Kauppatieteen kurssit vuodelle 2022 nyt myynnissä!

Hae psykologian valmennuskurssille – miksi psykologian valmennuskurssille?

 

Näin valitset itsellesi sopivan valmennuskurssin!

Lue kurssilaistemme kokemuksia psykan kursseiltamme keväältä 2019

10 hyvää syytä osallistua psykologian valmennuskurssille

Psykologian opiskelupaikkojen suosio on kasvussa, minkä vuoksi alaa on vaikea päästä opiskelemaan. Valmennuskeskuksen psykologian valmennuskurssit antavat hyvät valmiudet päästä opiskelemaan psykologiaa. Käytännössä hakijalla on oltava todella hyvä ylioppilastodistus tai vaihtoehtoisesti on panostettava psykologian pääsykokeeseen erittäin huolella.

1. Parhaat tulokset Valmennuskeskuksen psykologian valmennuskurssilla

Keväällä 2020 kurssilaisemme veivät 100 % Helsingin, Turun, Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen valintakoepaikoista.

”Pääsin Helsingin yliopistoon psykologian maisteriohjelmaan! Kiitos hurjasti hyvästä opetuksesta! Sain kaikista yhteishaun hakijoista seitsemänneksi parhaat pisteet artikkeli + looginen päättely osuudesta. Välittäkää kurssin opettajille kehuja ja kiitoksia.”

"Paras opetuksen taso, opettajat, kokemus ja hinta-laatusuhde. Kokenein, luotettavin ja monipuolisin kurssijärjestäjä." (Tutkimustoimisto Innolink Research Oy:n tekemä tutkimus valmennuskurssijärjestäjistä).

Psykologian valmennuskursseillamme opettavat oman alansa asiantuntijaopettajat, jotka käyttävät monipuolisimpia ja innostavimpia opetusmenetelmiä. Opettajamme saavat jatkuvasti erinomaista palautetta asiantuntevuudestaan ja motivointikyvystään, sekä taidostaan opettaa vaikeimmatkin asiat ymmärrettävästi. Näin takaamme, että saat parasta mahdollista opetusta. Oma panoksesi yhdessä tehokkaan valmennuskurssin kanssa moninkertaistaa mahdollisuutesi pääsykokeessa!

2. Valintakokeen ja vaatimuksien syvällinen tuntemus

Valintakoevaatimuksiin ei kuulu erillistä tilastotieteen valintakoekirjaa, vaan keväällä 2019 tilastotieteen sisältö oli lisätty erilliseksi kokonaisuudeksi kuukautta ennen koetta julkaistavan valintakoemateriaalin yhteyteen. Psykologian valmennuskurssiemme tilastotieteen osuudella kaikki valintakoemateriaalin aihealueet oli opetettu kurssillamme jo etukäteen. 

Valintakoevaatimuksissa mainitaan, että kokeen tehtävät edellyttävät tieteellisen ajattelutavan ja tilastollisten menetelmien perusteiden ymmärtämistä, kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Psykologian valintakokeessa voi olla laskemista vaativia tehtäviä ja hakijoiden käyttöön annetaan nelilaskin kokeen ajaksi. Kokeessa voi olla myös taulukoita, kuvia ja kaavoja

Kevään 2019 kokeessa yli puolet tehtävistä käsitteli tilastotiedettä tai matemaattis-loogista päättelyä. Tämän vuoksi kursseihimme kuuluu tärkeänä osana tilastollisten menetelmien perusteiden osuus.  

3.  Matemaattinen pohja kuntoon ja vahva laskurutiini

Psykologian valmennuskurssimme tavoitteena on saavuttaa perusymmärrys tilastollisista menetelmistä, selventää, syventää ja soveltaa lukion peruskurssin tietoja todennäköisyyslaskennasta sekä tilastotieteestä laskennallisesti. Kurssillamme opit tärkeimmät kaavat ja niiden sovelluksen, harjaannut matemaattiseen päättelyyn ja logiikkaan, sekä ratkottavien tehtävien avulla saat realistisen käsityksen valintakokeesta ja millaista valmistautumista se sinulta vaatii. Laskurutiinin voi saavuttaa vain laskemalla ja sitä kaikilla kursseillamme tehdään paljon - esim. lokakuun kurssilla laskettiin viime vuonna 750 tehtävää. Kurssi edellyttää paljon itsenäistä työskentelyä sekä laskemista opetuksen lisäksi.  

”Melkein parasta matematiikan opetusta, jota olen koskaan saanut”. ”Tiedän ensimmäistä kertaa, mitä jotkut asiat oikeasti tarkoittavat”. ”Selitti asiat perusteellisesti, oli positiivinen ja rohkaisi kysymään jos jotain ei ymmärtänyt”, kommentoivat oppilaat tilastotieteen opetusta.

4. Ajanhallinta – kurssi rytmittää opiskelusi

Kurssitarjonnastamme sinun on mahdollista valita omaan aikatauluusi sopivin kurssi joko lähiopetuksena tai joustavana KOTI –kurssiopetuksena. Kurssi jaksottaa valmistautumisesi tehokkaasti ja samalla varmistat, että olet käsitellyt kaikki keskeiset asiat ennen pääsykoetta. Alkuvuodesta alkavilla kursseilla opiskellaan ensin tilastotiedettä ja huhtikuu keskitytään kaikilla kursseillamme valintakoemateriaalin omaksumiseen. Opetus etenee pitkillä kursseilla 1-2 kertaa viikossa, ja maaliskuun kurssilla 2-4 kertaa viikossa.  

