Psykologia Online tammikuu päivä 2021

kaupunki
Itseopiskelu
kurssin laajuus
101 ot
96 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
1030
Kurssi- takuu Frendi- ale KOTI-videot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

x

Takuun sisältö riippuu kurssista. Takuu tarkoittaa joko rahojen palauttamista, mahdollisuutta osallistua seuraavana vuonna kurssille ilmaiseksi tai maksamalla kurssikohtaisen takuuhinnan.

x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

x

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

Tammikuun Online päivä -kurssilla tilastollisten menetelmien perusteet ja vanhat valintakokeet käydään läpi rauhallisessa tahdissa, jolloin kurssin kuluessa on hyvin aikaa käsitellä perusasioita sekä laskea runsaasti tehtäviä. Kurssilla harjoitellaan myös matemaattista logiikkaa ja päättelyä, jota on viime vuosina esiintynyt kokeessa. 

Online -kurssilla saat ammattitaitoisten opettajien vetämän aikataulutetun liveopetuksen lisäksi Koti -kurssin opetusvideot, Psykanetti-oppimisalustan, tutoroinnin ja kolme harjoituspääsykoetta.

Käytössä olevalla, molemmin puoleisen vuorovaikutuksen mahdollistavalla verkko-alustalla, voit esittää opettajalle kysymyksiä chatin kautta opetuksen aikana ja voit laskea sekä keskustella yhdessä pienryhmissä muiden kurssilaisten kanssa.

Tammikuun Online päivä -kurssi on suunnattu erityisesti hakijoille, jotka vaativat enemmän aikaa asioiden sisäistämiseen tai jotka haluavat aloittaa tilastomatematiikan pohjatietojen harjoittelun ajoissa. Kurssi sopii hyvin myös aiemmin pyrkineille, jotka haluavat tulla ylläpitämään ja kertaamaan tilastomatemaattista perustaa. Mikäli peruslaskutaidot mm. yhtälönratkaisu ja prosenttilaskut kaipaavat perusteellisempaa kertausta, suosittelemme myös Psykologian matemaattiset perustaidot Koti -kurssia. 

Online-kurssilla

  1. seuraat opetusta suorana lähetyksenä. Huomaa, että online videosta ei jää tallennetta. Jos et pääse osallistumaan livelähetykseen, voit katsoa vastaavan sisällön Kotikurssin opetusvideoista.
  2. syvennät osaamistasi Kotikurssin opetusvideoilla,
  3. voit kysyä opettajalta apua liveopetuksen aikana,
  4. saat henkilökohtaista apua laskemiseen,
  5. harjoittelet tehtäviä Psykanetti-oppimisalustalla sekä
  6. testaat osaamisesi harjoituspääsykokeilla. 


Kurssin sisältö

1. Sähköinen oppimisympäristö

Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä löydät kurssin käytännöntiedot, materiaalit ja opetusvideot. Oppimisympäristön tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisen jälkeen. Aikataulu ja kurssikäytännöt päivitetään Moodleen kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

2. Online -opetus

Valmistautuminen kurssikerroille: Kurssiosuuksien ensimmäisellä kerralla saat kurssisuunnitelman, jonka avulla tiedät mitä aihetta milläkin kurssikerralla käsitellään. Välipäivinä, ennen seuraavaa kurssikertaa, on hyvä tutustua tulevaan aihealueeseen itsenäisesti ja merkitä epäselviä kohtia, joista voi esittää kurssilla kysymyksiä. Lisäksi tulee kerrata aiempien kurssikertojen aiheita sekä tehdä annetut kotitehtävät. Näin olet parhaiten selvillä osaamisesi edistymisestä.

Tilastollisten menetelmien perusteet (42 oppituntia): Kurssiosuuteen on koottu lukion matematiikan lyhyen, laajan sekä lisäkurssien tilastot ja todennäköisyys –osuuksien opetussuunnitelman sisältö, psykologian tutkimuksessa yleisimmin käytetyt testausmenetelmät, joita on usein edellytetty valintakoeartikkelien sisältöjen ja tutkimusten ymmärtämiseksi sekä matemaattis-loogista päättelyä. Lukion Tilastot ja todennäköisyys –kurssin sisällöt on koottu laajimman mahdollisen sisällön mukaan, huomioiden käytössä olevien eri kirjasarjojen ja lukion oppimateriaalien sisällölliset erot ja mahdolliset toisista kirjasarjoista puuttuvat aihealueet. Opetusta on kerran viikossa.

