Valtio- ja yhteiskuntatieteen pääsykoe

Tutkimuskohteina ovat erilaiset sosiaaliset ilmiöt, rakenteet ja instituutiot. Valtiotieteilijät työskentelevät usein kansainvälisissä ympäristöissä ja opinnoissa on runsaasti eri suuntautumis- ja sivuainevaihtoehtoja.

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia valintakokeita ei voida järjestää normaalisti. Lue tiedot muutoksista

Valtio- ja yhteiskuntatieteen pääsykokeet

Valtio- ja yhteiskuntatieteitä voi opiskella Helsingin, Turun, Tampereen, Itä-Suomen, Vaasan, Jyväskylän ja Lapin yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Kaikilla yliopistoilla on käytössä omat valintakokeet ja vaatimukset. Poikkeuksena sosiaalityö, jossa on käytössä yhteisvalinta. Tältä sivulta löydät tietoja Helsingin yliopiston pääsykoekäytännöistä sekä sosiaalityön yhteisvalinnasta. Muiden yliopistojen tiedot löydät opintopolusta. 

Keväällä 2020 suurimpaan osaan koulutusohjelmista uusista opiskelijoista 51 % valitaan opiskelemaan todistusvalinnalla ja 49 % pääsykokeella. Todistusvalinnasta voit lukea enemmän Miten opiskelemaan valtio- ja yhteiskuntatieteitä? -sivulta. 

Valintakoetietoja, Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa haetaan erillisiin kandiohjelmiin: 

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma 2020 (entiset valtio-opin linjat, maailmanpolitiikan tutkimus, politiikan tutkimus, hallinnon ja organisaatioiden tutkimus sekä viestintä)

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma 2020 (entiset antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian sekä talous- ja sosiaalihistorian pääaineet)

Politiikan ja viestinnän sekä Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmien valintakokeet muodostuvat ennakkomateriaaliin pohjautuvasta kirjallisuuskokeesta sekä aineistokokeesta. Aineistokokeen materiaali jaetaan koetilaisuudessa. Kokeessa jaettu aineisto voi olla kokonaan tai osittain englanninkielinen. Koetilaisuudessa jaettava aineisto on hakukohdekohtainen ja sen luonne sekä laajuus vaihtelee hakukohteittain. 

Valintakokeesta voi saada enintään 36 pistettä, josta kirjallisuuskokeen osuus on 14 pistettä ja aineistokokeen osuus 22 pistettä. Koetulos on kirjallisuuskokeen ja aineistokokeen yhteispistemäärä. Valinnan edellytyksenä on, että kirjallisuuskokeesta tulee saada vähintään 8 pistettä ja aineistokokeesta vähintään 11 pistettä. Mikäli kirjallisuuskokeen pistemäärä on vähemmän kuin 8 pistettä, aineistokoe jätetään arvostelematta.

Hakukohde Valintakoemateriaali Pääsykoe
Politiikka ja viestintä 24.4.2020 25.5.2020 klo 14-18
Yhteiskunnallinen muutos 24.4.2020 27.5.2020 klo 14-18


Lisäksi on kolme erillistä kandiohjelmaa, joissa on omanlainen opiskelijavalinta:

Sosiaalitieteiden kandiohjelma 2020 (entiset sosiologian, sosiaalipsykologian ja yhteiskuntapolitiikan pääaineet)

Sosiaalitieteen kandiohjelman valintakoe uudistuu täysin keväällä 2020. Hakijan tulee suorittaa avoimen yliopiston 5 opintopisteen kurssi riittävällä menestyksellä, jotta hän voi osallistua näyttökokeeseen, jonka perusteella uudet opiskelijat valitaan. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-100. Näyttökokeeseen kutsutaan 160 parhaiten kurssilla menestynyttä hakijaa, sillä ehdolla että kaikki 160 hakijaa ovat saaneet kurssista vähintään 81 pistettä. Jos 81 pisteen vähimmäisvaatimus ei täyty, kokeeseen kutsutaan vähemmän kuin 160 hakijaa. 

Näyttökoe perustuu kurssin luentoihin ja materiaaleihin. Jotkin koetehtävät perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan kirjalliseen aineistoon. Aineistona voidaan käyttää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai asemesta englanninkielistä aineistoa.

Taloustieteen kandiohjelma 2020

Filosofian kandiohjelma 2020
 

Sosiaalityön yhteisvalinta 2020

Sosiaalityön yhteisvalinnassa ovat keväällä 2020 mukana Helsingin, Tampereen, Turun, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Lapin yliopistot. Helsingin yliopistossa sosiaalityön koulutus on vuodesta 2017 alkaen ollut osana sosiaalitieteiden kandiohjelmaa, mutta keväällä 2020 se on jälleen oma erillinen hakukohteensa ja mukana yhteisvalinnassa. 

Valintakoe: Tiistaina 1.6.2020 klo 10.00-14.00. Koe järjestetään samanaikaisesti kaikissa yhteisvalintaan osallistuvissa yliopistoissa ja hakija voi osallistua valintakokeeseen haluamallaan paikkakunnalla. Osallistumispaikka ilmoitetaan sähköisellä hakulomakkeella. Ilmoitus koepaikasta on sitova. 

Valintakoevaatimukset:

  • ennakkomateriaali
  • kokeessa jaettava aineisto

Valintakokeen ennakkomateriaali on artikkelikokoelma, joka julkaistaan 30.4.2020 klo 12.00 Tampereen yliopiston verkkosivuilla. Ennakkomateriaali on suomen- ja ruotsinkielinen, mutta osa artikkeleista voi olla myös englanninkielisiä.

Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 60 pistettä: ennakkoaineistoon perustuvasta kokeesta (osio 1) 30 pistettä ja aineistokokeesta (osio 2) 30 pistettä. Aineistokokeessa edellytetään artikkelikokoelman tietojen soveltamista valintakokeessa jaettavaan materiaaliin. Kaikilta kokeessa olleilta arvostellaan osio 1, jonka jälkeen osio 2 tarkistetaan vain nilltä hakijoilta joiden kirjallisuuskokeesta saama pistemäärä on vähintään 60 % kaikkien kokeeseen osallistuneiden keskiarvosta. Voidakseen tulla valituksi, hakijan tulee saada osiosta 2 vähintään 7 pistettä. Lopullisessa valinnassa huomioidaan osioiden 1 ja 2 yhteispisteet.

Linkit yliopistokohtaisiin koulutusohjelmatietoihin opintopolussa: 

Helsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto, Rovaniemi
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto

Varmista menestymisesi pääsykokeessa ja tule kurssillemme!