Miksi arkkitehtikoulutuksen valmennuskurssille?

Arkkitehdit suunnittelevat rakennuksia, kaupunkeja sekä asuinalueita. Opinnot ovat yhdistelmä taiteellisia sekä teknisiä oppiaineita, joissa korostuu käytännön suunnitteluharjoitukset ja innovatiivisuus.

Miksi Valmennuskeskuksen kurssille

1. Valmistaudu perusteellisesti kaikkiin koevaiheisiin

Kurssimme keskeinen tekijä on valintakoelähtöisyys. Kurssitehtävien vaatimuksissa on huomioitu eri oppilaitosten valintakokeiden ennakkotehtävävaihe, pääsykoetilanne sekä linjakohtaiset tehtävät. Kurssin aikana saat realistisen käsityksen pääsykokeiden vaatimustasosta, arviointiperusteista, tekniikoista, tehtävätyypeistä, kokeen aikarajojen puitteissa työskentelystä ja haastattelutilanteesta. 
"Oli kiva kun kurssitehtävät kattoivat kattavasti erilaiset pääsykoetehtävät."

2. Monipuolista tekniikoitasi ja välineiden käyttöäsi

Kurssin aikana opiskelet mm. erilaisia piirustus- ja maalaustekniikoita, tilankäyttöä, materiaalikuvausta, graafista suunnittelua sekä erilaisia toteutustapoja. Kurssin aikana teet luonnosharjoituksia sekä vaativuudeltaan valintakoetta vastaavia harjoitustöitä. Tekemisen ja arvioinnin kautta löydät vahvat puolesi ja saat ohjeita, kuinka voit kehittää heikompia osa-alueitasi. 
"Pääsin todella hyvin perille omista heikkouksistani ja tavastani kehittää niitä". "Sain työmotivaationi takaisin. Kiitos!"

3. Uudet ideat ja oma ilmaisutapa - opi muiden kurssilaisten töistä

Tekniikoiden hallinta ei yksin riitä, vaan pääsykokeessa on tärkeää myös ideat ja niiden toteuttaminen kuvalliseen muotoon yksilöllistä ilmaisutapaa korostaen. Ilmaisutapaa ja erilaisia tyylikeinoja voit harjoitella ainoastaan tekemällä ja näkemällä. Kurssillamme voit testata omia ideoitasi ja samalla oppia muiden tekemistä töistä, jotka tarjoavat uusia näkökulmia omaan työskentelyysi. 
"Paljon erityylisiä töitä, ei jämähdetty yhteen tyyliin. Sain niistä paljon irti". "Näkemykseni on laajentunut monissa asioissa: opettajat auttoivat minua katsomaan asioita eri tavalla".

4. Apunasi kuvataiteen ja muotoilun ammattiopettajat

Ammattitaitoisessa opettajatiimissämme on useampi opettaja, joista jokainen opettaa omia aihealueitaan. Kaikki opettajamme ovat alan tutkinnon suorittaneita ja heillä on usean vuoden kokemus alan opettamisesta eri oppilaitoksissa, oppilasvalinnasta ja pääsykokeeseen valmentamisesta. Taideteollisen kurssi on opettajatiimimme vuosien aikana kehittämä kokonaisuus, jonka sisältöjä kehitetään valintakoepainotusten ja alan muuttuessa. Näin varmistamme, että saat parhaan mahdollisen tuen ja asiantuntijuuden avuksesi valmistautuessasi kokeeseen.
"Teoria- ja tekniikkaopetus oli äärimmäisen hyvin esitettyä, perusteltua ja motivoivaa. Oli mukavaa saada palautetta opettajilta, joista näkee ja kuulee heti, että hommia on tehty useampi vuosi. Kurssi on erittäin motivoiva ja innostava!" 

5. Henkilökohtainen palaute ja ohjaus

Töiden tekemisen aikana saat henkilökohtaista ohjausta ja jokaisen työn jälkeen järjestetään yhteinen kritiikkitilaisuus. Opettajat pisteyttävät työt ja antavat palautteen kaikista harjoituksista. Opettajien antama palaute auttaa sinua tuomaan esiin vahvuutesi ja löytämään vielä kehittämistä vaativat osa-alueet. Palautteenantotilaisuuksissa harjoittelet lisäksi itse töiden arviointia ja pisteytystä, jotta opit ymmärtämään mitä töiden arviointiperusteilla tarkoitetaan. 
Kurssin lopulla jokaiselle kurssilaiselle on varattu lisäksi aika henkilökohtaiseen palaute- ja ohjaustuokioon.
"Opettaja osasi sanoa rakentavaa kritiikkiä. Kertoi rehdisti mikä työssä mätti, mutta löysi aina myös hyviä puolia."