Miksi kasvatustieteen ja opettajankouluksen valmennuskurssille?

Kasvatustieteissä tarkastellaan ihmisten kasvatus-, koulutus- ja oppimisprosesseja erilaisissa oppimisympäristöissä. Kasvatustieteilijä liikkuu joustavasti työelämässä järjestö-, koulutus- ja yritystehtävissä.

Miksi VAKAVA -kurssille?


1. Entistä lyhyempi valmistautumisaika - Kurssilta valmis aikataulu avuksesi

VAKAVA –kokeen valmiiksi lyhyttä valmistautumisaikaa tiivistettiin vielä enemmän keväällä 2018. Koe pidetäänkin jo huhtikuun lopulla. Lyhyt valmistautumisaika edellyttää tehokasta ajankäyttöä heti alusta alkaen. Kurssimme aikatauluttaa valmistautumisesi ja pääset lukurytmiin välittömästi. Oppituntimäärä on huolellisesti mitoitettu ja kurssin avulla ehdit sisäistää artikkelien sisällön sekä harjoitella aineistokoetaitoja ja runsaasti tehtäviä ennen VAKAVA -koetta.

2. Hallitse artikkelit ja aineistokoetaidot

VAKAVA –materiaalin artikkelit on suunnattu kasvatustieteen ammattilaisille ja siksi alalle vasta hakeutuvan on usein haastavaa ymmärtää käsitteistöä, tulkita taulukoita ja tilastollisen tutkimuksen tuloksia. Kuitenkin VAKAVA –kokeella mitataan juuri näitä, pyrkijän akateemisia opiskelijataitoja: tutkimusartikkelien sisällön, terminologian ja tulosten ymmärtämistä, taulukoiden tulkintaa, tiedon soveltamista koetehtävissä sekä kokeessa jaettavan aineiston nopeaa omaksumista. Kokeessa jopa 80% tehtävistä edellyttää tiedon sovellusta, joten pelkällä opettelulla et pärjää. Valmennuskurssin opettajan avulla valintakoeartikkeleiden keskeiset asiasisällöt ja pienemmät yksityiskohdat avautuvat, varmistat käsitteistön hallinnan ja opit yhdistelemään eri näkökulmia. Tehtävien, aineistokoeharjoitusten ja kokeiden avulla ymmärrät valintakokeen vaatimustason ja seuraat miten oman osaamisesi kehittyy.

3. Harjoittele koetilanne ja ajankäyttö etukäteen

Useimmalta pyrkijältä loppuu aika koetilanteessa, sillä VAKAVA-kokeessa täytettäviä kohtia on noin 200, joista valtaosassa on lisänä aineistoa. Kokeessa on lisäksi erillinen aineistokoeosio. Kokeen vastausaika on lyhyt, keskimäärin 40 sekuntia/kysymys. Kurssillamme voit harjoitella koetilanteen kahteen kertaan VAKAVA –koetta vastaavien harjoituspääsykokeiden avulla. Lisäksi teet useita satoja pääsykoetyyppisiä monivalinta- ja väittämätehtäviä vaadittavan vastausrutiinin varmistamiseksi ja ajankäytön oppimiseksi. Kevään 2018 kurssimateriaalissamme oli yli 800 tehtävää.

4. Asiantunteva opettaja ja KOTI –kurssivideot apunasi

Kurssilla opiskelet asiantuntevan valmennuskurssiopettajan tuella, voit kysyä ja saada vastauksen itsellesi epäselviin kohtiin, mikä tuo varmuutta osaamiseesi. Kurssilla monipuoliset opetusmenetelmät, luennot, opetuskeskustelut, tehtävät, pistarit ja harjoituspääsykokeet tukevat ja tehostavat oppimista. Käytössäsi on myös VAKAVA KOTI –kurssin verkko-opetusvideot, joiden avulla voit kerrata itsellesi vaikeilta tuntuvia aihesisältöjä useampaan kertaan ennen koetta. ”Huippu ryhmätöiden organisointi, paljon erilaisia opetustapoja, positiivinen, tsemppaava, asiantunteva ope.”

5. Saavuta haluamasi opiskelupaikka

Kasvatustiede alana on yksi tavoitelluimmista ja alalle pyrkii vuosittain noin 10 000 hakijaa. Opiskelupaikan saavuttaminen vaatii kovaa motivaatiota ja työntekoa. Oma panoksesi yhdessä tehokkaan valmennuskurssin kanssa moninkertaistaa mahdollisuutesi. "Olisin halunnut kiittää teitä erinomaisesta valmennuskurssista. Sain tänään tiedon, että pääsin sisään näköjään erinomaisin pistein!"

