AMK soteli - yleistä tietoa

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla työskennellään ihmisten hyvinvoinnin parissa. Yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja sosionomi.

Yleistä tietoa

Ammattikorkeakoulujen sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala tarjoaa ihmisläheisen ja vastuullisen tulevaisuuden vaihtoehdon. Alalla on tavoitteena edistää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä kouluttaa asiantuntijoita terveydenhuollon eri tasoille. Opinnot kestävät 3-4,5 vuotta ja ne koostuvat mm. perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta voi valmistua kolmeen eri tutkintoon: kauneudenhoitoalan, liikunnan tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkinnot sisältävät useita erilaisia koulutusohjelmia, joista voi valmistua oman alan asiantuntijaksi hyvin monenlaisiin tehtäviin. Terveydenhuollossa työskentelyyn vaaditaan tutkinnon lisäksi myös ammatinharjoittamisoikeus. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus TEO myöntää tämän oikeuden. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinnon ja työkokemuksen saavuttamisen jälkeen on mahdollista suorittaa vielä 90 opintopisteen laajuinen ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jossa opinnot painottuvat kehittämiseen ja johtamiseen. Joidenkin koulutusohjelmien kohdalla on mahdollista jatkaa opintoja yliopistossa.

Soteli-alan tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat mm. sairaanhoitaja, fysioterapeutti, sosionomi ja liikunnanohjaaja. Alalla tarvitaan hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja sekä joustavuutta ja organisointikykyä. Ihmisläheisessä työssä eri kielien osaaminen ja kulttuurien tuntemus katsotaan eduksi. Lisäksi työntekijän tulee vastata potilaan tai asiakkaan turvallisuudesta. Työ voi olla fyysistä, minkä vuoksi alalla voi olla terveyteen liittyviä rajoitteita.