Sosiaalityön yhteisvalinta Takuu, Helsinki 2020

kaupunki
Helsinki
kurssin laajuus
56 ot
48 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
580
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
ilmoittaudu tästä

Kurssimme valmentaa sosiaalityön yhteisvalinnan kokeeseen, jossa mukana ovat Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot.

Paikka: Helsinki

Ajankohta: 1.4.-18.5.2020. Kaksi harjoituspääsykoetta, joista ensimmäinen kurssin puolivälissä huhtikuussa ja toinen toukokuussa kurssin lopuksi.

Aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. 

Hinta: 580 euroa + 15 euroa toimitus- ja käsittelykulut. Voit maksaa kurssin 1-6 erässä tai verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Tarkemmat maksutiedot täällä.

Takuu: Kurssi on Takuu–kurssi ja mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat vastaavan kurssin ensi vuonna puoleen hintaan.

Kurssin laajuus: 56 oppituntia

Valmennuskurssillamme opiskelu tapahtuu noin 20 hengen oppilasryhmissä, mikä mahdollistaa henkilökohtaisen opetuksen ja tiiviin vuorovaikutuksen opettajan ja oppilaiden kesken. Kurssin aikana käydään pääsykoeaineisto perusteellisesti läpi, käsitellään keskeisiä teemoja, keskitytään kokonaisuuksien ja yksityiskohtien jäsentämiseen sekä selvennetään keskeiset käsitteet. Tehtävät ja opettajan antama palaute auttavat sinua jäsentämään ennakkoaineiston asioita, kehittävät vastaustekniikkaa, auttavat arvioimaan omaa osaamistasi ja ajankäyttöäsi pääsykoetilanteessa sekä opettavat ennakkoaineiston tiedon soveltamista aineistokoetta varten. Kurssin pääpaino on ennakkoaineiston läpikäymisessä ja sen lisäksi tehdään 3-4 aineistoharjoitusta harjoituspääsykokeiden lisäksi. Aineistokoetekniikkaa ja ajankäyttöä harjoitellaan sille erikseen varatuilla opetuskerroilla, jolloin saat myös kattavan aineistokoemateriaalimme.

Kurssin kuvaus

Ennakkoharjoittelutehtävät: Maaliskuun alkupuolella opettaja lataa Moodlen sähköiseen oppimisympäristöön valmistautumisohjeet sekä kurssin ennakkotehtävät, jotka palautetaan opettajalle arvioitavaksi ennen kurssin alkua. Ennakkotehtävien avulla aloitat ohjatun perehtymisen pääsykoeaineistoon ja aloitat vastaustekniikan harjoittelun.

Pääsykoevalmentautumisen työkalut: Illan aikana käydään läpi erilaisia luku- ja muistiinpanotekniikoita sekä lukusuunnitelmaan ja aikataulun laatimista helpottavia asioita. Tehokkaat luku- ja muistiinpanotekniikat helpottavat asiasisältöjen hallintaa sekä niiden muistamista vastausta laadittaessa.

Kurssin opetus: Kurssilla opettaja käy läpi pääsykoemateriaalin keskittyen sisäänpääsyn kannalta keskeisiin teorioihin, käsitteisiin ja ongelmakohtiin. Jokaisen kurssikerran aluksi kerrataan edellisen kerran asiat kotitehtävien tai pistokokeiden avulla. Jokaisella kerralla käsitellään uusi kokonaisuus ja tehdään opetuksen lisäksi tehtäviä asioiden sisäistämiseksi ja kertaamiseksi. Jokaisen kurssikerran jälkeen saat kotitehtäväksi perehtyä uuteen aihealueeseen ja esseetehtävän. Tehtävien avulla harjoittelet myös ajankäyttöä koevastaamista varten. Näin toimittaessa ennakkoaineiston sisällöt tulee käsiteltyä vähintään kolmeen kertaan kurssin aikana. Lisäksi harjoitellaan aineistokoevastaamista.

Kaksi harjoituspääsykoetta: Harjoituspääsykokeiden avulla testaat osaamistasi ja harjoittelet ajankäyttöäsi koetilannetta varten. Kokemuksemme mukaan moni ensikertaa pääsykokeeseen valmistautuja arvioi aikansa väärin koetilanteessa, ennen kaikkea aineistokokeessa. Tämän vuoksi harjoituspääsykokeet kuuluvat olennaisena osana kurssiimme, jotta kaikki kurssilaisemme voivat harjoitella niiden avulla.

Kokeen palautus ja kertaus: Opettaja palauttaa kokeet arvioituna ja pisteytettynä sekä saat henkilökohtaiset kommentit osaamisestasi. Kurssin viimeisenä kokeen palautus- ja kertausiltana sinulla on vielä mahdollisuus varmistaa itsellesi epäselviä asioita ennen pääsykoetta.

Kurssin jälkeen: Sinulla on vajaa viikko aikaa kerrata ja varmistaa osaamisesi kokeessa. Kurssilla jaetun tiivistelmän ja harjoitusten avulla kertaat tehokkaasti sekä varmistat asioiden osaamisen.