Valintakoeaineiston osuus (46,5 oppituntia): Ensimmäisellä kurssikerralla opetellaan artikkelilukutekniikkaa ja psykologisen tutkimustekstin käsittelyä. Ohjeiden avulla pääset lukuvauhtiin heti valintakoemateriaalin ilmestyttyä. Kurssin aikana käyt perusteellisesti läpi valintakoeaineiston sisällön, keskeisen käsitteistön ja terminologian sekä ymmärrät keskeiset painotukset ja johtopäätökset. Kurssin kuluessa saat kertausmateriaalin, joka sisältää mm. käsitelistan, apukysymyksiä, opetusmonisteet sekä tehtäviä. Opetusta on 2-3 kertaa viikossa.

3. Psykanetti

Psykanetti sisältää tilastotieteen kurssimateriaalin sähköisessä muodossa. Sen avulla voit aloittaa harjoittelun jo ennen kurssia. Psykanetissä voit asettaa itsellesi tavoitekäyrän, joka avulla voit seurata oman osaamisesi edistymistä reaaliajassa. Lisäksi Psykanetti ohjaa automaattisesti kertaamaan tehtävät, joita et ole osannut.

4. Kurssimateriaali

Kurssimateriaaliin kuuluu Tilastot ja todennäköisyydet teoriakooste, 700 tehtävää ratkaisuineen sekä vanhoja valintakokeita.  Tunti- ja kotitehtäviä tekemällä vahvistat laskurutiinia. Materiaali postitetaan kotiisi.

5. Koti –opetusvideot 

Kurssiin kuuluu seuraavat opetusvideokokonaisuudet:

  • Tilastollisten menetelmien perusteet Koti (56 ot)
  • Psykologia valintakoeaineisto Koti (40 ot)

Opetusvideot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden aloittaa valmistautuminen jo heti ilmoittautumisen jälkeen. Videoiden avulla voit tutustua ennakkoon aihealueisiin, kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan pääsykokeeseen saakka. 

6. Harjoituspääsykokeet (12 oppituntia) 

Kurssiin kuuluu kolme harjoituspääsykoetta. Harjoituspääsykokeiden avulla testaat omaa osaamistasi sekä harjoittelet koetilanteen ja ajankäytön hallintaa.

7. Tutorointi ja laskuharjoitukset (10 tuntia)

Tutorin avustuksella laadit työskentely- ja ajankäytönsuunnitelman, saat kannustusta ja henkilökohtaisia ohjeita pääsykoekevättä varten. Tutorisi on tavattavissa kurssipaikalla noin kerran viikossa tuntia ennen kurssikertojen alkua. Tutortapaamisista ja tutoreiden pitämistä ylimääräisistä laskuharjoituksista saat tarkemmat tiedot kurssin alkaessa.

8. Kurssitakuu

Kurssimme on Takuu –kurssi ja mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat vastaavan kurssin ensi vuonna puoleen hintaan. 

Ajankohta: 

Tilastollisten menetelmien perusteet 12.1.-27.3.2021 1-2 kertaa viikossa klo 9.30-13.
Valintakoemateriaalin osuus 22.4.-23.5.2021 2-4 kertaa viikossa. Tarkat päivämäärät ja kellon ajat tarkentuu myöhemmin.

HUOM! Pidätämme oikeudet muutoksiin: Aikataulu on alustava ja se tarkentuu valintakoevaatimusten, -sisällön ja valintakoepäivämäärän julkaisun jälkeen.

Hinta: 1030 euroa. Voit maksaa kurssin verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai 1-6 erässä. Varausmaksun osuus hinnasta on 280 e. Laskut lähetetään sähköpostitse. Tarkemmat maksutiedot.

Kurssin laajuus: 101 oppituntia + KOTI -kurssin opetusvideot 96 oppituntia sekä tutortointi 10 tuntia.