Opettajankoulutus soveltuvuusharjoitukset, Turku 2019

Kurssi soveltuu eri opettajankoulutusohjelmiin pyrkiville, mutta painotus on Turun luokanopettajakoulutuksen soveltuvuustilanteen harjoituksissa.

Opettajankoulutus soveltuvuusharjoitukset, Turku 2019

kaupunki
Turku
kurssin laajuus
24 ot
alkaa
päättyy
kurssin hinta
330
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
ilmoittaudu tästä

Ajankohta: 18.-29.5.2019, yhteensä neljä kertaa. Opetus arkisin klo 17-20.15 ja viikonloppuna klo 10-16. Aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. 

Hinta: 330 euroa (+ toimitus- ja käsittelykulut 15 euroa). Tarkemmat maksutiedot 

Kurssin laajuus: 24 ot

Kurssin kuvaus

Kurssi koostuu erilaisten soveltuvuuskoetilanteiden harjoittelusta. Kurssilla harjoitellaan ja valmistaudutaan haastattelu- ja ryhmätilanteisiin sekä huomioidaan myös koulutusohjelma- ja paikkakuntakohtaisia erityispiirteitä.

Saat tietoa mm. Turussa olevasta matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun arviointiosuudesta ja aiempien vuosien tehtävätyypeistä sekä saat ohjeita ja materiaalivinkkejä itsenäiseen harjoitteluun. Kurssilla ei kuitenkaan opeteta matematiikkaa eikä tehdä laskuharjoituksia. Valmistautuminen MALU -kokeeseen kannattaakin aloittaa heti VAKAVA -kokeen jälkeen tutustumalla peruskoulun luokka-asteiden 1-9 matematiikan, fysiikan, kemian, maantieteen ja biologian oppikirjoihin.

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita: mitä soveltuvuusosassa arvioidaan ja mitataan, mistä hyvä vuorovaikutus muodostuu, omien vuorovaikutustaitojen tiedostaminen sekä tilanteen ja esiintymisjännityksen hallinta. Jokaisella kerralla tehdään ryhmä- ja haastatteluharjoituksia. Opettaja antaa kaikista harjoituksista palautteen.