Psykologian pääsykoe

Yli puolet kevään 2019 psykologian pääsykokeen tehtävistä käsitteli tilastotiedettä ja matemaattis-loogista päättelyä.

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia valintakokeita ei voida järjestää normaalisti. Lue tiedot muutoksista

Psykologian pääsykoe 2020


Koronatilanteesta aiheutuneiden muutosten vuoksi psykologian yhteisvalinnan hakukohteiden uudet valintaperusteet julkaistaan kokonaisuudessaan 30.4.2020. Lisätietoa annetaan siinä vaiheessa, kun valintaperusteet on hyväksytty kaikissa yliopistoissa eli viimeistään 30.4.2020. Lisätietoa löydät seuraavilta sivuilta:

Psykologian yhteisvalintasivusto

Helsingin yliopiston Opiskelijavalinnat koronavirustilanteessa

 

Alla olevat tiedot on julkaistu ennen Koronatilanteesta aiheutuneita muutoksia:

Psykologian kandidaatti- + maisteritutkinnon yhteisvalinnassa ovat keväällä 2020 mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot. Hakijan on mahdollista hakea samalla kokeella kaikkiin koulutusohjelmiin. Lisäksi Helsingin yliopiston psykologian maisteriohjelma on valintakoeyhteistyössä edellä mainittujen hakukohteiden kanssa.

Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa koepaikkakunta hakulomakkeella. Hakuajan päättymisen jälkeen koepaikkaa ei voi enää muuttaa.

Kirjallinen valintakoe järjestetään 20.5.2020 klo 9–12. Valintakoe on yksiosainen ja kestää kolme tuntia. Valintakokeessa voi olla monivalinta- ja muun tyyppisiä tehtäviä. Psykologian valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä.

Hakijoiden käyttöön annetaan psykologian pääsykokeen ajaksi perustaskulaskin (ns. nelilaskin). Laskimessa on neliöjuuri- ja muistitoiminnot. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa voidaan antaa myös taulukoita, kuvia ja kaavoja.

Psykologian pääsykokeen tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan materiaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja tilastollisten menetelmien perusteiden ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Psykologian valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä. Valintakoevaatimuksena oleva materiaali, joka julkaistaan kuukautta ennen valintakoetta ei ole käytettävissä valintakokeessa.

Valintakoemateriaali julkaistaan keskiviikkona 22.4.2020 klo 12.00 Psykologian yhteisvalinnan sivustolla. Materiaali voi sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai asemesta englanninkielistä aineistoa. Mikäli materiaali sisältää englanninkielistä aineistoa, julkaistaan materiaalin yhteydessä ydintermien käännökset. Materiaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. 

Valintaperusteet

Keväällä 2020 uusista opiskelijoista 60% valitaan opiskelemaan suoraan yo-todistuksen tai sitä vastaavan tutkinnon perusteella ja 40% valintakokeen perusteella. 70% kaikista psykologian aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat.

Todistusvalinta:

Pisteitä voi saada yo-todistuksen viidestä aineesta:

äidinkieli
psykologia
matematiikka (pitkä tai lyhyt)
yksi ainereaali
yksi kieli

Mikäli hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, hän ei saa siitä pisteitä. Hakija otetaan kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Vanhamuotoisesta reaalista ei saa pisteitä.

Eniten pisteitä tuottavat aineet ovat (maksimi pisteet 157,9):

1. pitkä matematiikka
2. psykologia 
3. äidinkieli
4. pitkä kieli
5. fysiikka

Yo-tutkinnon ja muiden vastaavien tutkintojen lähtöpisteytystaulukot löydät täältä: Lähtöpisteytys psykologian opiskelijavalinta Tasapistetilanteessa käytetään tasaajakriteerejä, jotka on eritelty tarkemmin psykologian yhteisvalinnan sivuilla ja Opintopolussa.

Hakijan tulee saada vähintään 70 pistettä voidakseen tulla valituksi todistusvalinnassa. Huomaathan, että tämä ei tarkoita todistusvalinnassa hyväksyntää vaan ylipäänsä mahdollisuutta tulla huomioiduksi todistusvalinnassa.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon viimeistään keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020 mennessä. Yliopistot eivät vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.

Yhteishaun aikataulun mukaan todistusvalinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27.5.2020. Psykologian yhteisvalinnan osalta todistusvalinnan tulokset pyritään saamaan valmiiksi ennen valintakoetta, mutta hakijan on syytä varautua osallistumaan valintakokeeseen siltä varalta, että todistusvalinnan tulokset eivät valmistu ennen koetta.

Jos hakijaa ei ole valittu todistusvalinnassa ylemmiksi asettamiinsa psykologian yhteisvalinnan hakukohteisiin, hän voi osallistua valintakokeeseen.

Koevalinta: 

Valintakoetehtävien yhteenlaskettu raakapistemäärä muutetaan valintakoepisteiksi välille 0,000 – 120,000. Koe tulee suorittaa hyväksytysti, jotta hakija voidaan huomioida koevalinnassa. Minimi hyväksymispisteraja on 60 pistettä.

Psykologian yhteisvalintasivusto

Löydät kevään 2020 tiedot kootusti Psykologian yhteisvalinnan sivustolta: Psykologian yhteisvalintasivusto


Psykologian valintakoevaatimukset 2020 yliopistoittain Opintopolussa: 

Alta löydät suorat linkit kunkin yliopiston omiin tietoihin Opintopolku.fi -sivustolle.

Helsingin yliopisto: Valintakoetiedot psykologia 2020- Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto, Joensuu: Valintakoetiedot psykologia 2020 - Joensuu

Jyväskylän yliopisto: Valintakoetiedot psykologia 2020 - Jyväskylän yliopisto

Tampereen yliopisto: Valintakoetiedot psykologia 2020 - Tampereen yliopisto

Turun yliopisto: Valintakoetiedot psykologia 2020 - Turun yliopisto