Psykologia itseopiskelu: Tilastollisten menetelmien perusteet 2020

kaupunki
Itseopiskelu
kurssin laajuus
alkaa
päättyy
kurssin hinta
280
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
ilmoittaudu tästä

Mikäli haluat valmistautua itsenäisesti ja vahvistaa tilastollisten menetelmien perusteiden hallintaa, voit tilata meiltä itseopiskelumateriaalin. Materiaalin tarkoituksena on antaa pyrkijälle perusymmärrys tilastollisista menetelmistä, selventää lukion peruskurssin tietoja todennäköisyyslaskennasta sekä tilastotieteestä laskennallisesti. Vanhojen valintakoetehtävien avulla saa tietoa aiempien vuosien kokeen laskujen vaatimus- ja vaikeustasosta sekä tehtävämäärästä ajankäyttöä ajatellen.

Ennakkovaraajan etu: Ilmoittautuessasi 15.9.2019 mennessä saat kurssin nyt näkyvään edellisen kauden hintaan.

Kurssin kuvaus

Tilastollisten menetelmien perusteiden itseopiskelumateriaalin avulla kertaat keskeiset aihesisällöt sekä vahvistat laskurutiinia. Materiaaliin kuuluu:

  • Kohti opiskelupaikkaa -opas, johon on koottu hyödyllisiä vinkkejä helpottamaan valmistautumista
  • Teoriakooste Tilastot ja todennäköisyydet
  • Harjoitustehtäviä ratkaisuineen
  • Vanhoja valintakokeita
  • Kaksi itsenäisesti tehtävää harjoituspääsykoetta ratkaisuineen.

Teoriaan on koottu lukion pitkän ja lyhyen matematiikan pakollisen Tilastot ja todennäköisyys -kurssien sisällön lisäksi myös lyhyen matematiikan syventävän Tilastot ja todennäköisyys II -kurssin sisällöt lukiossa esitetyllä tarkkuudella sekä psykologian tutkimuksessa yleisimmin esiintyneitä testausmenetelmiä.

Kohti opiskelupaikkaa -materiaali, teoriakooste, tehtävät ratkatkaisuineen ja vanhat valintakokeet toimitetaan postitse.

Harjoituspääsykokeet ratkaisuineen löytyvät Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä. Ensimmäinen harjoituskoe on saatavilla maaliskuun lopussa ja toinen koe toukokuussa samaan aikaan kaikkien psykologian kurssiemme harjoituspääsykokeiden ajankohtana. Mallivastaukset ladataan Moodleen kokeiden jälkeen.