AMK Soteli esivalintakoe TAKUU SYKSY 2018 Helsinki

kaupunki
Helsinki
kurssin laajuus
44 ot
42 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
450
+15 € toimitus- ja käsittelykulut

Ajankohta:Opetus arki-iltaisin klo 16.30-20.45 2-3 krt/viikko. Tarkemman aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat ilmoittautuessasi.

Hinta: 450 euroa + 15 euroa toimitus- ja käsittelykulut. Varausmaksun osuus hinnasta 140 euroa. Tarkemmat maksutiedot täällä.

Kurssin laajuus: 44 oppituntia (ennakkomateriaali 24 oppituntia, matematiikka 12 oppituntia, englanti 4, simuloitu pääsykoe 2 oppituntia, kokeen palautus ja kertaus 2 oppituntia) + AMK Soteli KOTI kurssin opetusvideot 42 oppituntia.

AMK Soteli esivalintakoe kurssimme on Takuukurssi. Mikäli et pääse AMK Soteli hakukohteiden varsinaiseen valintakokeeseen, pääset vastaavalle kurssille seuraavana vuonna 140 eurolla!

Ainoana kurssijärjestäjänä kaikkiin AMK Soteli kursseihimme kuuluu AMK Soteli KOTI kurssin opetusvideot (42 oppituntia), joihin sinulla on rajaton katseluoikeus oman kurssisi ajan. Tämä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useaan kertaan. Vastaavaa etua et saa mistään muualta!

Matematiikan opetuksessa keskitytään esivalintakokeen matematiikan osiossa esiintyviin aihealueisiin.

Pääpaino opetuksessa on esivalintakokeen ennakkomateriaalin haltuun ottamisessa. Tämän osuuden opetus alkaa muutama päivä ennen ennakkomateriaalin julkaisemista. Ensimmäisellä kerralla opetetaan aineistotekstin hallintaa (mm. luku- ja muistiinpanotekniikkaa), jotta varmistetaan ennakkomateriaalin tehokas omatoiminen opiskelu. Ennakkomateriaaliosuuden opetus harjoittaa myös esivalintakokeen äidinkielen osioon. Englannin kielen opetuksessa käydään läpi esivalintakokeen englannin osiota vastaavia harjoituksia.

1. Ennakkoharjoittelu

Elokuun puolivälissä (noin kuukausi ennen esivalintakokeen ennakkoaineiston julkaisemista) saat ennakkomateriaalimme. Materiaali koostuu seuraavista elementeistä:

a)    Esivalintakokeen matematiikan osioon valmentavia tehtäviä 45 kpl. Tehtävät ovat esivalintakokeen tasoisia monivalintatehtäviä.
b)    Esivalintakokeen englannin kielen osioon valmentavia tekstinymmärrys tehtäviä. Tehtäviin kuuluu sanastoharjoituksia sekä artikkeliin perustuvia tehtäviä.
c)    Esivalintakokeen äidinkielen osioon valmentavia aineistotehtäviä 20 kpl. Tehtäviin kuuluu kaksi artikkelia, joihin molempiin on 10 monivalintatehtävää.

2. Ainekohtainen opetus kursseilla

Soteli esivalintakoe on haastava mm. monipuolisuutensa vuoksi. Erityisesti matematiikan ja ennakkoaineiston sisällöissä on monille haastavia ja vaikeasti ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Näihin kohtiin paneutuminen ja ongelmakohtien selvittäminen ovat suuressa roolissa hankittaessa valintakokeessa vaadittava itsevarmuus ja luottamus omaan osaamiseen. Tärkeimpien ja yleisesti vaikeaksi koettujen asioiden esiin nostaminen ja epäselvyyksien ratkaiseminen onnistuu parhaiten opettajiemme johdolla. Opettajat ovat valintakoevalmennuksen asiantuntijoita.

a)    Matematiikan opetuksessa keskitytään esivalintakokeen matematiikan osiossa esiintyviin aihealueisiin. Matematiikan opetusta on kolme iltaa eli yhteensä 12 oppituntia.
b)    Pääpaino opetuksessa on esivalintakokeen ennakkomateriaalin haltuun ottamisessa.  Tämän osuuden opetus alkaa muutama päivä ennen ennakkomateriaalin julkaisemista. Ensimmäisellä kerralla opetetaan aineistotekstin hallintaa (mm. tehokkaan lukemisen tekniikkaa, muistiinpanojen tekemistä, muistitekniikoita, vastaustekniikkaa), jotta varmistetaan ennakkomateriaalin tehokas omatoiminen opiskelu. Ennakkomateriaalin sisältöön paneudutaan viisi iltaa eli 20 oppituntia. Tämän osuuden opetus harjoittaa myös esivalintakokeen äidinkielen osioon.
c)    Englannin kielen opetuksessa käydään läpi esivalintakokeen englannin osiota vastaavia harjoituksia. Englannin kielen opetusta on yksi ilta eli 4 oppituntia.

3. Opetusvideot apuna

Ainoana kurssijärjestäjänä AMK Soteli kursseihimme kuuluu AMK Soteli KOTI kurssin opetusvideot, joita voit katsoa rajoituksetta oman kurssisi ohessa. Tämä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useaan kertaan.

4. Kurssimateriaali

Kurssimateriaali on runsas, oppimista tukeva ja kevään 2016 esivalintakokeen pohjalta laadittu materiaali. Materiaaliin kuuluu seuraavat kokonaisuudet:

a)    ennakkomateriaalin pohjalta tehdyt tiivistelmäkalvot (opettajan opetusmateriaali) sekä 120-160 monivalintatehtävää (määrä vastaa 3-4 esivalintakoetta) vastauksineen
b)    matematiikan tehtäviä malliratkaisuineen 45 kpl
c)    2-3 englannin kielen artikkelia, joihin jokaiseen kuuluu 10 tehtävää eli yhteensä 20-30 tehtävää vastauksineen
d)    Esivalintakokeen äidinkielen osioon valmentavia artikkeliin pohjautuvia aineistotehtäviä.

5. Oppisen seuranta ja simuloitu valintakoe

Valmennuskurssin aikana tekemiesi pistokokeiden avulla pystyt seuraamaan edistymistäsi. Kurssin päätteeksi pidetään simuloitu valintakoe, joka tarjoaa erinomaisen tilaisuuden harjoitella pääsykoetilannetta ja testata osaamistasi. Simuloitu valintakoe tarkastetaan, pisteytetään ja palautetaan viimeisellä kurssikerralla, joka toimii myös hyvänä kertauksena esivalintakoetta varten.

6. Sähköinen oppimisympäristö

Sähköinen oppimisympäristö on osa AMK Soteli valmennuskurssejamme. Verkon kautta voit mm. tulostaa opettajien luentorungot etukäteen itsellesi. Näin voit suunnata kaiken energiasi kuuntelemiseen, eikä aika kulu muistiinpanojen kirjoittamiseen. Näet myös kurssiisi liittyviä käytännön asioita ja voit tulostaa kokeita ym materiaaleja. Sähköinen oppimisympäristö aukeaa heti ilmoittautumisesi jälkeen. Sähköinen oppimisympäristö on käytössäsi rajoituksetta koko kurssin ajan aina pääsykokeeseen asti.