Kasvatustiede ja opettajankoulutus - pääsykoetietoa

Kasvatustieteissä tarkastellaan ihmisten kasvatus-, koulutus- ja oppimisprosesseja erilaisissa oppimisympäristöissä. Kasvatustieteilijä liikkuu joustavasti työelämässä järjestö-, koulutus- ja yritystehtävissä.

Tutustu VAKAVA ja soveltuvuusosuuden valintakoeinfovideoihin sekä opettajamme tekemiin VAKAVA -valintakoeanalyyseihin: Videot -sivustolla

Infovideoilla käydään läpi valintakoevaatimukset, soveltuvuuskokeet sekä annetaan vinkkejä mihin valmistautumisessa kannattaa kiinnittää huomiota. 2019 infovideo päivitetään sivustollemme. kun kaikki tarkat yliopistokohtaiset tiedot on julkaistu.

VAKAVA -valintakoeanalyyseissä käydään läpi eri vuosien tehtävätyyppejä, koetaktiikkaa ja millaista osaamista kokeessa on edellytetty.

Valintakoetiedot 2019

Kevään 2019 VAKAVA –valintakokeen päivämäärät on julkaistu. 

  • VAKAVA –kokeen aineisto, Samalta viivalta 13, julkaistaan 29.3.2019
  • VAKAVA –koe pidetään 25.4.2019 klo 13-16 

VAKAVA -aineisto, Samalta viivalta 13, on tulostettavissa valintayhteistyöverkoston omalla sivustolla (linkki alla). Aineisto julkaistaan myös kirjana, jonka on mahdollista tilata ennakkoon Opettajan Tietopalvelusta.

Valtakunnalliselta kasvatusalan valintayhteistyöverkoston sivuilta löydät kaikki VAKAVA -kokeeseen keväällä 2019 osallistuvat yliopistot sekä koulutusohjelmat sekä lisätietoa kokeesta: VAKAVA valintayhteistyöverkoston sivusto

VAKAVA -yhteisvalinnassa olevat luokanopettajan koulutuksen valintakokeet yliopistoittain 2019 

Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Helsinki 2019 Opintopolussa

Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Jyväskylä 2019 Opintopolussa

Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Joensuu 2019 Opintopolussa 

Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Oulu 2019 Opintopolussa 

Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Tampere 2019 Opintopolussa 

Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Turku 2019 Opintopolussa

Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Rauma 2019 Opintopolussa

Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Lapin yliopisto Rovaniemi 2019 Opintopolussa 


VAKAVA -yhteisvalinnassa mukana olevat yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmien valintakokeet yliopistoittain 2019

Kasvatustieteiden koulutus (yleinen- ja aikuiskasvatustiede) valintakoevaatimukset Helsinki 2019 Opintopolussa

Kasvatustieteiden koulutus (yleinen- ja aikuiskasvatustiede) valintakoevaatimukset Jyväskylä 2019 Opintopolussa

Kasvatusalan koulutus (yleinen- ja aikuiskasvatustiede, mediakasvatus) valintakoevaatimukset Lapin yliopisto Rovaniemi 2019 Opintopolussa

Kasvatustieteiden koulutus (yleinen- ja aikuiskasvatustiede) valintakoevaatimukset Turku 2019 Opintopolussa

Kasvatustieteiden koulutus (yleinen- ja aikuiskasvatustiede) valintakoevaatimukset Oulu 2019 Opintopolussa

Aiempien vuosien valintakokeet

Tutustu kevään 2018 VAKAVA -kokeeseen tästä: VAKAVA -koe 2018 kysymykset

Voit tutustua aiempien vuosien VAKAVA -kokeiden kysymyksiin ja pisteytykseen täältä: Edellisten vuosien VAKAVA -kokeet 

Kasvatusalan valintakokeet uudistuvat 2020

Tuleva kevät 2019 on viimeinen, kuin kaikki osallistuvat kirjalliseen valintakokeeseen. Yliopistot ottavat vuonna 2020 käyttöön suoravalinnan ylioppilastodistuksen perusteella. Yleisen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmissa 60% uusista opiskelijoista valitaan opiskelemaan suoraan yo-tutkinnon perusteella ja opettajankoulutusohjelmissa 60% valitaan yo-tutkinnon perusteella soveltuvuuskokeeseen. 40% hakijoista valitaan edelleen kirjallisen valintakokeen ja soveltuvuuskokeen perusteella. Pisteitä voi saada neljästä aineesta, jotka ovat: äidinkieli, matematiikka (pitkä tai lyhyt), yksi ainereaali ja yksi kieli. Tarkemmat pisteytystaulukot löydät etusivulta osoitteesta Opintopolku.fi.