Historia - pääsykoetietoa

Historia tieteenä tutkii menneisyyttä ja nykyaikaa sekä niiden keskinäistä riippuvuutta. Tutkimuskenttä ulottuu tavallisista ihmisistä merkkihenkilöihin ja paikallisyhteisöistä valtioiden historiaan.

Pääsykoetietoa

Historian valinnoissa ei ole käytössä yhteisvalintaa vaan jokainen yliopisto vastaa omista pääsykoevaatimuksistaan ja valintakäytännöistään. Valmennuskurssimme valmentaa Helsingin yliopiston vaatimusten mukaan. 

Helsingin yliopisto: Historian valintakoevaatimukset 2019, Helsinki

Helsingin yliopiston valintakokeen tehtävät koskevat tiettyä historian aikakautta. Aikakausi julkaistaan 19.4.2019. Koe järjestetään 21.5.2019 klo 9-13. Koulukurssitietojen hallitsemisen lisäksi sinun on syytä tutustua huolella kokeen aikakautta koskevaan kirjallisuuteen. Koe koostuu kolmesta osasta: osa 1 sisältää soveltavan tehtävän, joka perustuu koetilaisuudessa jaettavaan materiaaliin ja osissa 2 sekä 3 vastaat esseetyyppisesti.

Koe mittaa historian perustietojen hallintaa ja kokonaisuuksien hahmottamista. Esseetehtävien pisteytystä ei ratkaise pelkästään tiedettyjen nimien, vuosilukujen ja yksittäisten faktojen määrä, vaan myös se, osaako vastaaja hahmottaa tietojensa avulla yleisempiä asiayhteyksiä. Soveltava tehtävä mittaa historian perustietojen hallinnan lisäksi kykyä analysoida historiallisia lähteitä.