Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Psykologian pääsykoe

Psykologian valintakoe 2022

Valintakoe on yhteinen psykologian ja logopedian koulutusohjelmille. Hakija voi samalla kokeella hakea sekä psykologian että logopedian koulutusohjelmiin, maksimissaan kuuteen hakukohteeseen. 

Myös Helsingin yliopiston erillinen maisterikoulutusohjelma on valintakoeyhteistyössä mukana ja siihen pyrkivät tekevät saman kokeen. Kevään 2022 osalta maisteriohjelman valintatietoja ei ole vielä julkistettu. 

Valintakoetiedot 2022

Psykologian ja logopedian yhteinen kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa keskiviikkona 25.5.2022 klo 9.00–12.00. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeella. Valintaa ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.

Valintakoevaatimuksena oleva ennakkomateriaali julkaistaan keskiviikkona 27.4.2022 klo 12.00 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön nettisivuilla. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. Ennakkomateriaali ja/tai kokeessa jaettava aineisto voivat sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Mikäli englanninkielistä aineistoa on, julkaistaan sen yhteydessä ydintermien käännökset. 

Valintakoe on yksiosainen ja kestää kolme tuntia. Valintakokeessa voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä.

Pääsykokeen tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä siinä laajuudessa kuin asiat on esitetty valintakokeen ennakkomateriaalissa ja/tai kokeessa jaettavassa aineistossa. Pääsykoe on yksiosainen ja siinä voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä.

Valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä. Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa voidaan antaa myös taulukoita, kuvia ja kaavoja. 

Valintakoevaatimukset ovat yhtäläiset kevään 2021 valintakokeen kanssa. Katso psykologian ja logopedian kevään 2021 pääsykoeanalyysit tästä.

Valintakokeen pisteytys 

Valintakokeesta saadut raakapisteet muutetaan valintakoepisteiksi skaalauskertoimen avulla. Valintakokeesta saatava yhteenlaskettu raakapistemäärä muutetaan valintakoepisteiksi välille 0,000 – 120,000 alla olevan mukaisesti.

  • Valintakokeeseen 1 % parhaiten vastanneiden joukkoon kuuluvat saavat valintakoepistemääräkseen 120,000 pistettä.
  • Skaalauskerroin lasketaan jakamalla luku 120,000 sen hakijan raakapistemäärällä, joka sijoittuu viimeisenä 1 % parhaiten vastanneiden joukkoon.
  • Muiden hakijoiden lopullinen valintakoepistemäärä lasketaan kertomalla hakijan raakapistemäärä skaalauskertoimella. Pistemäärä pyöristetään kolmen desimaalin tarkkuudelle.

Pääsykokeen pisteytystä voidaan painottaa eri tavoin psykologian ja logopedian hakukohteissa. Mikäli painotuseroja on, niistä ilmoitetaan valintakokeen tehtävien yhteydessä. Mikäli pisteytyksessä on oppiainekohtainen painotus, toteutetaan valintakoepisteiden skaalaus yllä kuvatun mukaisesti, mutta koepisteet skaalataan erikseen psykologian hakijoiden kesken ja erikseen logopedian hakijoiden kesken. 

Psykologian todistusvalinta 2021

Alla olevat todistusvalinnan tiedot koskevat psykologian hakukohteita. Logopediassa on oma, erillinen todistusvalinnan pisteytys.

Keväällä 2021 uusista psykologian opiskelijoista 60% valitaan opiskelemaan suoraan yo-todistuksen tai sitä vastaavan tutkinnon perusteella ja 40% valintakokeen perusteella. 70% kaikista psykologian aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat.

Pisteitä voi saada yo-todistuksen viidestä aineesta:

äidinkieli
psykologia
matematiikka (pitkä tai lyhyt)
yksi ainereaali
yksi kieli

Mikäli hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, hän ei saa siitä pisteitä. Hakija otetaan kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Vanhamuotoisesta reaalista ei saa pisteitä.

