Psykologian pääsykoe

Yli puolet kevään 2019 valintakokeen tehtävistä käsitteli tilastotiedettä ja matemaattis-loogista päättelyä.

Psykologian opiskelijavalinta uudistuu

Keväällä 2020 opiskelijavalinta muuttuu siten, että 60% uusista opiskelijoista valitaan yo-todistuksen perusteella ja 40% valintakokeen perusteella. 

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

äidinkieli
psykologia
matematiikka (pitkä tai lyhyt)
yksi ainereaali
yksi kieli
Mikäli hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, hän ei saa siitä pisteitä. Hakija otetaan kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. 

Eniten pisteitä tuottavat aineet ovat (maksimi pisteet 157,9):

1. pitkä matematiikka
2. psykologia 
3. äidinkieli
4. pitkä kieli
5. fysiikka

Jatkossa valintakoekiintiössä opiskelupaikkoja tavoittelee yhä suurempi määrä opiskelijoita suhteessa tarjolla oleviin aloituspaikkoihin nähden, sillä valintakokeeseen valmistautuu usein myös ne hakijat, joiden todistusvalintapisteet ovat riittäneet opiskelupaikkaan 3-4 hakukohteessa, mutta jotka haluavat tavoitella vielä mahdollisuutta päästä opiskelemaan 1-2 hakukohteen opiskelupaikkoihin valintakokeen kautta. Näin ollen kokeessa tulee menestyä hyvin opiskelupaikan saamiseksi.

 

Valintakoevaatimukset 2019

Alta löydät suorat linkit kunkin yliopiston omiin tietoihin Opintopolku.fi -sivustolle.

Helsingin yliopisto: Valintakoetiedot psykologia 2019 - Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto, Joensuu: Valintakoetiedot psykologia 2019 - Joensuu

Jyväskylän yliopisto: Valintakoetiedot psykologia 2019 - Jyväskylän yliopisto

Tampereen yliopisto: Valintakoetiedot psykologia 2019 - Tampereen yliopisto

Turun yliopisto: 
Valintakoetiedot psykologia 2019 - Turun yliopisto


Psykologian valintakoe 2019

Psykologian valintakoeyhteistyössä ovat vuonna 2019 mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot. Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoista ovat mukana kandiohjelman ja maisteriohjelman hakukohteet, muista yliopistoista hakukohteet, joissa hyväksytty hakija valitaan päähaun hakukohteessa suorittamaan sekä psykologian kandidaatin että maisterin tutkinnot. Lisäksi Jyväskylän yliopistosta on mukana avoimen väylä, psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma (psykologian kandidaatti ja filosofian maisteri). Kaikkiin mainittuihin psykologian koulutuksiin on yksi yhteinen kirjallinen valintakoe. Kyse ei ole kuitenkaan yhteisvalinnasta.

Kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa tiistaina 7.5.2019 klo 9–13

Yhteishaussa psykologian koulutukseen päähaun hakukohteeseen hakevan hakijan tulee osallistua valintakokeeseen yliopistossa, jonka hän on asettanut ylimmäksi hakukohteeksi korkeakoulujen yhteishaussa psykologian valintakoeyhteistyössä mukana olevien hakukohteiden joukossa. Muualla tehtyä koetta ei arvioida.

Valintakoe on yksiosainen ja kestää neljä tuntia. Valintakokeessa voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä.

Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan materiaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja tilastollisten menetelmien perusteiden ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä. Valintakoevaatimuksena oleva materiaali, joka julkaistaan kuukautta ennen valintakoetta ei ole käytettävissä valintakokeessa.

Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Laskimessa on neliöjuuri- ja muistitoiminnot. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa voidaan antaa myös taulukoita, kuvia ja kaavoja.  

Valintakoemateriaali julkaistaan tiistaina 9.4.2019 klo 12.00 Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla. Materiaali on pääosin suomenkielinen, mutta voi sisältää myös englanninkielisiä tekstejä. Englanninkielisten tekstien yhteydessä on sanasto, jossa selitetään materiaalissa käytetyt englanninkieliset termit ja käsitteet.  


Lähtöpisteytys:

Yo-tutkinnon lähtöpisteytys on yhtenäistetty kaikkien yliopistojen osalta: Lähtöpisteytys psykologian opiskelijavalinta