"Lannistutko ja huolestutko helposti painetta aiheuttavissa tilanteissa vai sytytkö ongelmien ja haasteiden edessä? Miten hyvin siedät muita ihmisiä opiskelu- ja työympäristössäsi? Oletko viivyttelijä, suorittaja vai pyritkö saavutuksiin järjestelmällisyyden ja päämääräkeskeisyyden avulla?”

Henkilöarviointi Big Five persoonallisuustestin avulla voidaan tarkastella tapaasi ajatella, tuntea ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Testi auttaa ymmärtämään mikä merkitys eri osa-alueilla on omaan hyvinvointiin, motivaatioon ja tehtävistä suoriutumiseen. Testi tehdään verkossa ja tulokset sekä profiili käydään läpi henkilökohtaisesti asiantuntija-ohjaajan kanssa.

Testissä tarkastellaan viittä eri päätekijää: 1) reagointiherkkyys ja sen voimakkuus stressaavissa tilanteissa, 2) herkkyys sosiaalisissa tilanteissa ja ympäristöissä, 3) uutuus- ja muutoshakuisuus, 4) mukautuvuus tilanteisiin ja muiden tarpeisiin sekä 5) päämääräkeskeisyys. Pääpiirteet jakautuvat 23 eri alapiirteeseen, joista jokainen analysoidaan perusteellisesti testin purkutilaisuudessa. Testin läpikäynnin tueksi
 täytetään lisäksi noin yhden sivun mittainen kuvaus itsestä, jossa kartoitetaan omaa tilannetta. Henkilökohtainen tapaaminen ja tulosten purku kestää 1,5 tuntia. Testistä saadun tulosprofiilin avulla ohjaaja analysoi eri piirteiden avulla sinulle luontaista toimintaa sekä tapoja, jotka vaativat enemmän ponnistelua. Ohjaaja käy läpi muun muassa piirteitä, jotka kuvaavat stressinsieto- ja keskittymiskykyä. Keskustelussa pureudutaan siihen, miten eri luonteenpiirteet vaikuttavat elämänhallintaan paineen alla ja mitä voi tehdä jaksaakseen paremmin aikana, jolloin pitää suorittaa. Ohjauksessa puhutaan myös motivaation ja oman hyvinvoinnin ylläpitämisestä.

Saat henkilöarviointiprofiilin omaksesi ja voit hyödyntää siitä saatavaa tietoa myöhemmin esimerkiksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valintakoehaastatteluissa, muissa vastaavissa henkilöarviointitilanteissa, joissa vaaditaan itsetuntemusta sekä hakiessasi työ- tai harjoittelupaikkaa.

Henkilöarvio perustuu Big Five -malliin, joka on maailman luotetuin ja tutkituin persoonallisuusmalli. Mallia käytetään yleisesti henkilöarviointityökalujen pohjana sekä muun muassa eri opiskelualoilla valintakoeprosessiin kuuluvassa henkilöarvioinnissa ja työpaikkojen rekrytointiprosesseissa.

Kysymykset ja vastaukset sekä henkilökohtainen ohjaus on mahdollista saada suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

 

Kenelle henkilöarviointi sopii?

 1. Alavalintaa vielä pohtiville:
  • Varmentaa opiskelualan valintaa
  • Auttaa ymmärtämään oman persoonallisuuden vaikutusta opiskelualalla
  • Lisää itsetuntemusta ja auttaa omien vahvuuksien tunnistamisessa
  • Auttaa ymmärtämään mikä tukee ja vaikeuttaa omaa opiskelua
 2. Pääsykokeisiin valmistautuville:
  • Lisää itsetuntemusta, selkeyttää omaa kuvaa itsestä ja auttaa omien vahvuuksien tunnistamisessa
  • Auttaa ymmärtämään mikä tukee ja vaikeuttaa opiskelua sekä pääsykoevalmistautumista
  • Auttaa stressinhallinnassa, motivaation ylläpitämisessä, keskittymisessä ja tukee hyvinvointia

Kurssit