Eniten pisteitä tuottavat aineet ovat (maksimi pisteet 157,9):

1. pitkä matematiikka
2. psykologia 
3. äidinkieli
4. pitkä kieli
5. fysiikka

Yo-tutkinnon ja muiden vastaavien tutkintojen lähtöpisteytystaulukot löydät täältä: Lähtöpisteytys psykologian opiskelijavalinta Tasapistetilanteessa käytetään tasaajakriteerejä, jotka on eritelty tarkemmin psykologian yhteisvalinnan sivuilla ja Opintopolussa.

Hakijan tulee saada vähintään 90 pistettä voidakseen tulla valituksi todistusvalinnassa. Huomaathan, että tämä ei tarkoita todistusvalinnassa hyväksyntää vaan ylipäänsä mahdollisuutta tulla huomioiduksi todistusvalinnassa.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon viimeistään keväällä 2021 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 18.5.2021 mennessä. Yliopistot eivät vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.

Yhteishaun aikataulun mukaan todistusvalinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille viimeistään 31.5.2021. Psykologian yhteisvalinnan osalta todistusvalinnan tulokset pyritään saamaan valmiiksi ennen valintakoetta, mutta hakijan on syytä varautua osallistumaan valintakokeeseen siltä varalta, että todistusvalinnan tulokset eivät valmistu ennen koetta.

Jos hakijaa ei ole valittu todistusvalinnassa ylemmiksi asettamiinsa psykologian yhteisvalinnan hakukohteisiin, hän voi osallistua valintakokeeseen.

Psykologian todistusvalinnan pisterajat 2021

Hakukohde Ensikertalaiset
Helsingin yliopisto 137,5
Tampereen yliopisto 136,5
Oulun yliopisto 127,8
Turun yliopisto 134
Jyväskylän yliopisto 129,8
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu) 126,4


Katso esimerkkitodistukset, joilla olisi saavuttanut psykologian opiskelupaikan keväällä 2021.

 

Psykologian todistusvalinnan pisterajat 2020

Keväällä 2020 koronaviruksen vaikeuttaessa opiskelijavalintoja, todistuksella valittavien osuutta kasvatettiin poikkeuksellisesti psykologian opinnoissa 60 prosentista 70 prosenttiin. Näin ollen todistuvalinnan perusteella hyväksyttävien pisterajat tulee keväällä 2021 olemaan todennäköisesti jonkin verran viime keväistä korkeammat. Taulukosta löydät kevään 2020 psykologian todistusvalinnan pisterajat.

Yliopisto Ensikertalaiset Kaikki hakijat
Helsingin yliopisto 140,9 p. 140,4 p.
Tampereen yliopisto 135,6 p. 135,5 p.
Turun yliopisto 135,6 p. 135,1 p.
Jyväskylän yliopisto 131,9 p. 131,3 p.
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu) 129,1 p. 129,1 p.

 

Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön sivusto

Löydät kevään 2021 tiedot kootusti Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön sivustolta: Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyö


Psykologian valintakoevaatimukset 2021 yliopistoittain Opintopolussa: 

Alta löydät suorat linkit kunkin yliopiston omiin tietoihin Opintopolku.fi -sivustolle.

Helsingin yliopisto: Valintakoetiedot psykologia 2021 - Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto, Joensuu: Valintakoetiedot psykologia 2021 - Joensuu

Jyväskylän yliopisto: Valintakoetiedot psykologia 2021 - Jyväskylän yliopisto

Tampereen yliopisto: Valintakoetiedot psykologia 2021 - Tampereen yliopisto

Turun yliopisto: Valintakoetiedot psykologia 2021 - Turun yliopisto 

Oulun yliopisto: Valintakoetiedot psykologia 2021 - Oulun yliopisto Oulun yliopisto alkaa kouluttaa syksystä 2021 alkaen psykologeja ja kohde on mukana jo kevään 2021 hauissa. Valintakoe on sama kuin muissa psykologian hakukohteissa. Oulun osalta tarkemmat tiedot päivittyvät Opintopolkuun ja valintasivustolle myöhemmin. Aloituspaikkoja on jaossa 40. Opinnoissa on kaksi painopistettä 1) työhyvinvointi ja muuttuva työelämä sekä 2) lasten ja nuorten sosioemotionaaliset häiriöt ja niihin liittyvät psykologiset interventiot.