Yli 700 AMK-sisäänpääsijää keväällä 2021 - Liity sinäkin onnistujien joukkoon!

Hae psykologian valmennuskurssille – miksi psykologian valmennuskurssille?

Ps. videon lopussa opettajamme Veera Rosama kertoo vinkkejä kevään 2022 valintakokeeseen valmistautuville. 

 

Näin valitset itsellesi sopivan valmennuskurssin!

Lue kurssilaistemme kokemuksia psykan kursseiltamme keväältä 2019

10 hyvää syytä osallistua psykologian valmennuskurssille

Psykologian opiskelupaikkojen suosio on kasvussa, minkä vuoksi alaa on vaikea päästä opiskelemaan. Valmennuskeskuksen psykologian valmennuskurssit antavat hyvät valmiudet päästä opiskelemaan psykologiaa. Käytännössä hakijalla on oltava todella hyvä ylioppilastodistus tai vaihtoehtoisesti on panostettava psykologian pääsykokeeseen erittäin huolella.

1. Parhaat tulokset Valmennuskeskuksen psykologian valmennuskurssilla

Keväällä 2020 kurssilaisemme veivät 100 % Helsingin, Turun, Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen valintakoepaikoista.

”Pääsin Helsingin yliopistoon psykologian maisteriohjelmaan! Kiitos hurjasti hyvästä opetuksesta! Sain kaikista yhteishaun hakijoista seitsemänneksi parhaat pisteet artikkeli + looginen päättely osuudesta. Välittäkää kurssin opettajille kehuja ja kiitoksia.”

"Paras opetuksen taso, opettajat, kokemus ja hinta-laatusuhde. Kokenein, luotettavin ja monipuolisin kurssijärjestäjä." (Tutkimustoimisto Innolink Research Oy:n tekemä tutkimus valmennuskurssijärjestäjistä).

Psykologian valmennuskursseillamme opettavat oman alansa asiantuntijaopettajat, jotka käyttävät monipuolisimpia ja innostavimpia opetusmenetelmiä. Opettajamme saavat jatkuvasti erinomaista palautetta asiantuntevuudestaan ja motivointikyvystään, sekä taidostaan opettaa vaikeimmatkin asiat ymmärrettävästi. Näin takaamme, että saat parasta mahdollista opetusta. Oma panoksesi yhdessä tehokkaan valmennuskurssin kanssa moninkertaistaa mahdollisuutesi pääsykokeessa!

2. Valintakokeen ja vaatimuksien syvällinen tuntemus

Valintakoevaatimuksiin ei kuulu enää erillistä tilastotieteen valintakoekirjaa, vaan tilastotieteen sisältö on viime vuosina ollut joko erillisenä materiaalina (2019), omana menetelmällisenä artikkelina (2021) tai sisällytettynä tilastollisten tutkimusartikkelien joukkoon (2021). Tilastot ja menetelmien perusteet on kuitenkin edelleen hallittava, koska niille tiedoille perustuu pitkälti valintakoemateriaalin osaaminen. Psykologian valmennuskurssiemme tilastot ja menetelmät -osuudella kaikki keskeiset aihealueet opetetaan perusteellisesti, jotta voit ottaa haltuun valintakoeaineiston sisällön helpommin. 

Valintakoevaatimuksissa mainitaan, että kokeen tehtävät edellyttävät tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien perusteiden ymmärtämistä, kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Psykologian valintakokeessa voi olla laskemista vaativia tehtäviä ja hakijoiden käyttöön annetaan nelilaskin kokeen ajaksi. Kokeessa voi olla myös taulukoita, kuvia ja kaavoja

Kevään 2019 kokeessa yli puolet tehtävistä käsitteli tilastotiedettä tai matemaattis-loogista päättelyä ja kevään 2021 kokeessa tämän osuuden painoarvo oli 37%. Tämän vuoksi kursseihimme kuuluu edelleen osana tilastot, tutkimusmenetelmät ja matemaattis-loogisen päättelyn osuudet.  

3. Tilastollinen ja menetelmällinen pohja kuntoon

Menetelmällisellä osuudella opit tutkimuksen keskeiset sisällöt, joita tarvitset valintakoeaineistojen sisällön ymmärtämisessä. Opit mm. tutkimuksen keskeiset tunnusluvut, todennäköisyyslaskennan- ja jakaumat, tilastollisen testauksen ja merkitsevyyden, korrelaation ja sen merkityksen eri tutkimusmenetelmissä (mm. faktori-, regressio- ja varianssianalyysi). Kurssilla harjoitellaan aiheisiin liittyviä laskuja, tilastollisen tutkimusdatan, tulosten ja taulukoiden tulkintaa sekä matemaattis-loogista päättelyä. 

4. Ajanhallinta – kurssi rytmittää opiskelusi

Kurssitarjonnastamme sinun on mahdollista valita omaan aikatauluusi sopivin kurssi joko lähiopetuksena tai joustavana Koti –kurssiopetuksena. Kurssi jaksottaa valmistautumisesi tehokkaasti ja samalla varmistat, että olet käsitellyt kaikki keskeiset asiat ennen pääsykoetta. Alkuvuodesta alkavilla kursseilla opiskellaan ensin menetelmällisiä perusteita ja matemattis-loogista päättelyä. Huhtikuu keskitytään kaikilla kursseillamme valintakoemateriaalin omaksumiseen. Opetus etenee pitkillä kursseilla 1-2 kertaa viikossa, ja maaliskuun kurssilla 2-4 kertaa viikossa.  

