Arkkitehdiksi voi opiskella Aalto yliopistossa Espoon Otaniemessä, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Oulun yliopistossa.

Arkkitehdit tunnetaan parhaiten rakennusten suunnittelutyöstä. Työtehtäväalue on kuitenkin huomattavasti laajempi. Arkkitehtejä tarvitaan kaupunkien, asuinalueiden ja muiden yhdyskuntien suunnittelussa, alan tutkimus- ja opetustyössä sekä monipuolisissa hallintotehtävissä. Viime aikoina arkkitehtejä ovat työllistäneet myös erilaiset tuotesuunnittelutehtävät.

Opinnoissa perehdytään taiteellisiin, teknisiin sekä teknillistieteellisiin taitoihin ja oppiaineisiin. Opintojen alkuvaiheessa opiskellaan yhteisiä oppiaineita, jonka jälkeen valitaan oma erikoistumisalue. Opiskelussa korostuu käytännönläheiset suunnitteluharjoitukset, innovatiivisuus ja osaaminen. Oppiainetarjonta sekä opiskelun painotukset vaihtelevat hieman eri korkeakouluissa. Aalto yliopistossa arkkitehtuurin tutkinto-ohjelman opetusalat ovat arkkitehtuurin perusteet ja teoria, arkkitehtuurin historia, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, rakennusoppi, rakennetekniikka, puurakentaminen, asuntoarkkitehtuuri ja julkiset rakennukset. Maisema-arkkitehtuurin opetusalat ovat maisemasuunnittelu, maisemarakentaminen, maisemansuojelu ja -hoito sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. 
Oulussa opiskelu tapahtuu neljässä laboratoriossa, joiden opetusalat ovat arkkitehtuurin historia ja korjausrakentaminen, nykyarkkitehtuuri, rakennussuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelu.
Tampereella opinnoissa painottuu rakennussuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu ja arkkitehtuurin historia ja teoria. Myös korjausrakentamisella on vahva perinne samassa tiedekunnassa toimivan rakennustekniikan laitoksen kanssa.

Vuosittain arkkitehtuurinkoulutusohjelmaan valitaan uusia opiskelijoita hieman yli sata ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmaan Otaniemeen noin 18. Kaikki kolme arkkitehtilaitosta kuuluvat yhteisvalinnan piiriin eli samalla kokeella voi hakea jokaiselle paikkakunnalle.

Onnistu kokeen jokaisessa vaiheessa!

Valintakoe on kolmivaiheinen. Haku alkaa maaliskuun alussa, jolloin ennakkotehtävät ilmestyvät. Ennakkotehtävien perusteella parhaat pyrkijät pääsevät toiseen vaiheeseen, joka on matematiikka. Matematiikasta jatkoon päässeet osallistuvat kesäkuun alussa pidettäviin piirustus- ja suunnittelukokeisiin. Lopullinen koepistemäärä muodostuu matematiikan kokeen sekä piirustus- ja suunnittelukokeen yhteispistemäärästä. Maisema-arkkitehtuurin puolelle opiskelijavalintaan vaikuttaa lisäksi luonnontieteen koe.

Valmennuskeskuksen arkkitehtikoulutuksen valmennuskurssit parantavat onnistumismahdollisuuksiasi kokeen kaikissa vaiheissa. Arkkitehdeistä koostuva asiantunteva ja kokenut opettajatiimimme on luonut pyrkimisesi tueksi kurssit ja materiaalit, joiden avulla voit harjoitella kokonaisvaltaisesti pääsykokeen eri osa-alueita.

  • Ennakkotehtäväkurssilla keskityt harjoittelemaan taitoja ja tekniikoita, joita vaaditaan ensimmäisen vaiheen tehtävien suorittamiseen.
  • Matematiikan kurssilla parannat laskurutiiniasi ja keskityt pääsykokeen kaltaisiin tehtäviin.
  • Piirustus- ja suunnittelukurssi toimii tulevaa pääsykoetta simuloivana harjoituskoeviikkona. Sen aikana teet pääsykoetasoisia harjoitustehtäviä, joista kaikista saat opettajan antaman henkilökohtaisen palautteen sekä harjoittelet ajan- ja välineiden käyttöä.
  • Piirustuksen etäkurssilla voit kehittää valmiuksiasi pitkäjänteisesti koko talven ja kevään ajan. Kurssin avulla harjoittelet ennakkotehtävävaihetta sekä piirustus- ja suunnittelukurssia varten. Saat töistäsi opettajiltamme henkilökohtaisen palautteen ja sähköisessä oppimisympäristössä pystyt tutustumaan myös muiden tekemiin töihin.

Valmennuskeskuksen arkkitehtikoulutuksen valmennuskurssien tehokkuus perustuu kokeeseen valmentavista keskeisistä tekniikoista, monipuolisista tehtävistä sekä ammattitaitoisten opettajiemme käytännön kokemuksesta. Kurssin aikana saat tarvittaessa myös henkilökohtaista ohjausta töiden tekemiseen.