Psykologia Valintakoeaineisto Takuu KOTI 2020

kaupunki
Itseopiskelu
kurssin laajuus
45 ot
alkaa
päättyy
kurssin hinta
480
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
Kurssi- takuu Frendi- ale Opetus- video
x

Takuun sisältö riippuu kurssista. Takuu tarkoittaa joko rahojen palauttamista, mahdollisuutta osallistua seuraavana vuonna kurssille ilmaiseksi tai maksamalla kurssikohtaisen takuuhinnan.

x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

x

Kurssi sisältää opetusvideon.

ilmoittaudu tästä

Kuvaamme huhtikuussa julkaistavasta psykologian valintakoemateriaalista Psykologia Valintakoeaineisto KOTI -kurssikokonaisuuden. Kokonaisuuteen kuuluu matemaattista sisältöä sekä psykologiasta aihesisältöä (artikkelit) sen perusteella, mitä valintakoemateriaali sisältää.

Opetusvideot kuvataan kurssiopetuksen etenemistahdissa, noin 2 kurssikertaa / viikko. Uudet videot, niihin liittyvät opetusmateriaalit ja harjoitustehtävät ladataan Moodlen sähköiseen oppimisympäristöön niiden valmistumistahdissa. Tarkempi aikataulu julkaistaan noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua Moodlessa.

Käytännön tiedot ja opetusvideot löydät Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisen jälkeen.

Ajankohta: 14.4.-15.5.2020

Hinta: 480 euroa + toimitus- ja käsittelykulut 15 euroa. Voit maksaa kurssin verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai 1-6 erässä. Varausmaksun osuus hinnasta on 280 euroa. Tarkemmat maksutiedot.

Kurssitakuu: Kurssimme on Takuu –kurssi ja mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat vastaavan kurssin ensi vuonna puoleen hintaan.

Kurssin laajuus: Opetus 40 oppituntia + itsenäisesti tehtävä harjoituspääsykoe 5 oppituntia.

Kurssin kuvaus

1) Ennen varsinaisia valintakoemateriaalin opetusvideoita saat käyttöösi Johdatus psykologian tutkimukseen -opetusvideot. Videot perustuvat Petri Paavilaisen teokseen Psykologian tutkimustyöopas, joka on ollut monta vuotta psykologian valintakoekirjana. Videot selventävät ja avaavat tietoja tieteellisen tutkimuksen luonteesta, erilaisista tutkimustyypeistä ja niiden käytännön toteutuksesta sekä tutkimusaineiston analysoinnista ja raportointitavoista. Näiden asioiden ymmärtäminen tukee tilastollista sisältöä sekä psykologian mahdollisia artikkeleja.

2) Artikkelilukutekniikka -videot ovat käytössäsi jo ennen valintakoeaineiston julkaisua. Ohjeiden avulla saat vinkkejä erilaisten artikkelien lukemiseen ja keskeisen tiedon hahmottamiseen.

2) Valintakoemateriaalia käsittelevät opetusvideot kuvataan Psykologia maaliskuun kurssipetuksen etenemistahdissa huhtikuun puolivälistä lähtien, noin 2 kurssikertaa / viikko. Jokaisella opetusvideolla käydään läpi uusi artikkeli, aihekokonaisuus tai matemaattinen sisältö, selvennetään keskeiset teoriat ja käsitteet, joita avataan käytännönläheisillä esimerkeillä. Apukysymykset ja tehtävät auttavat opiskelun kohdentamisessa olennaisiin asioihin ja niiden avulla kertaat myös tehokkaasti. Aikataulun mukaan edetessäsi kurssi rytmittää valmistautumistasi.

3) Videoihin on rajaton katseluoikeus pääsykokeeseen asti. Vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta voit katsoa, syventää ja kerrata useaan kertaan.

4) Verkkokokonaisuus on täysin riippumaton asuinpaikastasi. Voit katsoa videoita ja tehdä tehtäviä omalta tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi asuit sitten Suomessa tai ulkomailla.

5) Innostavat ja asiantuntevat, monta vuotta psykologian valmennuskursseja opettaneet opettajamme kannustavat ja motivoivat opiskeluun.

6) Opetusvideoiden materiaali ja tehtävät ratkaisuineen ladataan Moodlen sähköiseen oppimisympäristöön opetusvideoiden kanssa saman aikaisesti. 

7) Kurssiin kuuluu itsenäisesti tehtävä harjoituspääsykoe, jotka ladataan Moodleen huhtikuun lopussa samaan aikaan kaikkien psykologian kurssiemme harjoituspääsykokeiden ajankohtana. Mallivastaukset ladataan Moodleen kokeen jälkeen.