Valintakoemateriaalin osalta lyhyt valmistautumisaika edellyttää tehokasta ajankäyttöä heti materiaalin julkaisusta lähtien. Kurssimme aikatauluttaa valmistautumisesi ja pääset opiskelurytmiin välittömästi materiaalin ilmestyttyä. Oppituntimäärä on mitoitettu siten, jotta ehdit käydä läpi kaiken olennaisen. Välipäivinä sinun tulee kerrata, tehdä kotitehtävät sekä valmistautua seuraavalle kerralle. Kurssi rytmittää opiskelusi ja pitää yllä lukumotivaation.

5. Asiantuntevan opettajan johdolla opit

Psykologian valmennuskurssin yksi keskeisimmistä hyödyistä ovat asiantuntevat opettajat, jotka jäsentävät opetuskerroilla valmiiksi tilastolliset sisällöt ja artikkelit nostaen kustakin esiin keskeiset kohdat, havainnollistavat teoreettista tietoa esimerkein sekä avaavat käsitteet ja tutkimustulokset, jotta sinun on helpompi omaksua opiskeltava sisältö sekä lukea myös itsenäisesti. Opettajalta voit aina kysyä, kun jokin asia tuntuu vaikealta ja oma ymmärryksesi loppuu.

6. Oppimista ja kertausta tukeva materiaali

Saat runsaan, oppimista helpottavan materiaalin kurssiopetuksen edetessä. Tilastollisen menetelmien perusteisiin kuuluu teoriakooste keskeisistä aihealueista, harjoitustehtävät ratkaisuineen sekä vanhoja valintakoetehtäviä. Valintakoemateriaalin kurssilla saat lukemista ohjaavat, ymmärtämistä ja kertausta helpottavat apukysymykset, käsitelistan ja sanaston, koosteen keskeisistä sisällöistä, joita havainnollistetaan kuvin sekä harjoitustehtäviä.

7. Motivaatio: Kurssilla ylität itsesi

Monelle pyrkijälle tilastotieteen itsenäinen opiskelu tuntuu suurimmalta haasteelta. Toisaalta taas osa pyrkijöistä kompastuu kokeessa vähäteltyään artikkelien merkitystä valmistautumisvaiheessa sekä aliarvioidessaan koetehtävien haastavuuden. Valintakoemateriaalissa olevat artikkelit on suunnattu psykologian ammattilaisille sekä tiedeyhteisölle ja siksi alalle vasta hakeutuvan saattaa olla haastavaa ymmärtää erityisalueita käsitteleviä tutkimuksia, niiden tuloksia ja käsitteistöä. Näistä syistä psykologian valmennuskurssilta saatava opetus, laskuharjoittelu ja kannustus tulevat entistä merkittävämmäksi. Opettajan lisäksi kursseilla apuna ovat tutorit, joiden omat esimerkit, kokemukset ja neuvot pyrkimisestä sekä koetilanteesta motivoivat yrittämään enemmän. Myös muut kurssin opiskelijat toimivat merkittävänä vertaistukena ja mahdollistavat tehtävien ratkomisen yhdessä. Kurssilla et jää yksin!

8. KOTI –kurssivideot kertauksen apuna

Kurssivalinnastasi riippuen kursseihimme kuuluu opetuksen lisäksi Tilastollisten menetelmien perusteet KOTI –kurssin ja / tai Psykologian Valintakoeaineisto KOTI –kurssin opetusvideot, joihin on rajaton katseluoikeus oman kurssisi ohella. Tilastotieteen opetusvideot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden aloittaa valmistautuminen välittömästi. Molempien KOTI –kurssi kokonaisuuksien avulla voit kerrata ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan. Videoihin liittyvä luento- ja tehtävämateriaali on saatavilla Psykologian oppimisympäristöstämme.

9. Harjoittele pääsykoetilanne ja ajankäyttö etukäteen

Kokeessa aika loppuu hakijoilta usein kesken, eikä kaikkia tehtäviä ehdi välttämättä ratkoa. Kokeessa keskeistä onkin tiedollisen osaamisen lisäksi, myös hakijan paineensieto- ja ajanhallintakyky sekä taito valita tehtävien joukosta ne, jotka varmasti osaa sekä ehtii tehdä. Kurssivalinnastasi riippuen, teet 1-5 harjoituspääsykoetta kurssin aikana, jotka vastaavat pääsykokeen vaatimustasoa. Opettaja arvioi  kokeet ja ne palautetaan pisteytettynä. KOTI –kurssilaiset ja itseopiskelumateriaalin tilanneet tekevät kokeen itsenäisesti kotona ja saavat Moodlessa malliratkaisut tehtäviin.

Harjoituskoe on arvokas oppimistilanne, jonka avulla saat tietoa sen hetkisestä osaamisestasi, harjoittelet etukäteen koetaktiikkaa sekä ajankäytön ja jännityksen hallintaa.

10. Kurssitakuu

Kaikkiin kursseihimme kuuluu kurssitakuu. Mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat seuraavana vuonna vastaavan kurssin puoleen hintaan.