Miksi soveltuvuuskurssille?


1. Soveltuvuustilanne tutuksi ja mitä arvioidaan

Soveltuvuuskoe on monelle täysin uusi ja vieras tilanne, koska siinä ei arvioida tiedon sisällöllistä hallintaa vaan henkilöä; sinun ominaisuuksiasi ja niiden sopivuutta koulutukseen sekä opettajan tehtävään. Hakijan tulee saada arvioijat vakuuttuneiksi omasta motivaatiosta, sopivuudesta sekä koulutettavuudesta alalle. Mutta mitä soveltuvuus, motivaatio ja koulutettavuus oikeastaan ovat? Miten näitä arvioidaan konkreettisesti eri tilanteissa ja erilaisilla tehtävillä? Kurssilla saat tietoa mitä näillä tarkoitetaan ja miten voit tuoda ne esiin omalla kohdallasi.

2. Harjoittele erilaisia tilanteita ja toimintatapoja etukäteen

”Yksilöhaastattelussa haastattelijat olivat hyvin tiukkoja. Kysymyksiä esitettiin nopeaan tahtiin, eivätkä haastattelijat mitenkään reagoineet vastauksiini. Se tuntui haastattelun loppua kohden todella masentavalta, aivan kuin he eivät olisi välittäneet vastauksistani.” Mitä teet jos joudut ryhmään, jossa muut eivät puhu juurikaan mitään? Tai entä jos jotkut puhuvat niin paljon, ettet saa omaa näkökulmaasi esiin? Mitä jos haastattelija esittää vaikean kysymyksen tai kyseenalaistaa mielipiteesi? Kurssilla harjoittelet autenttisesti erilaisten ryhmäkokoonpanojen ja haastattelijoiden kanssa soveltuvuuskoetilannetta moneen kertaan. Apunasi ovat aiempina vuosina kokeissa olleita ryhmätilanteiden tehtävänantoja, haastattelukysymyksiä ja opettajiemme kehittämiä vastaavia tilanteita. Itsearvioinnin sekä opettajan antaman palautteen avulla kehität ja löydät eri tilanteisiin sopivia uusia toimintatapoja sekä tuot esiin oman opettajuutesi pohdintaa.

3. Tiedosta omien vuorovaikutustaitojen merkitys

”Aika meni todella nopeasti ryhmässä, jossa kaksi henkilöä olivat paljon äänessä ja vieläpä negatiivisesti kommentoiden. Joutui pysymään itse positiivisena ja yrittää saada omia mielipiteitä huomioiduksi.” Opettajan työ perustuu mitä suuremmassa määrin ihmistuntemukselle, ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidoille. Niinpä näillä ominaisuuksilla ja sanattomalla viestinnällä, on suuri merkitys millaisen ensivaikutelman luot itsestäsi ja vahvuuksistasi lyhyessä ajassa haastattelu- tai ryhmätilanteessa. Kurssilla opit tiedostamaan omat roolisi ryhmässä, harjoittelet vuorovaikutustaitoja ja itsetuntemusta sekä kuinka tuot omat mielipiteesi esiin vakuuttavasti ja perusteellisesti.

4. Itsevarmuus – hallitse tilanne ja jännitys

Jokainen tuntee tilanteen, jolloin jännitys on kasvanut niin suureksi, ettei ole saanut tuotua osaamistaan esiin tai saanut sanottua mitä olisi halunnut. Kurssilla et saa valmiita vastauksia suuhusi, joita toistaisit soveltuvuustilanteessa. Sen sijaan sinulle esitetään paljon kysymyksiä, joita mietit ja joihin etsit vastauksia itsestäsi, opettajan antamista alan liittyvistä ajankohtaisista lähteistä ja joita täydennetään yhdessä pohtien. Oma itsevarmuus syntyy tiedostamisesta sekä esiintymistilanteiden harjoittelusta, joihin kurssi perustuu. ”Soveltuvuuskurssin suurin hyöty oli varmuus. Kurssilla vahvistettiin ja varmistettiin ajatusta vahvuuksistani ja siitä, missä juuri minä olen hyvä. Erilaisista ryhmä- ja tilanneharjoitteluista oli paljon apua ja niitä tehtiin paljon. Oma rohkeus kasvoi tilanteiden ja saamani palautteen avulla.”