Psykologia itseopiskelu: Tilastollisten menetelmien perusteet 2020

Tilastollisten menetelmien perusteiden itseopiskelumateriaalin avulla kertaat keskeiset aihesisällöt sekä vahvistat laskurutiinia.

Psykologia itseopiskelu: Tilastollisten menetelmien perusteet 2020

kaupunki
Itseopiskelu
kurssin laajuus
alkaa
päättyy
kurssin hinta
280
Frendi- ale
x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

Itseopiskelumateriaali tukee itsenäistä valmistautumista ja vahvistaa tilastollisten menetelmien perusteiden hallintaa. Materiaalin tarkoituksena on antaa pyrkijälle perusymmärrys tilastollisista menetelmistä, selventää lukion peruskurssin tietoja todennäköisyyslaskennasta sekä tilastotieteestä laskennallisesti ja vahvistaa tehtävä- sekä laskurutiinia. Vanhojen valintakoetehtävien avulla saat tietoa aiempien vuosien kokeen laskujen vaatimus- ja vaikeustasosta sekä tehtävämäärästä ajankäyttöä ajatellen. Kokonaisuus toteutetaan itsenäisenä työskentelynä eikä siihen kuulu erillistä kyselymahdollisuutta opettajalta.

Kurssin kuvaus

Tilastollisten menetelmien perusteiden itseopiskelumateriaalin avulla kertaat keskeiset aihesisällöt sekä vahvistat laskurutiinia. Materiaaliin kuuluu:

  • Kohti opiskelupaikkaa -opas, johon on koottu hyödyllisiä vinkkejä helpottamaan valmistautumista
  • Teoriakooste Tilastot ja todennäköisyydet
  • 700 harjoitustehtävää ratkaisuineen
  • Vanhoja valintakokeita
  • Kaksi itsenäisesti tehtävää harjoituspääsykoetta ratkaisuineen.

Teoriaan on koottu lukion pitkän ja lyhyen matematiikan pakollisen Tilastot ja todennäköisyys -kurssien sisällön lisäksi myös lyhyen matematiikan syventävän Tilastot ja todennäköisyys II -kurssin sisällöt lukiossa esitetyllä tarkkuudella sekä psykologian tutkimuksessa yleisimmin esiintyneitä testausmenetelmiä.

Kohti opiskelupaikkaa -materiaali, teoriakooste, tehtävät ratkatkaisuineen ja vanhat valintakokeet toimitetaan postitse.

Harjoituspääsykokeet ratkaisuineen löytyvät Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä. Ensimmäinen harjoituskoe on saatavilla maaliskuun lopussa ja toinen koe toukokuussa samaan aikaan kaikkien psykologian kurssiemme harjoituspääsykokeiden ajankohtana. Mallivastaukset ladataan Moodleen kokeiden jälkeen.