Valtio- ja yhteiskuntatiede - pääsykoetietoa

Tutkimuskohteina ovat erilaiset sosiaaliset ilmiöt, rakenteet ja instituutiot. Valtiotieteilijät työskentelevät usein kansainvälisissä ympäristöissä ja opinnoissa on runsaasti eri suuntautumis- ja sivuainevaihtoehtoja.

Pääsykoetietoa

Valtio- ja yhteiskuntatieteitä opetetaan Suomen kaikissa yliopistoissa. Olemme keränneet tälle sivulle tietoa Helsingin yliopiston pääsykoekäytännöistä sekä sosiaalityön yhteisvalinnasta.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat 2020

Valtiotieteiden valintaperusteet uudistuvat keväällä 2020. Yhteispistekiintiö, jossa otetaan huomioon sekä menestys valintakokeissa että ylioppilaskirjoituksissa, poistuu kokonaan. Jatkossa puolet opiskelijoista valitaan ylioppilastodistuksen perusteella, jossa minimivaatimuksena on äidinkieli arvosanalla C.

Pisteitä voi saada yhteensä viidestä aineesta: äidinkieli, yksi seuraavista: filosofia, historia tai psykologia tai yhteiskuntaoppi sekä kolme ainetta, joista yksi voi olla ainereaali, yksi kieli ja yksi matematiikka. Eniten pisteitä tuottaa pitkä matematiikka.

Valintakoetietoja, Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa haetaan erillisiin kandiohjelmiin: 

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma 2019 (entiset valtio-opin linjat, maailmanpolitiikan tutkimus, politiikan tutkimus, hallinnon ja organisaatioiden tutkimus sekä viestintä)

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma 2019 (entiset antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian sekä talous- ja sosiaalihistorian pääaineet)

Sosiaalitieteiden kandiohjelma 2019 (entiset sosiologian, sosiaalipsykologian sosiaali-/yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön pääaineet)

Valintakokeiden päivämäärät ovat seuraavat:

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma:  8.5.2019 klo 10-15
Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma:  10.5.2019 klo 10-15 
Sosiaalitieteiden kandiohjelma:  3.5.2019 klo 10-15

Valintakoekirjallisuus julkaistaan sosiaalitieteissä 2.4.2019 ja muilla aloilla 5.4.2019.

Valintakoe koostuu kirjallisuuskokeesta sekä aineistokokeesta. Aineistokokeen materiaali jaetaan koetilaisuudessa. Aineiston saa pitää koetilaisuuden ajan. Valintakokeesta voi saada enintään 36 pistettä, josta kirjallisuuskokeen osuus on 14 pistettä ja aineistokokeen osuus 22 pistettä. Koetulos on kirjallisuuskokeen ja aineistokokeen yhteispistemäärä. Valinnan edellytyksenä on, että kirjallisuuskokeesta tulee saada vähintään 8 pistettä ja aineistokokeesta vähintään 11 pistettä. Mikäli kirjallisuuskokeen pistemäärä on vähemmän kuin 8 pistettä, aineistokoe jätetään arvostelematta.

Koetilaisuudessa jaettava aineisto on hakukohdekohtainen. Aineiston luonne ja laajuus vaihtelee hakukohteittain. Valintakokeessa jaettava aineisto voi olla suomeksi ja ruotsiksi tai englanniksi. Aineisto on käytettävissä koko koetilaisuuden ajan.

Lisäksi on kaksi erillistä kandiohjelmaa, joissa molemmissa on omanlainen opiskelijavalinta:

Taloustieteen kandiohjelma 2019

Filosofian kandiohjelma 2019
 

Sosiaalityön yhteisvalinta 2019

Sosiaalityön yhteisvalinnassa ovat keväällä 2019 mukana seuraavat yliopistot, joita klikkaamalla pääset suoraan Opintopolkuun kyseisen yliopiston valintavaatimuksiin:

Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto, Rovaniemi
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto

Valintakoe: Sosiaalityön yhteisvalinnan valintakokeet järjestetään tiistaina 21. toukokuuta klo 10.00-14.00. Koe järjestetään samanaikaisesti jokaisessa yhteisvalintaan osallistuvassa yksikössä, ja hakija voi osallistua valintakokeeseen haluamallaan paikkakunnalla. Osallistumispaikka ilmoitetaan sähköisellä hakulomakkeella. Ilmoitus koepaikasta on sitova. 

Valintakoevaatimukset:

  • ennakkomateriaali
  • kokeessa jaettava aineisto

Valintakokeen ennakkomateriaali on artikkelikokoelma, joka julkaistaan 23.4.2019 klo 12.00 Tampereen yliopiston verkkosivuilla.

Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 60 pistettä: pelkkään valintakoekirjaan perustuvasta kokeen osasta 30 pistettä ja aineisto-osasta 30 pistettä. Aineistokokeessa edellytetään valintakoekirjan tietojen soveltamista valintakokeessa jaettavaan materiaaliin. Ensin kaikilta kokeessa olleilta hakijoilta arvostellaan valintakoekirjaan perustuva koe. Aineistokoe tarkastetaan vain niiltä hakijoilta, joiden kirjakokeesta saama pistemäärä on vähintään 60 % kaikkien kokeeseen osallistuneiden keskiarvosta. Voidakseen tulla valituksi sosiaalityön yhteisvalinnassa, hakijan tulee saada aineistokokeesta vähintään 7 pistettä. Lopullisessa valinnassa huomioidaan kirjaan perustuvan kokeen ja aineistokokeen yhteispisteet.