AMK soteli - pääsykoetietoa

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla työskennellään ihmisten hyvinvoinnin parissa. Yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja sosionomi.

Pääsykoetietoa

Keväästä 2016 lähtien ammattikorkeakoulujen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla on ollut käytössä kaksivaiheinen valintakoe.

1) Esivalintakokeen perusteella karsitaan hakijat, jotka kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.

TARKAT TIEDOT ESIVALINTAKOKEESTA LÖYDÄT OSOITTEESTA soteli.metropolia.fi .

2) Varsinaisen valintakokeen perusteella tehdään lopulliset valinnat (esivalintakoe toimii siis vain karsivana kokeena). Ammattikorkeakoulut tekevät valintakoeyhteistyötä, jolloin varsinaisia valintakokeita tehdään yksi kutakin hakuryhmää kohti.

Esivalintakoe

Esivalintakoe on 1,5 tuntia kestävä sähköinen koe. Koe tehdään tietokoneella ja sen voi tehdä missä vain, kunhan käytössä on luotettava internet-yhteys. Kokeeseen pitää varautua myös laskimella, kynällä ja paperilla. Esivalintakoe pohjautuu osittain ennakkomateriaaliin. Ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukausi ennen koetta ja ennakkomateriaalin laajuus on 50-100 sivua. Seuraava esivalintakoepäivä on keskiviikko 24.4.2019.

Esivalintakokeessa on neljä osiota, jotka ovat:

  • ennakkomateriaaliin perustuva osio
  • suomen kielen osio
  • matematiikan osio
  • englannin kielen osio

Syksyllä 2018 ennakkomateriaalin osuus esivalintakokeen pisteistä oli 40 pistettä, matematiikan 15 pistettä, äidinkielen 15 pistettä ja englannin kielen 10 pistettä.

KEVÄÄN 2018 YHTEISHAKU Hakijat yhteishaku Aloituspaikat (ensikertalais-kiintiö) Koe max. 80 pistettä
DIAK Helsinki, sosionomi 1357 50 (40) 48,1
Haaga-Helia, liikunnanohjaaja (Vierumäki) 1139 80 (40) 39

Turku AMK, fysioterapeutti 

Turku AMK, sosionomi

1369

1979

45 (36)

25 (20)

57,2

59,8

TAMK, ensihoitaja

TAMK, kätilö

1940

991

25 (18)

20 (14)

63,7

59,8

JAMK, fysioterapeutti

JAMK, sosionomi

1380

1155

20 (16)

20 (16)

61,1

61,4

Lapin AMK, fysioterapeutti

Lapin AMK,  terveydenhoitaja

563

295

40 (30)

20 (15)

 

40,3

41.6

 

 

Varsinainen valintakoe

Esivalintakokeen tuloksen perusteella hakijat kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Hakija saa esivalintakokeen pisteet kaikkiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakoetta käyttäviin hakukohteisiin. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Ammattikorkeakoululuilla, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä sosiaali- ja terveysalalla, on neljä valintaryhmää. Hakija voi saada vain yhden valintakoekutsun saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin. Valintakokeesta saatu valintakoetulos on käytössä kaikkiin saman valintakoeryhmään kuuluviin koulutuksiin, joihin hakija on hakenut. Katso lisää tietoa valintakoeyhteistyön sivuilta.

Varsinaiset valintakokeet vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Yleensä sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa arvioidaan soveltuvuutta alalle (selvitetään hakijan motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia).

Tarkista aina Opintopolun kautta hakukohteesi tarkemmat valintakoetiedot siitä ammattikorkeakoulusta, johon olet hakemassa.

 

Valintakoe ja valintaperusteet uudistuvat 2019-2020

Ammattikorkeakoulut ottavat käyttöön uuden valintakokeen syksyllä 2019. Koe tulee olemaan ammattikorkeakoulujen yhteinen ja se syrjäyttää aiemmat valintakoemallit. Alustavasti on esitetty, että sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan kokeessa testataan opiskelijan päätöksenteko-, viestintä- ja kielitaitoja sekä matemaattista osaamista.

Vuoden 2020 keväällä uudistuvat ammattikorkeakoulujen valintaperusteet. Todistusvalinnasta tulee pääväylä ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville. Ylioppilastodistuksessa pisteytettäviä aineita on viisi, joista eniten pisteitä saa äidinkielestä, pitkästä kielestä sekä pitkästä matematiikasta. Lisäksi huomioidaan kaksi muuta reaaliainetta tai vierasta kieltä, jotka tuottavat eniten pisteitä. Myös ammattikoulutodistuksella on mahdollista hakea ammattikorkeakouluihin.