Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Psykologia - Miten pääset opiskelemaan

Psykologia tutkii ihmistä ja psyykkisiä toimintoja. Opinnoissa perehdytään psykologian tieteellisiin lähtökohtiin, tutkimukseen ja teorioihin sekä psykologian sovelluksiin.

Miten psykologiaa pääsee opiskelemaan?

Psykologian opiskelupaikkojen suosio on kasvussa, minkä vuoksi alaa on vaikea päästä opiskelemaan. Käytännössä hakijalla on oltava todella hyvä ylioppilastodistus tai vaihtoehtoisesti on panostettava valintakokeeseen erittäin huolella. 

Keväällä 2019 yliopistoissa otettiin käyttöön yhteinen psykologian valintakoe. Hakijan on mahdollista hakea yhdellä kokeella kaikkiin psykologian hakukohteisiin, lukuun ottamatta ruotsinkielistä tutkintoa Åbo Akademissa, johon on edelleen oma valintakoe.

Keväällä 2020 opiskelijavalinta muuttuu siten, että 60% uusista opiskelijoista valitaan yo-todistuksen perusteella ja 40% valintakokeen perusteella. 

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

  • äidinkieli
  • psykologia
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • yksi ainereaali
  • yksi kieli

Mikäli hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, hän ei saa siitä pisteitä. Hakija otetaan kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. 

Eniten pisteitä tuottavat aineet ovat (maksimipisteet 157,9):

1. pitkä matematiikka
2. psykologia
3. äidinkieli
4. pitkä kieli
5. fysiikka

Jatkossa valintakoekiintiössä opiskelupaikkoja tavoittelee yhä suurempi määrä opiskelijoita suhteessa tarjolla oleviin aloituspaikkoihin nähden, sillä valintakokeeseen valmistautuu usein myös ne hakijat, joiden todistusvalintapisteet ovat riittäneet opiskelupaikkaan 3-4 hakukohteessa, mutta jotka haluavat tavoitella vielä mahdollisuutta päästä opiskelemaan 1-2 hakukohteen opiskelupaikkoihin valintakokeen kautta. Näin ollen kokeessa tulee menestyä hyvin opiskelupaikan saamiseksi.

Mitä on psykologia?

Psykologia on tiede, joka tutkii ihmistä ja tarkastelee ihmisen psyykkisiä toimintoja. Psykologialla on yhtymäkohtia biologiaan, lääketieteeseen, käyttäytymistieteisiin sekä sosiaali- ja yhteiskuntatieteisiin. Viime aikoina myös teknisten tieteiden merkitys on korostunut mm. kognitiivisen psykologian ja tekoälyn tutkimuksessa. 

Missä psykologiaa voi opiskella?

Psykologiaa voi opiskella Helsingin, Itä- Suomen (Joensuu), Jyväskylän, Tampereen, Turun ja Oulun yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Yliopistosta riippuen psykologian laitos on joko filosofisen tai yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan alaisuudessa, paitsi Helsingissä, jossa psykologiaa opiskellaan lääketieteellisessä tiedekunnassa. 

Mitä opintoihin kuuluu?

Psykologian opinnot ovat monipuolinen kokonaisuus, jossa voi opiskella niin kehitys-, persoonallisuus- ja neuropsykologiaa kuin kognitiivista-, kliinistä-, työ-, organisaatio- ja ammatinvalintapsykologiaa. Psykologin työ edellyttää monipuolista koulutusta ja soveltuvuutta alalle. Psykologin tulee ammatissaan hallita alan teoreettinen tieto, tutkimusmenetelmät ja ihmissuhdetaidot.

Ensimmäiset vuodet ovat teoria- ja tutkimusmenetelmäpainotteiset. Opinnoissa perehdytään psykologian tieteellisiin lähtökohtiin, tutkimukseen ja teorioihin sekä psykologian sovelluksiin. Kolmantena vuonna alkavat syventävät opinnot sekä psykologin työhön keskittyvät ammattikäytännön kurssit, joilla pääsee teoriatiedon soveltamisen lisäksi kehittämään vuorovaikutusvalmiuksia.

Sivuaineita ja syventymiskohteita voi valita oman tiedekunnan lisäksi myös muista tiedekunnista tai toisista yliopistoista.

Psykologian maisterin tutkintoon kuuluu myös noin puoli vuotta kestävä ohjattu ammatillinen harjoittelu jollakin psykologian sovellusalalla. 

Ilmoittaudu kursseillemme ja menesty valintakokeessa!