin aikana tekemiesi tunti-, pisto- ja harjoituskokeiden avulla pystyt seuraamaan edistymistäsi. Oppimisympäristössä (Moodle) on 8-12 monivalintakoetta, joissa testataan kaikkien aineiden osaamista. Lisäksi jokaiseen valmennuskurssiin kuuluu 5-7 harjoituskoetta sekä kurssin päätteeksi pidettävä simuloitu valintakoe, jotka tarjoavat erinomaisen tilaisuuden harjoitella pääsykoetilannetta ja testata osaamistasi. Simuloitu valintakoe sekä 2-4 harjoituskoetta (riippuu kurssistasi) tarkastetaan ja pisteytetään kurssin aikana, loput kokeet voit tehdä omatoimisesti.

8. Sähköinen oppimisympäristö

Sähköinen oppimisympäristö on osa lääketieteen valmennuskurssejamme. Verkon kautta voit mm. tulostaa opettajien luentorungot etukäteen itsellesi. Näin voit suunnata kaiken energiasi kuuntelemiseen, eikä aika kulu muistiinpanojen kirjoittamiseen. Näet myös valmennuskurssiisi liittyviä käytännön asioita ja voit tulostaa harjoituskokeita ym materiaaleja. Lisäksi näet harjoituskokeiden tulokset (nimettöminä) kaikilta lääketieteen valmennuskursseiltamme. Näin voit verrata omaa osaamistasi suhteessa muihin kurssilaisiin. Sähköinen oppimisympäristö aukeaa valmennuskurssin alussa. Sähköistä oppimisympäristöä varten saat käyttöösi henkilökohtaisen salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla pääset Valmennuskeskuksen kotisivujen kautta kirjautumaan sisään omaan kurssipalveluusi. Sähköinen oppimisympäristö on käytössäsi rajoituksetta koko valmennuskurssin ajan aina pääsykokeeseen asti

9. Pääsykoevalmentautumisen työkalut –päivä

Kaikki valmennuskurssimme alkavat Pääsykoevalmentautumisen työkalut -luennolla. Luennon aikana tutustut myös edellisten vuosien kurssilaisistamme valittuihin tutoreihin, jotka halutessasi auttavat lukusuunnitelman teossa ja joilta saat kevään aikana tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta. Harjoitusten kautta etenevän päivän ohjelma sisältää muun muassa henkilökohtaisen lukusuunnitelman tekoa keväälle (lukusuunnitelma oppimisen työkaluna; ajankäyttö, suunnitelmista todeksi, jaksamisen välineitä), opiskelutekniikkaa (käytännön työkaluja omien oppimistaitojen kehittämiseen ja tehokkaan oppimisen välineet) ja lukutekniikkaa (eväitä tehokkaaseen lukemiseen).

10. Tutorointi

Opetuksen lisäksi pyrkimisprosessissa tarvitaan henkistä tukea ja kannustusta. Tätä silmällä pitäen lääketieteen valmennuskursseilla ovat mukana tutorit. Tutorit ovat itse lääketieteen opiskelijoita, joten heillä on vielä tuoreessa muistissa oma pyrkiminen ja onnistunut pääsykoe. Tutorit ovat tukenasi koko valmennuskurssin ajan. Halutessasi he auttavat sinua tekemään lukusuunnitelman sekä vastaavat pyrkimistä ja yliopisto-opiskelua koskeviin kysymyksiisi. Tutorit päivystävät sovitusti kurssipaikalla ja heihin voit olla myös yhteydessä puhelimella tai sähköpostilla milloin haluat.