Valintakoemateriaalin osalta lyhyt valmistautumisaika edellyttää tehokasta ajankäyttöä heti materiaalin julkaisusta lähtien. Kurssimme aikatauluttaa valmistautumisesi ja pääset opiskelurytmiin välittömästi materiaalin ilmestyttyä. Oppituntimäärä on mitoitettu siten, jotta ehdit käydä läpi kaiken olennaisen. Välipäivinä sinun tulee kerrata, tehdä kotitehtävät sekä valmistautua seuraavalle kerralle. Kurssi rytmittää opiskelusi ja pitää yllä lukumotivaation.

5. Asiantuntevan opettajan johdolla opit

Psykologian valmennuskurssin yksi keskeisimmistä hyödyistä ovat asiantuntevat opettajat, jotka jäsentävät opetuskerroilla valmiiksi menetelmälliset sisällöt ja artikkelit nostaen kustakin esiin keskeiset kohdat, havainnollistavat teoreettista tietoa esimerkein sekä avaavat käsitteet ja tutkimustulokset, jotta sinun on helpompi omaksua opiskeltava sisältö sekä lukea myös itsenäisesti. Opettajalta voit aina kysyä, kun jokin asia tuntuu vaikealta ja oma ymmärryksesi loppuu.

6. Oppimista ja kertausta tukeva materiaali

Saat runsaan, oppimista helpottavan materiaalin kurssiopetuksen edetessä. Tilastot ja menetelmien perusteet -osuuteen kuuluu teoriakooste keskeisistä aihealueista, harjoitustehtävät ratkaisuineen sekä vanhoja valintakoetehtäviä. Valintakoemateriaalin kurssilla saat lukemista ohjaavat, ymmärtämistä ja kertausta helpottavat apukysymykset, käsitelistan ja sanaston, koosteen keskeisistä sisällöistä, joita havainnollistetaan kuvin sekä harjoitustehtäviä.

7. Motivaatio: Kurssilla ylität itsesi

Valintakokeessa edellytetään yhä monipuolisempaa osaamista. Pyrkijöiden on kuitenkin vaikea tietää millaista osaamista valintakokeessa vaaditaan ja kuinka siihen tulisi itsenäisesti valmistautua, koska valintakoevaatimuksissa tätä osaamista ei määritellä tarkaan etukäteen. Valintakoemateriaalissa olevat artikkelit on suunnattu psykologian ammattilaisille sekä tiedeyhteisölle ja siksi alalle vasta hakeutuvan saattaa olla haastavaa ymmärtää erityisalueita käsitteleviä tutkimuksia, niiden tuloksia ja käsitteistöä. Näistä syistä psykologian valmennuskurssilta saatava opetus, laskuharjoittelu ja kannustus tulevat entistä merkittävämmäksi. Opettajan lisäksi kursseilla apuna ovat tutorit, joiden omat esimerkit, kokemukset ja neuvot pyrkimisestä sekä koetilanteesta motivoivat yrittämään enemmän. Myös muut kurssin opiskelijat toimivat merkittävänä vertaistukena ja mahdollistavat tehtävien ratkomisen yhdessä. Kurssilla et jää yksin!

8. Koti –kurssivideot kertauksen apuna

Kurssivalinnastasi riippuen kursseihimme kuuluu opetuksen lisäksi Tilastot ja menetelmät Koti –kurssin ja / tai Psykologian Valintakoeaineisto Koti –kurssin opetusvideot, joihin on rajaton katseluoikeus oman kurssisi ohella. Tilastot ja menetelmät Koti -kurssin opetusvideot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden aloittaa valmistautuminen välittömästi. Molempien Koti –kurssikokonaisuuksien avulla voit kerrata ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan. Videoihin liittyvä luento- ja tehtävämateriaali on saatavilla Psykologian oppimisympäristöstämme.

9. Harjoittele pääsykoetilanne ja ajankäyttö etukäteen

Kokeessa aika loppuu hakijoilta usein kesken, eikä kaikkia tehtäviä ehdi välttämättä ratkoa. Kokeessa keskeistä onkin tiedollisen osaamisen lisäksi, myös hakijan paineensieto- ja ajanhallintakyky sekä taito valita tehtävien joukosta ne, jotka varmasti osaa sekä ehtii tehdä. Kurssivalinnastasi riippuen, teet 1-5 harjoituspääsykoetta kurssin aikana, jotka vastaavat pääsykokeen vaatimustasoa.  Koti–kurssilaiset ja Psykanettiläiset tekevät kokeen itsenäisesti kotona ja saavat Moodlessa malliratkaisut tehtäviin.

Harjoituskoe on arvokas oppimistilanne, jonka avulla saat tietoa sen hetkisestä osaamisestasi, harjoittelet etukäteen koetaktiikkaa sekä ajankäytön ja jännityksen hallintaa.

10. Kurssitakuu

Kaikkiin kursseihimme kuuluu kurssitakuu. Mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat seuraavana vuonna vastaavan kurssin puoleen hintaan.

 

Ota yhteyttä

Tytti Luuri
Valmennusjohtaja, KM
Puhelin: 020 7280 363
Vastuualueet: oikeustiede, logopedia, valtiotieteet, kielten abikurssit, opinto-ohjaajien palvelut, stipendit, laskutus, asiakaspalvelu
tytti.luuri@valmennuskeskus.fi