Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Miten valtio- tai yhteiskuntatieteitä opiskelemaan?

Valtiotieteilijät työskentelevät usein kansainvälisissä ympäristöissä ja opinnoissa on runsaasti eri suuntautumis- ja sivuainevaihtoehtoja.

Miten opiskelemaan valtio- tai yhteiskuntatieteitä?

 

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan uusista opiskelupaikoista 51 % jaetaan ylioppilastodistuksen perusteella. Saman verran todistuksella valitaan Vaasan, Turun, Tampereen, Lapin ja Jyväskylän yliopistoihin. Itä-Suomen yliopistoon todistuksen perusteella pääsee hakukohteesta riippuen 51-53 % opiskelijoista ja Åbo Akademin ruotsinkielisiin koulutuksiin 60 %. 

Todistuksella sisään pyrkivillä hakijoilla tulee olla äidinkielestä kirjoitettuna vähintään arvosana C. Ylioppilastodistuksesta saa pisteitä viidestä aineesta:

  • Äidinkielestä
  • Filosofiasta, historiasta, psykologiasta tai yhteiskuntaopista (parhaat pisteet tuottavin aine näistä)
  • Kolme parhaat pisteet tuottavaa ainetta: yksi reaali, yksi kieli ja matematiikka

Ylioppilastodistuksen pisteytys:

  L E M C B A
Äidinkieli 33 27,5 22 16,5 11 5,5
Filosofia, historia, psykologia tai yhteiskuntaoppi 34 28,3 22,7 17 11,3 5,7

 

Matematiikka L E M C B A
Pitkä oppimäärä 36,1 30 24 18 12 6
Lyhyt oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

 

Kieli L E M C B A
Pitkä oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Keskipitkä oppimäärä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Lyhyt oppimäärä 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

 

Reaaliaineista parhaimmat pisteet tuottavat fysiikka, historia ja uskonto/elämänkatsomustieto. 

  L E M C B A
Fysiikka 26,5 22 17,6 13,2 8,8 4,4
Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
Uskonto/elämänkatsomustieto 24,5 10,4 16,3 12,2 8,2 4,1

 

Pistetaulukot ovat kokonaisuudessaan nähtävillä Opintopolussa.

Maksimipistemäärä todistusvalinnassa on 157,9 pistettä. Opiskelupaikan voit saada todistusvalinnan lisäksi pääsykokeella. Pääsykokeet ovat hakukohdekohtaisia ja muutamaa poikkeusta lukuunottamatta (mm. sosiaalityö) valtio- ja yhteiskuntatieteessä ei ole yhteisvalintaa. Valintakokeessa menestyminen edellyttää yleensä erillisen valintakoekirjallisuuden hallinnan lisäksi hyviä aineistonhallinnan valmiuksia, jotta löydät olennaiset kohdat aineistoista ja osaat soveltaa niitä ennakkoaineiston tietoihin. 

Valmistaudu pääsykokeeseen valmennuskursseilla ja todistusvalintaan abikurssilla

Tarjoamme sinulle parhaan mahdollisen opetuksen ja materiaalin, joiden avulla voit varmistaa tavoitteesi toteutumisen.

 

Kevään 2021 todistusvalinnan pisterajoja

Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
Politiikka ja viestintä, Helsingin yliopisto 134,7  138,3
Yhteiskunnallinen muutos, Helsingin yliopisto 133 134

 

Sosiaalityön pisterajat

Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
Helsingin yliopisto 121,6 119,6
Tampereen yliopisto 112,6 111,7
Turun yliopisto 105 104,3
Jyväskylän yliopisto 104,1 106,1
Itä-Suomen yliopisto 94,4 99,9
Lapin yliopisto 84,3 97,9

 

Kevään 2020 todistusvalinnan pisterajoja

  Ensikertalaiset Ei-ensikertalaiset
Politiikka ja viestintä, Helsingin yliopisto 135,6 138,7*
Yhteiskunnallinen muutos, Helsingin yliopisto 131,6 135,9*

*) Huom! Ei-ensikertalaisten pisterajat ovat todellisuudessa todennäköisesti alemmat, sillä luvuissa ei ole huomioitu varasijoilta opiskelemaan päässeitä. 

SOSIAALITYÖ Ensikertalaiset Ei-ensikertalaiset
Helsingin yliopisto 108,7 117,9*
Tampereen yliopisto 107,4 116*
Turun yliopisto  112,6 Ei tiedossa
Jyväskylän yliopisto 107,3 Ei tiedossa
Itä-Suomen yliopisto 90,0 90,0
Lapin yliopisto 85,1 99,2*

*) Huom! Ei-ensikertalaisten pisterajat ovat todellisuudessa todennäköisesti alemmat, sillä luvuissa ei ole huomioitu varasijoilta opiskelemaan päässeitä.

Valtio- ja yhteiskuntatieteiden opiskelu

Valtio- ja yhteiskuntatieteitä voi opiskella lähes kaikissa maamme yliopistoissa. Helsingissä opiskelu tapahtuu valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja muissa yliopistoissa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Valtiotieteilijät ovat taustoiltaan ja tavoitteiltaan hyvin erilaisia ihmisiä, mutta kaikkia heitä yhdistää kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin. Valtiotieteilijät seuraavatkin yhteiskunnan kehitystä sekä muutosta aitiopaikalta. Tutkimuskohteina ovat erilaiset sosiaaliset ilmiöt, rakenteet ja instituutiot.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta on monialainen ja kansainvälinen koulutusyksikkö. Tiedekunnalla on laajat suhteet ulkomaille eri yliopistoihin. Helsingistä valmistuu 25% maamme kaikista yhteiskuntatieteilijöistä.

Helsingin yliopistossa haetaan koulutusohjelmiin. Alkuun opiskellaan yhteisiä yhteiskuntatieteiden opintoja ja pääaine valitaan kandivaiheen aikana. Tarjolla Helsingin yliopistossa ovat seuraavat ohjelmat:

  • Politiikan ja viestinnän kandiohjelma
  • Sosiaalitieteiden kandiohjelma
  • Taloustieteen kandiohjelma
  • Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma
  • Filosofian kandiohjelma
  • Sosiaalityö

Tarkemmin alan opinnoista ja työelämästä voit lukea täältä

Ilmoittaudu kursseillemme ja menesty valintakokeessa!