Yli 700 AMK-sisäänpääsijää keväällä 2021 - Liity sinäkin onnistujien joukkoon!

Miksi valtio- ja yhteiskuntatieteen valmennuskurssille?

Katso kaikki valtio- ja yhteiskuntatieteiden kurssimme

1. Hyödynnä lyhyt valmistautumisaika tehokkaasti valtiotieteellisen valmennuskurssilla

Valtiotieteellisen pääsykokeeseen on aikaa valmistautua noin kuukausi materiaalin julkaisusta, joten tehokas ajankäyttö sekä hyvät luku- ja opiskelutekniikat ovat erittäin tärkeitä. Valtiotieteellisen valmennuskurssin rakenne on suunniteltu siten, että oppiminen etenee tehokkaasti ensimmäisestä tapaamisesta asti. Kurssi alkaa aineistokoeosuudella, jonka aikana harjoitellaan aineistokoetaitoja, erilaisten aineistojen käsittely-, luku- ja vastaustekniikkaa sekä ajankäyttöä. Aineisto-osuuden jälkeen, valintakoekirjallisuuden ilmestyttyä, aloitetaan välittömästi perehtyminen kirjallisuuteen. Kurssikertoja on 2-3 kertaa viikossa. Välipäivien ajaksi saat tehtäviä, harjoituksia jo käsitellyn asian kertaamiseen sekä tulevan kurssikerran asioihin perehtymiseen ja kotiesseisiin. 

"Mielestäni annetut tehtävät ja esseiden arvostelut olivat todella hyvä osa harjoittelua."

2. Ymmärrä olennainen – kokonaisuuksien kautta yksityiskohtiin valtiotieteellisen valmennuskurssin avulla

Kurssin aikana valintakoemateriaali käydään perusteellisesti läpi, keskitytään kokonaisuuksien ja yksityiskohtien jäsentämiseen sekä käsitellään keskeiset teemat ja käsitteet. Samalla valtiotieteellisen valmennuskurssilla harjoittelet löytämään myös itse koekysymysten paikkoja. Monipuoliset tehtävät tekevät opiskelusta mielekästä ja tehostavat oppimista. 

”Kurssi auttoi ymmärtämään kirjan sisältöä sekä opettajan kautta sai hyvin vastauksia vaikeisiin ongelmakohtiin, joita kirjassa tuli esille."

3. Harjoittele vastaustekniikkaa

Pääsykoevastauksessa vaaditaan kirjan asiasisällön erinomaista osaamista ja vastauksen tiivistämistä rajattuun vastaustilaan. Tehtävänannosta riippuen kirjan käsitteitä ja kokonaisuuksia täytyy osata kuvailla, vertailla, soveltaa ja yhdistää. Vastaustekniikan harjoittelemiseksi kurssilla kirjoitetaan paljon. Kurssimateriaali sisältää opettajan tunneilla jakaman luentomateriaalin, johon on koottu keskeiset asiat valintakoemateriaalista, tehtäviä sekä aineistoharjoituksia. 

4. Hallitse aineistokoetaidot

Toisin kuin moni ajattelee, myös aineistokoe- ja erilaisia tekstinkäsittelytaitoja voi harjoitella, kuten juuri valtiotieteellisen valmennuskurssilla. 

Aineistokokeella arvioidaan yliopistossa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja ja sen merkitys on kasvanut viime vuosina. Aineistokoeosuus muodostaa yli puolet kokeen pisteistä. Aineistot voivat koostua erilaisista ja erimittaisista teksteistä, kuvista ja taulukoista. Aineistojen määrä ja pituus voi vaihdella ja tekstejä voi olla useampia. Kokeessa menestyminen edellyttääkin hyviä tekstinkäsittelyvalmiuksia löytääksesi olennaiset kohdat aineistoista ja niiden sovelluskohdat pääsykoekirjan tietoihin. Valtiotieteellisen valmennuskurssin erillisillä aineistokoekerroilla tehdään erilaisia tekstiharjoituksia, harjoitellaan ajankäyttöä ja aineistokokeen vastaustekniikkaa. 

Opettajat antavat valtiotieteellisen valmennuskurssilla henkilökohtaista palautetta osaamisen ja vastaustekniikan kehittämiseksi.

"Tehtävät hyviä ja tarpeeksi kriittisesti arvosteltu. Kiva kun palautteeseen oli aina jaksettu miettiä kunnolla sanottavaa."

5. Harjoittele pääsykoetilanne etukäteen

Kokemuksemme mukaan moni ensikertaa pyrkivä arvioi osaamisensa tarkkuuden sekä ajankäytön väärin koetilanteessa. Kurssiimme kuuluu harjoituspääsykoe, jotta kaikki kurssilaisemme voivat harjoitella koetilannetta ja ajankäyttöä ennen varsinaista valtiotieteellisen pääsykoetta. Opettaja arvioi kokeen ja antaa palautteen siitä, mitä asioita tulee jatkossa harjoitella. Kokeeseen sisältyy aineisto-osuus. 

"Opettaja puuttui heti ongelmaan jos monissa vastauksissa oli samoja virheitä. Eipähän tule niitä sitten kokeessa tehtyä."

6. Asiantunteva opetus tukee oppimista

Osaamisemme perustuu kokemukseen ja järjestelmälliseen kehitystyöhön. Valtiotieteellisen valmennuskurssin opetus on pääsykoelähtöistä - tavoitteena ei ole yleissivistyksen karttuminen vaan opiskelupaikka. Opettajiemme valintakriteerit ovat tarkat: opetusnäytteissä heiltä edellytetään sisällöllistä asiantuntemusta, perusteellista pääsykokeen tuntemusta, opetustaitoa sekä taitoa innostaa ja motivoida. Kaikki opettajamme ovat valmistuneita tai opintojen loppusuoralla olevia valtiotieteiden opiskelijoita. Lisätietoja löytyy sivultamme tutustu opettajiin -kohdasta, jonne on koottu opettajaesittelyt eri aloilta.

"Opettaja osasi vastata hyvin kysymyksiin, tunsi kirjan perusteellisesti ja osasi antaa loistavia esimerkkejä, jotka avasivat asiaa ja jäivät mieleen." 

 

Ota yhteyttä

Tytti Luuri
Valmennusjohtaja, KM
Puhelin: 020 7280 363
tytti.luuri@valmennuskeskus.fi
Vastuualueet: oikeustiede, logopedia, valtiotieteet, kielten abikurssit, opinto-ohjaajien palvelut, stipendit, laskutus, asiakaspalvelu