Arkkitehtikoulutus - pääsykoetietoa

Arkkitehdit suunnittelevat rakennuksia, kaupunkeja sekä asuinalueita. Opinnot ovat yhdistelmä taiteellisia sekä teknisiä oppiaineita, joissa korostuu käytännön suunnitteluharjoitukset ja innovatiivisuus.

Kevään 2019 ennakkotehtävät ja valintakoeaikataulu

Arkkitehtikokeiden ennakkotehtävät 2019 on julkaistu 11.2. Löydät tehtävät osoitteesta: https://dia.fi/media/26739/ennakkotehtaevaet_2019.pdf

Kevään tärkeät päivämäärät löydät osoitteesta http://dia.fi/aikataulut

Arkkitehtikoulutuksen valintakoe

Muista valintakokeista poiketen arkkitehtuurin koulutusohjelman pääsykoe on kolmivaiheinen.

Koevaiheisiin kuuluvat:

1. ennakkotehtävät
2. matematiikan koe
3. piirustus- ja suunnittelukoe

Maisema-arkkitehtuuriin pyrkiville on lisäksi luonnontieteen koe.

Arkkitehtiosastot kuuluvat teknillisten tieteiden yhteisvalintaan ja hakija voi samalla hakulomakkeella hakea kaikkiin kolmeen arkkitehtuurin koulutusohjelmaan Aalto -yliopistoon Espoon Otaniemeen, Tampereelle ja Ouluun. Jos hakijan pisteet eivät riitä ensisijaiseen vaihtoehtoon, hänet otetaan automaattisesti huomioon seuraavaksi asetetussa vaihtoehdossa.

Aloituspaikoista 30-50% aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille. Kiintiö vaihtelee koulutusohjelmittain ja kaupungeittain.

Arkkitehtuurin valintakoeaikataulu 2019

  • Ennakkotehtävät julkaistaan 11.2.2019 klo 12 dia.fi -valintakoesivustolla
  • Hakuaika 20.3.-3.4.2019 klo 15.00 (myös ennakkotehtävien palauttaminen)
  • Tieto jatkoonpääsystä ilmoitetaan 16.4.2019
  • Arkkitehtiohjelmien matematiikan koe 20.5.2019
  • Tieto jatkoon pääsystä matematiikan osalta 27.5.2019
  • Arkkitehtiohjelmien piirustus- ja suunnittelukokeet 3.-6.6.2019
  • Luonnontieteen koe maisema-arkkitehdeille 6.6.2019
  • Tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019

Valintakoetiedot löytyy kootusti osoitteesta dia.fi

Valinta alku- ja koepisteiden perusteella

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteisiin valitaan alku- ja koepisteiden perusteella 75% uusista opiskelijoista. Pääsyedellytyksenä arkkitehtuurin hakukohteisiin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen on suoritettu ylioppilastutkinto ja ennakkotehtäväkynnysehdon lisäksi myös seuraavan kynnysehdon täyttäminen: hakijan on osallistuttava arkkitehtuurin valintakokeisiin ja saatava ao. kokeissa vähintään pistemäärä, joka on matematiikassa 0,4 x kokeen keskiarvo, piirustus- ja suunnittelukokeessa 7/15 pistettä ja luonnontieteen kokeessa 1-/3 pistettä (jälkimmäinen koskee ainoastaan maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen hakevia).

Alkupisteet

Ylioppilastutkintotodistuksesta huomioidaan viisi parasta ainetta siten, että pistemäärä on hakijalle kaikkein edullisin.

matematiikka, pitkä: A=1, B=2, C=3, M=4, E=5, L=6
ainereaali tai vanha reaali: A=1, B=2, C=3, M=4, E=5, L=6
äidinkieli: A=1, B=2, C=3, M=4, E=5, L=6
2. kotimainen kieli, pitkä: A=1, B=2, C=3, M=4, E=5, L=6
vieras kieli, pitkä: A=1, B=2, C=3, M=4, E=5, L=6
matematiikka, lyhyt: M=1, E=2, L=3
2. kotimainen kieli, keskipitkä: M=1, E=2, L=3
vieras kieli, lyhyt: M=1, E=2, L=3

Pisteitä voi saada useasta reaaliaineesta ja vieraasta kielestä.

Alkupisteistä saadaan valintapisteet jakamalla viidellä ja kertomalla kahdella, (30/5)x2 = 12 pistettä.

Valinta koepisteiden perusteella

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteisiin valitaan koepisteiden perusteella 25% uusista opiskelijoista. Tätä valintakiintiötä laskettaessa käytetään aina pyöristystä ylöspäin, koska kiintiö on pieni.

Pääsyedellytykset ja kynnysehdot arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteisiin pelkkien valintakoepisteiden perusteella ovat: hyväksytysti suoritetut ennakkotehtävät, hakijan on osallistuttava arkkitehtuurin valintakokeisiin ja saatava matematiikan kokeessa vähintään 0,4 x kokeen keskiarvo ja piirustus- ja suunnittelukokeessa vähintään 7/15 pistettä sekä maisema- arkkitehtuurin hakukohteeseen pyrkivän on osallistuttava lisäksi luonnontieteen kokeeseen ja saatava vähintään 1-/3 pistettä. Kunkin kokeen keskiarvoa laskettaessa otetaan huomioon koko maan kaikki koetulokset. Valinta suoritetaan pääsyedellytykset ja kynnysehdon täyttävien hakijoiden joukosta valintakoepisteiden perusteella.

