Oikeustieteen Online-kurssilla treenaat vastaustekniikan kuntoon ennen ennakkomateriaalin julkaisua!

Valtio- ja yhteiskuntatieteen pääsykokeet

Tutkimuskohteina ovat erilaiset sosiaaliset ilmiöt, rakenteet ja instituutiot. Valtiotieteilijät työskentelevät usein kansainvälisissä ympäristöissä ja opinnoissa on runsaasti eri suuntautumis- ja sivuainevaihtoehtoja. Lue viimeisimmät tiedot valtiotieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen pääsykokeesta.

Valtiotieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen pääsykokeet 2021

Suurimpaan osaan koulutusohjelmista uusista opiskelijoista 49 % valitaan pääsykokeella ja 51 % todistusvalinnalla. Todistusvalinnasta voit lukea tarkemmin Miten opiskelemaan -sivulta. 

Valtio- ja yhteiskuntatieteitä voi opiskella Helsingin, Turun, Tampereen, Itä-Suomen, Vaasan, Jyväskylän ja Lapin yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Kaikilla yliopistoilla on käytössä omat pääsykokeet ja vaatimukset. Poikkeuksena sosiaalityö, jossa on käytössä yhteisvalinta. Tältä sivulta löydät tietoja Helsingin yliopiston valtiotieteellisen pääsykokeista sekä sosiaalityön yhteisvalinnasta. Muiden yliopistojen tietoja löydät opintopolusta. 

Helsingin yliopiston valintakoetietoja

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma

Valintakoe järjestetään ma 31.5.2021 klo 14. Kokeen kesto on enintään neljä tuntia. Valintakoe perustuu ennakkoaineistoon sekä kokeessa jaettavaan aineistoon. Ennakkomateriaali julkaistaan opintopolun mukaan 23.4.2021 ja Helsingin yliopiston sivujen mukaan 30.4.2021. Oikea päivä päivitetään, kun olemme saaneet vahvistuksen yliopistolta oikeasta ajankohdasta. Ennakkomateriaali sekä kokeessa jaettava aineisto voivat olla englanninkielisiä. Ennakkomateriaali julkaistaan Helsingin yliopiston sivuilla. 

Uusista opiskelijoita 49 % (34 aloituspaikkaa) valitaan pääsykokeen kautta. Ensikertalaisille on varattu vähintään 26 paikkaa. 

Valintakoe koostuu useasta eri osiosta. Kaikilta kokeen tehneiltä arvioidaan osa 1 ja hakijat asetetaan sen perusteella paremmuusjärjestykseen. Kokeen loput osat arvioidaan vain osassa 1 parhaiten menestyneiltä hakijoilta. Tarkemmat tiedot valintakokeesta (mm. kuinka monta osaa kokeessa on, järjestämistapa- ja paikka) julkaistaan viimeistään 16.3.2021. 

Lue lisää opintopolusta

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma

Valintakoe järjestetään ke 26.5.2021 klo 14. Kokeen kesto on enintään neljä tuntia. Valintakoe perustuu ennakkoaineistoon sekä kokeessa jaettavaan aineistoon. Ennakkomateriaali julkaistaan pe 23.4.2021 Helsingin yliopiston sivuilla. 

Uusista opiskelijoista 49 % (33 aloituspaikkaa) valitaan pääsykokeella. Ensikertalaisille on varattu vähintään 24 paikkaa. 

Valintakoe koostuu useasta eri osiosta. Kokeeseen osallistuvalta edellytetään hyvää ennakkomateriaalin sisällönhallintaa. Kaikilta kokeen tehneiltä arvioidaan osa 1 ja hakijat asetetaan sen perusteella paremmuusjärjestykseen. Kokeen loput osat arvioidaan vain osassa 1 parhaiten menestyneiltä hakijoilta. Tarkemmat tiedot valintakokeesta (mm. kuinka monta osaa kokeessa on, järjestämistapa- ja paikka) julkaistaan viimeistään 16.3.2021.

Lue lisää opintopolusta

Muut Helsingin yliopiston kandiohjelmat:

Sosiaalitieteiden kandiohjelma 2021 

Taloustieteen kandiohjelma 2021

Filosofian kandiohjelma 2021

Sosiaalityön yhteisvalinta 2021

Sosiaalityön yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin, Tampereen, Turun, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Lapin yliopistot. Valintakoe järjestetään ma 1.6.2021 klo 9.00-13.00. Valintakoe perustuu pe 30.4.2021 klo 12 sosiaalityön yhteisvalinan sivuilla julkaistavaan artikkelikokoelmaan. Osa materiaalista voi olla englanninkielistä. 

Valintakoe koostuu ennakkoaineistoon perustuvasta osiosta sekä aineistokokeen osiosta. Aineisto-osuudessa edellytetään ennakkomateriaalin tietojen soveltamista pääsykokeessa jaettavaan materiaaliin. Tarkempia tietoja valintakokeesta (mm. järjestämistapa- ja paikka) julkaistaan viimeistään 16.3.2021.

Pääsykokeella valittavien aloituspaikat yliopistottain 

  Aloituspaikat Ensisijaiset hakijat
Helsinki 12 9
Tampere 19 13
Turku 13 9
Lappi 33 23
Itä-Suomi 28 19
Jyväskylä    


Linkit yliopistokohtaisiin koulutusohjelmatietoihin opintopolussa: 

Helsingin yliopisto 2021

Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 2021 

Lapin yliopisto, Rovaniemi 2021

Tampereen yliopisto 2021

Turun yliopisto 2021

Jyväskylän yliopisto 

Varmista menestymisesi pääsykokeessa ja tule kurssillemme!