Arkkitehtikoulutus - yleistä tietoa

Arkkitehdit suunnittelevat rakennuksia, kaupunkeja sekä asuinalueita. Opinnot ovat yhdistelmä taiteellisia sekä teknisiä oppiaineita, joissa korostuu käytännön suunnitteluharjoitukset ja innovatiivisuus.

Arkkitehtikoulutus

Arkkitehdiksi voi opiskella Aalto yliopistossa Otaniemessä, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Oulun yliopistossa.

Opinnoissa perehdytään taiteellisiin, teknisiin sekä teknillistieteellisiin taitoihin ja oppiaineisiin. Opintojen alkuvaiheessa opiskellaan yhteisiä oppiaineita, jonka jälkeen valitaan oma erikoistumisalue. Opiskelussa korostuu käytännönläheiset suunnitteluharjoitukset, innovatiivisuus ja osaaminen. Oppiainetarjonta sekä opiskelun painotukset vaihtelevat hieman eri korkeakouluissa.

Aalto yliopistossa arkkitehtuurin tutkinto-ohjelman opetusalat ovat arkkitehtuurin perusteet ja teoria, arkkitehtuurin historia, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, rakennusoppi, rakennetekniikka, puurakentaminen, asuntoarkkitehtuuri ja julkiset rakennukset. Maisema-arkkitehtuurin opetusalat ovat maisemasuunnittelu, maisemarakentaminen, maisemansuojelu ja -hoito sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. 

Oulussa opiskelu tapahtuu neljän oppiaineryhmän ohjauksessa, joiden opetusalat ovat arkkitehtuurin historia ja korjausrakentaminen, nykyarkkitehtuuri, rakennussuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelu.

Tampereen tutkimus- ja opintosuuntauksia ovat arkkitehtuuri, arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimus, arkkitehtuurin historia, asuntosuunnittelu, kestävä rakentaminen, rakennusoppi, rakennussuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelun teoria.

Vuosittain arkkitehtuurinkoulutusohjelmaan valitaan uusia opiskelijoita noin 115 ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmaan Otaniemeen 22. Kaikki arkkitehtikoulutukset kuuluvat yhteisvalinnan piiriin eli samalla kokeella voi hakea jokaiseen koulutusohjelmaan.

Onnistu kokeen jokaisessa vaiheessa!

Valintakoe on kolmivaiheinen. Valmistautuminen alkaa helmikuussa, jolloin ennakkotehtävät. Ennakkotehtävät palautetaan hakuajan päättymiseen mennessä ja niiden perusteella parhaat pyrkijät valitaan toiseen vaiheeseen, joka on matematiikka.

Matematiikasta jatkoon päässeet osallistuvat kesäkuun alussa pidettäviin piirustus- ja suunnittelukokeisiin. Lopullinen koepistemäärä muodostuu matematiikan kokeen sekä piirustus- ja suunnittelukokeen yhteispistemäärästä. Maisema-arkkitehtuurin puolelle opiskelijavalintaan vaikuttaa lisäksi luonnontieteen koe.

Valmennuskeskuksen arkkitehtikoulutuksen valmennuskurssit parantavat onnistumismahdollisuuksiasi kokeen kaikissa vaiheissa. Arkkitehdeistä koostuva asiantunteva ja kokenut opettajatiimimme on luonut pyrkimisesi tueksi kurssit ja materiaalit, joiden avulla voit harjoitella kokonaisvaltaisesti pääsykokeen eri osa-alueita.

  • Ennakkotehtäväkurssilla keskityt harjoittelemaan taitoja ja tekniikoita, joita vaaditaan ensimmäisen vaiheen tehtävien suorittamiseen.
  • Matematiikan kurssilla parannat laskurutiiniasi ja keskityt pääsykokeen kaltaisiin tehtäviin.
  • Piirustus- ja suunnittelukurssi toimii tulevaa pääsykoetta simuloivana harjoituskoeviikkona. Sen aikana teet pääsykoetasoisia harjoitustehtäviä, joista kaikista saat opettajan antaman henkilökohtaisen palautteen sekä harjoittelet ajan- ja koevälineiden käyttöä.
  • Piirustuksen etäkurssilla voit kehittää valmiuksiasi pitkäjänteisesti koko talven ja kevään ajan. Kurssin avulla harjoittelet ennakkotehtävävaihetta sekä piirustus- ja suunnittelukoetta varten. Saat töistäsi henkilökohtaisen palautteen ja sähköisessä oppimisympäristössä pystyt tutustumaan myös muiden tekemiin töihin.

Valmennuskeskuksen arkkitehtikoulutuksen valmennuskurssien tehokkuus perustuu kokeeseen valmentavista keskeisistä tekniikoista, monipuolisista tehtävistä sekä ammattitaitoisten opettajiemme käytännön kokemuksesta. Kurssin aikana saat tarvittaessa myös henkilökohtaista ohjausta töiden tekemiseen.