Historia tieteenä tutkii menneisyyden ja nykyajan tapahtumia sekä niiden keskinäistä riippuvuutta. Historiaa voi opiskella Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa.

Oppiainevalikoima vaihtelee yliopistoittain ja jokaisessa oppilaitoksessa on omanlaisensa valintakoe.  

Historian opinnoissa kouluttaudutaan historian asiantuntijaksi. Tähän kuuluu perehtyminen eri teemoihin ja aikakausiin (esim. talous- ja sosiaalihistoria, poliittinen historia, keskiajan historia, kulttuurihistoria, aate- ja oppihistoria.) sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu. Historian opinnot ovat luonteeltaan yleissivistäviä ja tutkimustyöhön valmistavia. Opiskelija voi lisäksi suorittaa ammattiin valmistavan arkistoalan koulutuksen, museologian opinnot tai erikoistua arkeologiaan. Historian opettajaksi haluavat opiskelevat lisäksi kasvatustieteitä. Sivuaineita voi valita vapaasti omasta tiedekunnasta, muista tiedekunnista tai jopa eri yliopistoista. Suosittuja sivuaineita ovat esimerkiksi poliittinen historia ja valtio-oppi.

Historian valintakokeissa riittävien pohjatietojen ohella toinen kokeessa erotteleva tekijä on vastaustekniikka. Valintakokeessa arvioidaan hakijan historiallista ajattelu- ja päättelykykyä, opiskeluvalmiuksia sekä taitoa kirjoittaa selkeästi ja loogisesti. Koekysymykset ovat laajoja esseitä sekä aineistojen ja erilaisten dokumenttien tulkintatehtäviä, joissa erottuakseen muista hakijoista on keskeisten pääkohtien ohella osattava riittävällä tarkkuudella myös yksityiskohtaisempaa tietoa. 

Huolellinen valmistautuminen ja hyvä vastaustekniikka ratkaisevat opiskelupaikan saamisen. Historian kurssillamme varmistat sisällön hallinnan sekä harjoittelet vastaustekniikkaa kokeneen valmennuskurssiopettajan ohjauksessa. Lisäksi saat korvaamatonta vertaistukea muista kurssilaisista.

Kurssit