AMK tekniikka ja liikenne - yleistä tietoa

Tekniikan ja liikenteen ala tarjoaa valmiudet teknistä osaamista vaativiin kehittämis- ja johtotehtäviin. Alalta valmistuu esimerkiksi asentajia, mekaanikkoja ja laitesuunnittelijoita.

AMK Tekniikka ja liikenne

Tekniikan ja liikenteen alalla valmistutaan tekniikan tai merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon. Koulutusohjelmissa on lukuisia suuntautumisvaihtoehtoja, jotka vaihtelevat ammattikorkeakouluittain ja voivat olla myös samannimisissä koulutusohjelmissa erisisältöisiä. Siksi onkin hyvä tarkastaa koulutusohjelman tiedot aina oppilaitoksesta.

Tekniikan alan opinnoissa hyödynnetään paljon yhteistyötä työelämän kanssa. Tutkintonimikkeenä tekniikan ammattikorkeakoulututkinnosta valmistuville on esimerkiksi insinööri tai laboratorioanalyytikko. Koulutusohjelmien laajuus vaihtelee 210–240 opintopisteen välillä ja suoritusaika 3,5–4 vuoteen.

Tekniikan tai merenkulun ammattikorkeakoulututkinnon ja työkokemuksen saavuttamisen jälkeen on mahdollista suorittaa 60 opintopisteen laajuinen ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Valmistuneet työskentelevät muun muassa auto- ja kuljetusalalla, elintarviketeollisuudessa, graafisella alalla, ITC-alalla, kone- ja metallialalla, LVI-alalla, paperi- ja kemianteollisuuden alalla, pintakäsittelyalalla, rakennusalalla, sähköalalla, tekstiili- ja vaatetusalalla tai merenkulkualalla.