Valintakoepisteiden perusteella hakevat valitaan piirustus- ja suunnittelukokeen perusteella; matematiikan koe toimii pelkkänä kynnysehtona. Jos koepisteiden perusteella hakeneiden pistemäärät ovat kahden tai useamman hakijan kohdalla samat kiintiön alarajalla, ratkaistaan paremmuusjärjestys matematiikan kokeen pisteiden perusteella.

Maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen hakevat valitaan piirustus- ja suunnittelukokeen sekä luonnontieteen kokeen perusteella; matematiikan koe toimii kynnysehtona. Jos koepisteiden perusteella hakeneiden pistemäärät ovat kahden tai useamman hakijan kohdalla samat kiintiön alarajalla, ratkaistaan paremmuusjärjestys matematiikan kokeen pisteiden perusteella.

Valintakokeen vaiheet ja vaatimukset:

Ennakkotehtävävaihe

Ennakkotehtävät edellyttävät vahvaa kuvallista ilmaisua, esitys- ja piirustustekniikan hallintaa sekä luovuutta, sillä töiden on erotuttava satojen muiden tuotosten joukosta. Tehtävät arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Töiden arvostelu ei vaikuta lopulliseen pistemäärään.

Ennakkotehtävät läpäisseet hakijat pääsevät osallistumaan toukokuun puolessa välissä järjestettävään matematiikan kokeeseen.

Matematiikan koe

Matematiikan koe vaatii lukion pitkään oppimäärään sisältyvien tietojen hallintaa. Laajan oppimäärän suorittamista ei kuitenkaan vaadita, sillä koe perustuu tiettyihin osa-alueisiin. Kokeessa on kaikkiaan kuusi tehtävää, jotka kaikki huomioidaan arvostelussa. Tehtävät arvioidaan asteikolla 0-6 pistettä / tehtävä. Arvostelupisteet muutetaan valintapisteiksi jakamalla kokeesta saadut pisteet 12:lla. Kokeen maksimipistemääräksi on täten 3. Suoriutuakseen jatkoon matematiikasta, hakijan on saatava vähintään 0,4 x kokeiden keskiarvo. Kokeen keskiarvo määräytyy kaikkien oppilaiden tason ja koemenestyksen perusteella. 

Muista tarkistaa DIA.fi -sivustolta, että laskimesi on sallittujen listalla!

Piirustus- ja suunnittelukoe

Matematiikan kokeen hyväksyttävästi suorittaneet pääsevät kesäkuun alussa pidettäviin nelipäiväisiin piirustus- ja suunnittelukokeisiin. Piirustustehtäviä on kaikkiaan seitsemän, joista kuusi parasta huomioidaan arvostelussa. Kokeiden arvosteluasteikko on 0-5 pistettä / tehtävä, joten kokeen maksimipistemääräksi tulee 30. Arvostelupisteet muutetaan valintapisteiksi jakamalla 2:lla. Maksimivalintapistemääräksi tulee näin 15 pistettä. Suorittaakseen kokeen hyväksyttävästi läpi, hakijan on saatava piirustuskokeesta vähintään 7/15 pistettä. Arkkitehtuurin koulutusohjelmassa piirustuskokeen pistemäärä lasketaan yhteen matematiikankokeen pisteiden kanssa. Näiden yhteispistemäärän ja alkupisteiden perusteella valitaan parhaiten menestyneet hakijat, jotka saavat opiskelupaikan. Piirustus- ja suunnittelukokeessa, samoin kuin ennakkotehtävissä, hakijalta vaaditaan kuvallista ilmaisukykyä, kolmiulotteisen tilan hahmotusta, mielikuvitusta ja kykyä koota annetut osatekijät mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi.

Luonnontieteen koe maisema-arkkitehdeille

Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmaan pyrkivät osallistuvat myös luonnontieteen kokeeseen, joka perustuu erilliseen pääsykoekirjallisuuteen. Kokeessa tehtävien arvosteluasteikko on 0-6 pistettä. Kokeessa on viisi essee-, määrittely- tai soveltavaa tehtävää. Kokeen maksimipistemäärä on 30. Tehtävät arvostellaan kokonaislukupistein. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla ne 10:llä. Kokeen suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää vähintään 1-/3 valintapistettä eli kahdeksaa arvostelupistettä.

Valintakoeuudistus 2020

Arkkitehti- ja maisema-arkkitehtikoulutuksen valintakokeet uudistuvat keväällä 2020. Lisätietoja uudesta valintakokeesta löydät alla olevasta DIA.fi -sivuston linkistä:

Arkkitehti- ja maisema-arkkitehtikoulutuksen valintakoeuudistus 2020